Szülő- és gyereknevelés

Az írás, olvasás szerepe a civilizációk létrejöttében

Cikkemet elsősorban olyan édesanyáknak ajánlom, akik most vitték első osztályba a gyermekeiket, mert a jövő van a kezükben, ugyanis az emberi társadalmak az írott szó mentén fejlődtek. Nekünk anyáknak szerepünk volt abban, hogy gyermekünk megtanult beszélni, most pedig egy újabb nagy lépés előtt állunk, megtaníthatjuk őket írni, olvasni.

Виктория Бородинова képe a Pixabay

Napjainkban természetesnek vesszük, hogy mi, emberek, különböző munkahelyeken dolgozunk, és vannak kormányaink. 

Mi vezetett idáig?  Ahhoz, hogy az emberi civilizációk és a munkahelyek differenciálódása létrejöhessen szükség volt szorgalmas emberek munkájára, akik képesek voltak mezőgazdasági többletet termelni, lehetővé téve néhány egyénnek, hogy ne a táplálékszerzéssel legyen elfoglalva. Ezek az emberek hozták létre az első magasan szervezett társadalmak alapjait, ahol lényeges szerepet töltött be az írás. Mezopotámiában az írás a gazdasági fejlődést dokumentálta, Kínában jóslatokat fogalmaztak meg segítségével, letéve ezzel a jövőkutatás alapjait, amelyek napjainkban tudományos módszereken alapulnak. Dél- Amerikában az emberek kötélen csomókkal számoltak, ez is hozzájárult bizonyos adatok tárolásához. 

Bárhol, ahol az írás fejlődni kezdett, akármilyen formában vagy céllal, létrejött egy elit csoport, akik olvasottak voltak, és képesek voltak törvényeket létrehozni. Az írott törvények lehetővé tették a hogy jogi normák összhangban legyenek egymással. Városokat alapítottak. A törvények, az irodalom, és a feljegyzések másokkal való megosztása megerősítette az emberek egyre nagyobb csoportjai közötti kapcsolatokat.

A közös hit, az egyforma vallási szertartások, kultúra kölcsönös bizalom létrejöttét eredményezték olyan emberek között is, akik nem ismerték személyesen egymást. Így vált lehetővé a világi vezetők számára, hogy nagy embertömegeket mozgathassanak meg háborúk vagy katasztrófák esetén. A vallási vezetők ennél is nagyobb hatalomra tettek szert, mivel az emberek előtt egy nagyobb autoritást, Istent képviselték, vagy egyenesen magukat tartották annak. Ezzel egyidejűleg lehetővé vált, hogy ember emberen uralkodhassék. Civilizációnk továbbfejlődése szintén az írás ismeretében rejlik, hiszen minden egyetlen írásjellel kezdődött, és az értő olvasással folytatódott. 

Legyünk azok között, akik élnek az írás  és az olvasás adta lehetőségekkel mindannyiunk javára.

A cikk forrása: ketkes.com
Fotó: Виктория Бородинова képe a Pixabay 

Hasonló tartalmakért iratkozz fel ingyenes hírlevelünkre!
 

Kölöknet hozzászólás

aláírás