Pedagógus kérdőív

Kedves Szülők, kedves Pedagógusok!

A Kölöknet szülői és az OFOE pedagógusi portálok egyik legfőbb törekvése, hogy a szülők és a pedagógusok közötti kapcsolat a lehető legjobb legyen. Ez valamennyiünk, de első sorban gyerekeink, illetve tanítványaink alapvető érdeke. A jó kapcsolat kialakításához elengedhetetlen, hogy a fiatalokért felelős felnőttek szót értsenek egymással.

Közös kérdőívünkben, amelyet általános- és középiskolás gyerekek szüleinek és pedagógusainak készítettünk, a szülők és pedagógusok közötti kommunikáció jellegzetességeit szeretnénk feltárni. A vizsgálat eredményeiről tájékoztatjuk majd Önöket, és előre köszönjük, ha észrevételeikkel, javaslataikkal, kritikai megjegyzéseikkel segítenek teljesebbé, árnyaltabbá tenni a kialakuló helyzetképet. Reméljük, hogy ezzel el tudunk indítani egy a szülők és pedagógusok kapcsolatát pozitív irányba befolyásoló együttműködést.

Kérjük, hogy töltsék ki a következő kérdőívet, és ha tudják, terjesszék is ezt a saját közvetlen környezetükben.

Közreműködésüket előre is köszöni

Kölöknet és Osztályfőnökök Országos Egyesülete (OFOE)

• Van gyermeke?
 *
• Hány gyermeket nevel(t)?
 * 
ebből fiú:
ebből lány:
• Az Ön által nevelt gyerekek közül van olyan, aki...
 *

(pl. sérült)
• Van Önnek pedagógus végzettsége?
 *
• Milyen pedagógusvégzettsége van?
 * 
(pl. szociálpedagógus, pszichológia tanár)
• Ön dolgozott pedagógusként az elmúlt három évben, közoktatásban?
 *
Kérem válaszoljon a csillaggal megjelölt kérdésekre. A kérdőív ezután folytatódik.
• Ön mint pedagógus, hogyan tartja a kapcsolatot a szülőkkel?
(Kérem jelölje meg az Ön által alkalmazott kapcsolattartási formákat!)
 * 
A kapcsolattartás formája Kapcsolattartás gyakorisága
• Pedagógusként mit tapasztal, az Önök iskolájában kihez fordulnak leginkább a szülők? Többet is választhat!
 * 
• Ön szülőként hogyan és milyen rendszeresen tartja a kapcsolatot gyermeke pedagógusaival? Amennyiben több típusú iskolába is járnak a gyermekei, akkor itt az általános iskolára vonatkozóan válaszoljon!
(Kérem jelölje meg az Ön által alkalmazott kapcsolattartási formákat!)
 * 
A kapcsolattartás formája Kapcsolattartás gyakorisága
• Probléma esetén, mint szülő kihez fordul?
 * 
• Mennyire tartja vagy tartaná hasznosnak ezeket a kapcsolattartási formákat?
(osztályozzon ahogy az iskolában: 1- egyáltalán nem hasznos, 5- nagyon hasznos)
 * 
Szülői értekezlet
1 2 3 4 5 nem tudom
Fogadóóra
1 2 3 4 5 nem tudom
Családlátogatás
1 2 3 4 5 nem tudom
Szülők számára szervezett rendezvény (klub, szülői est, szülők iskolája stb.)
1 2 3 4 5 nem tudom
Gyerekekkel és szülőkkel közös iskolai program (kirándulás, színházlátogatás, sportrendezvény stb.)
1 2 3 4 5 nem tudom
Mobiltelefon
1 2 3 4 5 nem tudom
Internetes levelezőlista
1 2 3 4 5 nem tudom
Kapcsolattartás Facebookon
1 2 3 4 5 nem tudom
Zárt Facebook csoport
1 2 3 4 5 nem tudom
Elektronikus napló
1 2 3 4 5 nem tudom
Ellenőrző, üzenő
1 2 3 4 5 nem tudom
Vezetékes telefon
1 2 3 4 5 nem tudom
Postai út
1 2 3 4 5 nem tudom
Egyéb, mégpedig:
1 2 3 4 5 nem tudom
• Az alábbiakban néhány megtörtént esetet olvashatnak, amelyeket szülők meséltek el. Ön mit tenne az érintett szülő helyében? Több válasz is lehetséges!
A kisfiam szeptemberben kezdte az első osztályt. Naponta megkérdezem tőle: „Hogy érzed magad, mi történt ma?” Egy ideig tetszettek a válaszai: „Nagyon jó! És képzeld, mami…” és mesélt, mesélt mindenféléről. Egy ideje már nem szereti, ha az iskoláról kérdezem. Válaszainak tartalma is beszűkült: „Ennyi pirosom van, de kaptam feketét is…” vagy: „Sajnos a magatartásom csak változó lett.” Úgy látom, egyre kevésbé szereti az iskolát, pedig még alig három hónap telt el. Mit tehetek, hogy ne veszítse el teljesen a kedvét?
Ön mit tenne a szülő helyében? (Több választ is megjelölhet.)
 * 

