Szülő- és gyereknevelés

33 közmondás családról, anyáról, apáról, gyerekről – Tanítgasd ezeket a gyereknek, hogy becsületes, tisztességes felnőtt váljon belőle!

Az alábbi - családról, azok szereplőiről szóló - közmondások a lassan feledésbe merülő falusi élet nehézségeiről, a mindennapi élet küzdelmes tapasztalatairól, életbölcsességeiről szólnak. Nincs olyan gyerek vagy család, akinek útmutatóul ne jönnének jól ezek az örökérvényű gyereknevelési tanácsok!

 

Válassz ki az alábbi szólások közül párat, és tanítgasd meg ezeket a gyereknek. A lenti közmondásgyűjteményünkben találsz olyat, amelyek egyértelműek, olyat is, amelyek hosszas magyarázatokat igényelnek, vagy akár vég nélküli, meghitt családi beszélgetéseket indítanak el, lesznek olyanok is közöttük, amelyek őszinte rácsodálkozásokat szülnek majd… A fő, hogy a megfelelő helyen és időben, a gyerek fejlettségi szintjéhez mérten beszélgessetek a lenti, 1-1 mondatba sűrített, fontos témákról.

33 közmondás családról, anyáról, apáról, gyerekről – Tanítgasd ezeket a gyereknek, hogy becsületes, tisztességes felnőtt váljon belőle!

Okosítsd, tanítgasd ezzel a gyereket, hogy mire felnő, boldog családanya és tisztességes családapa, váljon belőle!

1. Ki milyen családhoz tartozik, ahhoz igazodik.
Mindenkinek alkalmazkodnia kell ahhoz a családhoz, amelyből származik. Helyes, ha ahhoz a közeghez szeretnénk hasonlítani, amelyben felnőttünk.

2. Megesik a legjobb családban is.
Bárhol előfordulhat helytelen tett.

3. Ahol nyájas az anya, kényes a lánya.
Ahol az anya mesterkélten, nem természetesen viselkedik, ott, a lánya sem tanul mást. Amilyen az anyja olyan a lánya.

4. Anyja után csiripel a veréb.
Hazavágyik. Arra utal, amikor egy új asszony az új házhoz került, nehezen szokta meg az új család szokásait, emiatt vágyakozott az anyja után.

5. Anyja után szalad a borjú.
A gyerek azt a példát követi, amit az anyja mutat neki.

6. Még a rossz anya is szereti a lányát.
Minden anya szeretné, ha a lánya többre vinné, mint ő. Ezt a közmondást általában azokra az anyákra mondták felmentésül, akik a közösség szemében rossz anyaként voltak elkönyvelve, arra utalva jóindulatúan, hogy még az ilyen anyákban is van szerethető tulajdonság (hiszen ő is biztosan a gyerekei legjavát kívánja).

7. Minden anyának szép a maga gyereke.
Természetes, hogy minden anya szereti a saját gyerekét. Tágabb értelemben is használatos, lehet érteni saját gazdaságra, munkára is.

8. Nézd meg az anyját, vedd el a lányát.
Az anya tulajdonságaiból lehet következtetni a lány természetére. Az anyák mindig igyekeznek úgy nevelni a lányaikat, hogy azok szokásai, viselkedése hasonlítson az övékére. Utal arra is, hogy amit a lány otthon lát, azt fogja felnőttkorában megvalósítani.

9. Talán az anyja is elfeledkezett róla.
Nagyon elhagyott. A magányos, szerencsétlen emberekre mondogatták, akik még magukat sem voltak képesek ellátni.

10. Vagyon az anyja, de ki tudja, ki volt az apja.
Nem lehet tudni, hogy ki kicsoda. A kétes hátterű emberekről mondják, akiről senki sem tudja, hogy honnan jött.

11. Aki az apja szavát, anyja oktatását megveti, hóhért talál.
Aki nem hallgat a szüleire, rossz útra tér…

12. Amilyen az apa, olyan a fia.
A fiúk az apjukra ütnek.
Ha az életben valakivel rossz történik, akkor a szülők vagy más felmenők bűneiért való büntetésként fogják fel az adott rossz fordulatot, sorscsapást – ezzel hárítva el az illető személy jelenlegi felelősségét.

13. Apja fia.
Az apjára hasonlít. Azokra a fiúkra mondták, akik az apjuk természetét örökölték.
Pozitív kicsengésű, elismerő gyakori szólás.

