ÓvodaCsaládi napközi

Nem azonos a családi napközi és az óvoda

Az utóbbi hetekben az óvodai felvételek idejétől kezdve viták, kérdések özöne foglalkozik kisgyermekek napközbeni elhelyezésének kérdéseivel. A szülői felvetések többsége arra figyel, hogy hol lenne jó helye gyermekének, mások pedig csak a feladatellátás biztosítására gondolnak. 

Egy óvodavezető mesélte: „az egyik nap egy női hang idegesen kérdezte telefonon: ez most igazi óvoda, vagy családi napközi? Nem tudom mit csináljak!”

Szerencsére a törvények és a rendeletek nagyon jól megfogalmazzák mindkét szerveződés célját és feladatait, de a mende-mondák, a laikus magyarázatok, a félre értelmezhető információk nem adnak választ a dilemmázó, problémájukra megoldást kereső szülők részére.

A Családi Napközi szociális intézmény, mely a 1-12 éves gyermekek részére családias környezetben biztosítja maximum 7 gyermek napközbeni ellátását. Minden állampolgár létesíthet családi napközit, akinek nincs munkája, ha az előírt 40 órás képzést elvégzi, és meg tudja teremteni a minimálisan előírt követelményeket. Ez a szerveződés nem csak a gyermekfelügyelet terén jelent segítséget, de egyben munkahelyteremtő is. A világ sok országában jön létre Családi Napközi, de nem helyettesíti, nem váltja ki az óvodai nevelést.

(Törvényi hivatkozás: A családi napközire vonatkozó jogi szabályozás  A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 2011. évi CXCI törvény,;  a 15/1998. NM rendelet,acsaládi napköziszakmai szabályozása, a képesítési és létszám előírások.)

Az Óvoda köznevelési intézmény, a köznevelési rendszer első láncszeme, mely biztosítja a 3-6-7 éves gyermekek napközbeni ellátását, valamint a fejlődést nyomon követő megfigyelésekkel, módszerek, eszközök használatával céltudatosan, egyéni fejlesztési terv alapján nevel, pótolja a hiányokat, tehetséggondozást végez, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek speciális neveléséhez megkeresi a legmegfelelőbb segítséget. Felkészülten,a pedagógus képzés keretében szerzett tudása támaszkodva az országos tartalmi szabályozó, vagyis az  Óvodai nevelés országos alapprogramjában előírt elvek alapján készült helyi pedagógiai program határozza meg nevelőmunkájának tartalmát.

(Törvényi hivatkozások: Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.),; 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről…,;363/2012. (XII. 17.) Korm. rendeletaz Óvodai nevelés országos alapprogramjáról – országos tartalmi szabályozó.; 22/2013.(III.22.) EMMI rendelet egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról.)

Mi az azonos a két gyermekellátó szerveződés között?

Mindkettő a gyermekek napközbeni ellátást biztosítja, és amennyiben jól működik, betartja az előírásokat és a gyermekekkel foglalkozó személyek empatikusak, gyermekközpontú szemlélet alapján tevékenykednek, a szülő nyugodtan dolgozhat.

Mi a különbség a két gyermekellátó szerveződés között?

A Családi Napközi biztosítja a gyermekek megőrzését, gondozását, egyéni szükségleteik bizonyos szintű megvalósítását. Az életkorspecifikus tevékenységeket is ellátnak (pl. játszanak az óvodással, a bölcsődés korú gyerekkel, tanulnak az iskolással, rajzolnak, mesélnek úgy mintha szülők, nagyszülők lennének) egyéni igények alapján.

Az Óvoda a tankötelezettség előírásainak megfelelően tervszerűen valósítja meg az óvodai nevelés keretein belül a gyermekek optimális fejlődésének körülményeit. A családi nevelést kiegészítve, közös nevelőpartneri kapcsolat megvalósításával igyekszik megteremteni a pedagógiai hozzáadott értékeket, a gyermekek mindenek felett álló érdekeinek alapján. Az óvodapedagógusok olyan tanulási környezetet teremtenek, ami az életkori sajátosságok figyelembe vételével megvalósítja a fejlődést, a fejlesztést. Hozzájárul, elősegíti az iskolai alkalmasság, az iskolaérettség megvalósítását.

A következő táblázatban a két gyermekellátási szerveződés előírások szerinti tartalmi működésének összehasonlítása található:


A felsorolások a lényeges elemeket emelik ki, az életben előfordulhatnak másfajta egyéni eltérési tapasztalatok is.

Mindezek ismeretében elgondolkoztató, hova vigye a szülő gyermekét?

Nagyon jó lenne, ha minden gyerek az óvodai nevelésben részesülne, és nem kéne váltani 5 éves korban. De ha az óvoda túlzsúfolt, és/vagy messze van a lakástól, és /vagy nincs a környéken bölcsőde, és a szülőnek vissza kell mennie dolgozni, vagy éppen a hosszú utazás fárasztja a gyereket, akkor pl. érdemes a családi napközit választani és mondjuk 4 éves korban átvinni a gyereket az óvodába. Végig kell gondolni, hogy a családi napközi és az óvodaváltás netán milyen következményeket okozhat, ami lehet persze jó. Nagy részt minden a résztvevő felnőttek hozzáállásán, gyermekközpontú gondolkodásuk szintjétől függ, de a helyi lehetőségek körülmények is befolyásolnak.

Fontos elv, amit ajánlok: a gyermek érdekében körültekintően történjen a döntés. 

Villányi Györgyné Jutka
kisgyermeknevelési szakértő

Kapcsolódó cikkek:

Bölcsőde, óvoda és családi napközi – mi micsoda?

A családi napközi

Hasonló tartalmakért iratkozz fel ingyenes hírlevelünkre!
 

Kölöknet hozzászólás

aláírás