Ön találkozott hasonló esettel?
Önnel vagy mással történt ez meg?
Megoldódott a konfliktus?
Rettentően idegesítenek azok a túlbuzgó anyukák, akik egész nap bent sündörögnek az iskolában, keresik a tanító néni kegyeit. Nyilván eltartja őket a férjük, nem kell dolgozniuk. Nem véletlen, hogy az ő gyerekeik lesznek a kis kedvencek, ők nyerik meg a szavaló• meg a jelmezversenyt, kapják az ajándékkönyvet, meg a csupa ötös bizonyítványt. A szülői értekezletek is a legrosszabb időpontban vannak, a férjem késő estig dolgozik, nekem a két kisebbért kell mennem az óvodába. Múltkor bementem a fogadóórára, a tanító néni, aki már a harmadik éve tanítja a kislányomat, azt sem tudta, hogy ki vagyok. A gyerekem nagyon szorgalmas, nincs vele probléma, de az iskolában észre sem veszik, hogy ott van.
Ön mit tenne a szülő helyében? (Több választ is megjelölhet.)
 * 

Ön találkozott hasonló esettel?
Önnel vagy mással történt ez meg?
Megoldódott a konfliktus?
Bence most 10 éves, ötödik osztályba jár. Egy hónapja behívtak az iskolába azzal a problémával, hogy az én gyerekem miatt nem lehet tanítani, mert még el sem hangzik teljesen a kérdés, ő már vágja rá a választ, a többiek még le sem írták a matekpéldát, ő már hangosan bemondja az eredményt, mindenről van önálló véleménye, amit sohasem rejt véka alá. Szóljak már neki, hogy engedje a többieket is érvényesülni. Beszéltem Bence fejével, úgy látszott, megértette. A legközelebb szülői értekezleten ezekkel a szavakkal fordult hozzám az osztályfőnök: Bence látványosan unja az órákat, ásítozik, kibámul az ablakon, egyáltalán nem figyel. Most én ezzel mit kezdhetek?
Ön mit tenne a szülő helyében? (Több választ is megjelölhet.)
 * 
Nem tenne semmit, hanem örülne, hogy ilyen okos fia van.
Elküldené sportolni, hogy önfegyelmet tanuljon.
Megkérné a tanárokat, hogy adjanak a fiúnak külön feladatokat.
Az igazgatóhoz fordulna.
Pszichológushoz fordulna.
Megkérdezne néhány szülőt, ők hogy látják ezt a problémát.
Megkérdezné Bencét, hogy mi tetszik, és mi nem tetszik neki az iskolában.
Elvinné a gyereket egy másik iskolába.
Egyéb megoldás, mégpedig:
Ön találkozott hasonló esettel?
Igen.
Nem.
Önnel vagy mással történt ez meg?
Velem.
Mással.
Megoldódott a konfliktus?
Igen, megnyugtató módon.
Igen, de nem igazán megnyugtató módon.
Nem.
„Nagyon nyomaszt, hogy a nyolcadik osztályba járó fiam magyartanára ötletszerűen tanít, nem a tankönyv szerint halad, sok mindent kihagy, s olyan dolgokkal is foglalkozik, amelyek nincsenek benne a tananyagban. Félek, hogy gond lesz a középiskolai felvételin. A tanár szerint, az ő joga és felelőssége eldönteni, mit és hogyan tanít. A szülőnek ebbe nincs beleszólása. Mit lehet ilyenkor tenni egy aggódó szülőnek?”
Ön mit tenne a szülő helyében? (Több választ is megjelölhet.)
 * 
Nem tenne semmit, megbízna a tanárban.
Arra buzdítaná a gyerekét, hogy igyekezzen megfelelni a tanár elvárásainak.
Személyesen kér magyarázatot a tanártól.
A problémával az iskola igazgatójához fordulna.
Szakemberhez (pl. magyartanári munkaközösség vezető) fordulna.
Megpróbálna a többi szülővel együtt megoldást keresni a problémára.
Érdeklődne a gyerekénél, hogy ő hogyan látja a helyzetet.
Elvinné a gyereket egy másik iskolába.
Egyéb megoldás, mégpedig:
Ön találkozott hasonló esettel?
Igen.
Nem.
Önnel vagy mással történt ez meg?
Velem.
Mással.
Megoldódott a konfliktus?
Igen, megnyugtató módon.
Igen, de nem igazán megnyugtató módon.
Nem.