14. Apja sem volt harangöntő.
Nem okos, nem tehetséges ember. A mai divatos „ő sem egy agysebész” régies megfelelője.
A harangöntés egy nagy szakértelmet igénylő mesterség volt . A harangöntőket régen nagyon elismerték, és nagyra becsülték.
Azokra mondták ezt a mára elavult szólást, akik nem voltak megbecsült tagjai a közösségnek.

15. Apja szabta csízmában jár.
Gyerekeknek, mondták tréfásan a mezitlábon járkálásra.

16. Apja tűz, anyja puskapor, fia csupa láng.
Hirtelen, lobbanékony fiatalember.  Arra a fiatalemberre mondták, aki vehemens, hirtelen indulatú, lobbanékony.

17. Gazdag ember gyereke ritkán sír az apja halálán.
Az örökölt vagyon megvigasztal. Gúnyos hangvételű elavult közmondás.

18. Kinek az apja akasztófán száradott, a fia sem kerüli el.
A fiú is ugyanolyan sorsra jut, mint az apja. Ha gonosz, tisztességtelen apa mellett nő fel egy fiúgyermek, akkor ő maga is olyan lesz. Rossz véget megjósoló, egyre ritkábban használt szólás.

19. Könnyű annak dúdolni, akinek az apja énekelt.
Könnyű annak jól élni, akit az apja segít. A szülői támogatás megkönnyíti a fiatalok boldogulását. Arról a fiatalemberről mondják, akiről tudható, hogy nem saját maga teremtette meg az egzisztenciáját.

20. Ne tanítsd apádat.
Ne tanítsd azt, aki többet tud nálad.  A ma is használatos szólás nem csak tanácsol, hanem helyes viselkedésre szólít fel, vagyis, a tapasztaltabbat, okosabbat nem illik kioktatni.

21. Nem az apjára ütött.
A lusta tékozló fiú nem hasonlít a szorgalmas, becsületes apjára.

22. Volt az apjának, de nincs a fiának.
Elköltötte a vagyont. Elítélő szólás azokra a lusta, tékozló fiúkra, akik felélték szorgalmas apjuk összerakott vagyonát.

23. Előbb apád anyádnál.
Az apáé az elsőbbség. A hagyományos paraszti világban mindig az apáé volt az elsőbbség, példál az ételosztáskor. A családon belül az apa tekintélye volt a legfontosabb.

24. A gyerek hamar örül, hamar sír.
A kisgyerekeknek gyorsan változik a hangulata. Nem kell túlságosan komolyan venni egy kisgyerek sírását.

25. A ma született gyermekben is benne van a vétek.
Mindenkiben van hiba. A keresztény egyház tanítására, az eredendő bűnre utal, azaz a bűn születésünkkor már bennünk van.

26. Amely gyermek intéssel nem javul, csapjad a borjak közé.
Ha a gyermek nem tanul a szép szóból, akkor kemény munkára kell fogni. Konkrét, gyereknevelésre felszólító, határozott utasítás.

27. Egy gyerek nem gyerek.
Nem jó az, ha csak egy gyerek van a családban. Ugyanis, ha azzal az egy gyerekkel történne valami, akkor a család gyerek (támasz, jövő, segítség, egzisztencia, stb.) nélkül marad.

28. Gyermekért, esőért nem kell sírni.
Tréfás népnyelvi szólás arra, ha valaki kéretlenül érkezik.

29. Gyermeknek fegyvere a sírás.
A gyerekhez illik a sírás, nem pedig a felnőtthöz. A közmondás azt a magatartást ítéli el, amikor a felnőtt nők élnek a sírás fegyverével.

30. Kedves gyermeknek sok neve van.
A szeretett kisgyereket sokféleképpen becézik. Bókként, dicséretként alkalmazzák.

31. Jó a gyermeket jóra szoktatni.
Időben kell a gyereket a helyes viselkedésre tanítani. A közmondást szó szerint kell venni.

32. Nehezen jó a gyermek, ha a szülei rosszak.
Ha a szülők rossz példát mutatnak a gyereknek, akkor tőle sem lehet sok jót várni. A gyerek rossz viselkedéséért a szülőket lehet okolni.

33. Örül neki, mint a gyerek a vásárfiának.
Nagyon örül. Vásárfia: régen a vásárokban szerezték be az emberek a szükséges holmikat. A szülők sokszor egészen távolra is elutaztak, hogy a gyereknek beszerezzék az ajándékot.

Forrás: Szólások és közmondások (Osiris) 

Hasonló tartalmakért iratkozz fel ingyenes hírlevelünkre!
 

Kölöknet hozzászólás

aláírás