A fiam most kezdte a középiskolát. Csendes, udvarias, érzékeny gyerek. Van egy osztálytársa, aki rendszeresen zavarja az órát, majd szünetben rámutat valamelyik társára, akit aztán az egyik társa meggyomroz, arcul üt, leköp. Tegnap az én fiam volt soron. Állítólag az iskolában semmit sem tudnak tenni.
Ön mit tenne a szülő helyében? (Több választ is megjelölhet.)
 * 
Nem tenne semmit, majd kialakul a dolog.
Arra ösztönözné a fiát, hogy vágjon vissza ilyen helyzetekben.
Beszélne az osztályfőnökkel, és vele együtt keresne megoldást a problémára.
Az igazgatóhoz fordulna.
Szakemberhez (pszichológus, gyermekvédelmi felelős, stb.) fordulna..
A többi érintett szülővel közösen keresne megoldást.
Elbeszélgetne a fiával, hogy ő hogy érez, és szerinte mit kellene tenni.
Sürgősen elvinné a fiát az iskolából.
Egyéb megoldás, mégpedig:
Ön találkozott hasonló esettel?
Igen.
Nem.
Önnel vagy mással történt ez meg?
Velem.
Mással.
Megoldódott a konfliktus?
Igen, megnyugtató módon.
Igen, de nem igazán megnyugtató módon.
Nem.
17 éves lányom elküldött e-mailben egy házi feladatot a tanárnak, de nem vettük észre, hogy nem ment át. Szólt a lányom, le is fényképezte az oldalt, hogy kétszer is elküldte. Ezt a tanárnő nem fogadta el, és az egész osztály előtt hazugnak, becstelennek nevezte, olyan rendkívüli módon megalázta,hogy orvoshoz kellett vinnem.
Ön mit tenne a szülő helyében? (Több választ is megjelölhet.)
 * 
Nem csinálna semmit, hogy ne gerjesszen konfliktusokat.
Rávenné a lányát, hogy próbálja tisztázni a helyzetet a tanárával.
Beszélne a tanárral, és meghallgatná az ő variációját.
Szólna az igazgatónak, hogy vonja felelősségre a tanárt.
Szakemberhez (jogász, stb.) fordulna.
Megkérdezné a többi szülőt, hogy ők hogyan látják a dolgot.
Elmeséltetné a lányával pontosan a történetet, és megbeszélné vele, hogy mit lehetne tenni.
Elvinné a lányát egy másik iskolába.
Egyéb megoldás, mégpedig:
Ön találkozott hasonló esettel?
Igen.
Nem.
Önnel vagy mással történt ez meg?
Velem.
Mással.
Megoldódott a konfliktus?
Igen, megnyugtató módon.
Igen, de nem igazán megnyugtató módon.
Nem.
A 15 éves lányomnak hetek óta nem lehet a szavát venni. Sápadt, nem eszik, nem alszik, időnként sírógörcsöt kap. Nagy nehezen tudtam csak kiszedni belőle, hogy néhány fiú osztálytársa gúnyolja, hájpacninak nevezi, mindenért beleköt. Az utóbbi időben az interneten is folyamatosan zaklatják. A gyerek egyáltalán nem kövér, de kamaszodik, nőiesedik, alakul. A helyzet egyre keményebb, újabban egyáltalán nem akar bemenni az iskolába. Mit lehet csinálni ilyenkor?
Ön mit tenne a szülő helyében? (Több választ is megjelölhet.)
 * 
Nem foglalkozna a dologgal, ez ebben az életkorban természetes, majd kinövik a dolgot.
Arra buzdítaná a lányát, hogy ne hagyja magát, vágjon vissza.
Az osztályfőnöktől kérne segítséget.
Az igazgatóhoz fordulna.
Szakemberhez (pszichológus) fordulna.
Beszélne az osztálytársak szüleivel a problémáról.
Mindenek előtt megnyugtatná a lányát, és megbeszélné vele a további teendőket.
Elvinné a lányát egy másik iskolába.
Egyéb megoldás, mégpedig:
Ön találkozott hasonló esettel?
Igen.
Nem.
Önnel vagy mással történt ez meg?
Velem.
Mással.
Megoldódott a konfliktus?
Igen, megnyugtató módon.
Igen, de nem igazán megnyugtató módon.
Nem.
• Milyen mértékben hatnak a mai iskolások értékvilágának és viselkedésének alakulására a következő tényezők?
 * 
Döntő hatást gyakorol A többségre erősen hat Nem tudom eldönteni Hatása csekély Egyáltalán nem hat
család
iskola
kortársak
televízió
egyház
internet
Egyéb, mégpedig:
• A következőkben párokba rendezett állítások találhatók. Mindegyik párban jelölje meg azt a véleményt, amellyel inkább egyetért!
 * 

 * 

 * 

 * 

 * 

 * 

 * 

 * 

• Van-e a gyermeke(i) iskolájában... (Jelölje, ha van!)
 * 
Általános iskola Középiskola
Képzés/tréning a szülők számára
Szülőklub
Iskolai szintű szülői értekezlet
Szülői szervezet (SZMK-n vagy iskolaszéken kívül)
A szülők bevonása iskolai szintű pedagógiai döntések előkészítésébe (pedagógusok értékelése, pedagógiai program, pl. )
Szülői alapítvány
Egyéb eddig nem említett forma
• Ismer-e iskolán kívül szülői szervezetet, klubot vagy fórumot?
 * 
• Értékelje egy 5 fokú skálán, hogy szülőként milyen a kapcsolata gyermeke(i) pedagógusaival...
(nagyon rossz: 1, a kitűnő: 5)
 * 
az óvodában:
1   2   3   4   5
az általános iskolában:
1   2   3   4   5
a középiskolában:
1   2   3   4   5
• Ön milyen formában venne részt még jobban az iskola életében?
 * 
• Milyen lehetőségeket látna még a jobb szülő-pedagógus kommunikációra?
 * 
• Az utóbbi három évben volt-e osztálytanító vagy osztályfőnök?
 * 
Igen.Nem.
• Értékelje egy 5 fokú skálán, hogy pedagógusként általában milyen a kapcsolata a gyerekek szüleivel (nagyon rossz: 1, a kitűnő: 5)
 * 
1   2   3   4   5

Személyes adatok

Neme
 *
Életkora
 *
Lakóhely típusa
 *
Lakóhely megyéje
 *
Legmagasabb iskolai végzettsége
 *
Ön gyermekét/gyermekeit...
Kérem válaszoljon a csillaggal megjelölt kérdésekre. Ezután elküldheti a kérdőívet.
Néhány kérdésre nem válaszolt, ezeket kék csillaggal megjelöltük (nem kötelező mezők). Kérem nézze át még egyszer a kérdőívet, mielőtt elküldené. Köszönjük!
Ha felíratkozik hírlevelünkre, akkor - sok más hasznos információ mellett - a kérdőív kiértékeléséről is téjákoztatjuk.
E-mail címem: