Szülő- és gyereknevelés

"Luca, Luca, kitykoty" - 13 Luca-napi versike, mondóka gyerekeknek

A Luca-napi verseket, mondókákat nem lehet annélkül megtanítani a gyerekeknek, hogy ne magyaráznánk el a kicsiknek ennek az izgalmas népszokásnak a lényegét. Miközben tanítgatjuk nekik a népi rigmusokat, verseket, mesélhetünk nekik arról, hogy régen Luca-napkor a gyerekek körbejárták a falut, és úgy mondókáztak, tréfálkoztak, kívántak bő termést a háziaknak a következő esztendőre. Az ünnephez kapcsolódó boszorkányos hiedelmekkel viszont érdemes az egészen kicsik esetében csínján bánni.
 

A Gergely-naptár bevezetése előtt Luca napja, azaz december 13-a volt az év legrövidebb napja. Luca-napon tilos volt fonni, sütni, mosni, és nem volt ajánlatos kölcsönadni sem. Az alábbiakban (a boszorkányűzős szokásokat szándékosan kihagyva) a főbb Luca-napi szokásokat ismertetjük, és mutatjuk a kedvenc Luca-napi verseinket, egy-két apróbb gyerekeknek való mondókákat.

Luca-napi kotyolás

A fiúgyermekek kisebb csoportokba verődve házról-házra járva a falut hajnalban, szalmára térdelve mondókáztak, énekeltek, és bőséges termést kívántak a háziaknak a következő esztendőre, ami egyfajta a termékenységvarázsló szokásnak számított legfőképp a Dunántúlon.

Luca-napi dologtalanság

A Luca-nap másik érdekes szokása volt a munka tilalma a háziasszonyok számára. Ilyenkor tilos volt bármiféle munkát végezni, szőni vagy fonni, egész nap “dologtalanul” egy helyben kellett ülni, hogy a tyúkok jó sok tojást tojjanak.

Luca-széke

Luca-napja a hosszú éjszaka miatt a boszorkányok napja is lett, ehhez kapcsolódik Luca székének elkészítése. A szék 13 napig készült 9 féle fából, a szék elkészítéséhez szöget tilos volt használni. A hagyomány szerint az, aki a karácsonyi éjféli misén feláll rá és körbenéz róla, megláthatja, hogy ki a boszorkány. A boszorkányra mákot kellett szórni.

Luca-búza (lucabúza)

A következő év termését próbálták megjósolni a Luca-búza (vagy lucabúza) keltetéssel. Luca napján búzaszemeket kezdtek csíráztatni a kemence közelében, amelyek karácsony tájára zöldültek ki. Később a kikelt búzával az adventi oltárt díszítették.

Luca-tök

Magyarországon, főként a Dunántúlon volt szokás a világító Luca-tök készítése. Hagyományos volt sok egyéb Luca napi tréfálkozás. Luca napján szemeket, orrot és vigyorgó szájat faragtak a kivájt sütőtökökbe, majd a házak ablakai elé tették, és azzal ijesztgették egymást. Az ijesztő hatás kedvéért sötétedéskor égő gyertyát tettek a Luca-tök belsejébe.

Luca-napi versek, mondókák

1. Hétvári Andrea: Luca napi mondóka

Láng, láng, Luca-láng,
világítson fényed ránk,
az utcába, a szobába,
fény legyen az új ruhánk.

Láng, láng, gyertyaláng,
csillag fénye pislog ránk.
Sötétségben, éjszakában
fény legyen az új hazánk!

2. Hétvári Andrea: Luca napi kotyolás

Kendermagos
tyúkocskám
Luca napja van ma,
fordulj egyet,
kettőt, hármat
ott bent a házadba’.
Tojjál sok-sok
finom tojást,
hadd teljen a kamra,
ez lesz a házunk
népének bőséges jutalma.

3. Hétvári Andrea: Luca széke

Kökény, cserfa, jávorfa
legyen összeácsolva.
Körte, som, fenyő, akác,
az ujjadra jól vigyázz!
Boróka és rózsafa,
illatos az éjszaka.

Karácsonynak szép estéjén,
az éjfélnek szent miséjén
álljál föl a Luca-székre,
épp a kellős közepébe!

Ha a boszorkényt meglátod,
szórjad rá az összes mákot!
Fuss, amerre lábad visz,
utánad az özönvíz!

4. Szabó T. Anna: Lucázás

Luca napján nincsen munka,
dolgoztatok eleget!
Ne mossatok, ne fonjatok,
ne süssetek kenyeret!

Luca napján kilenc fából
Luca-széket kezdjetek,
bikaszarvú boszorkányok,
mostantól reszkessenek!

Az év legsötétebb napján
egy kis tavasz kell nekünk:
Karácsonyra kizöldülő
Luca-búzát keltetünk!

Hidegen és sötétségen
győz a gyertya, győz a fény –
nincsen ördög, sem boszorkány
az angyalok ünnepén.

5. Tóthárpád Ferenc: Szórom a mákot

Luca, Luca széke
elkészül-e végre?
Édesapám faragja,
Kész már minden darabja.
Össze kéne rakni!
Minek még faragni?
Türelmetlen gyermekek
Várják már az ünnepet.
Karácsonykor éjjel
Félve nézek széjjel.
Szórom, szórom a mákot,
Nagyon-nagyon vigyázok.
Éjfélkor felcsendül,
Hálaének zendül.
Minden hívő énekel,
Szentmisével ünnepel.
Felállok a székre,
Luca-, Luca-székre.
Templomajtók, nyíljatok!
Boszorkányok, fussatok!

6. Baley Endre: Luca széke

Hogyan készül Luca széke?
Ne is kérdezd, sosincs vége!
Miért nincs vége? Luca lusta?
Luca sosem lusta fruska!

Milyen színű Luca széke?
Olyan, mint a tenger kéke.
Te már láttál Luca székét?
Sosem láttam, csak a képét.

Akkor mégis honnan tudod?
Kotkodácsoltak a tyúkok.
Megérted a tyúkok nyelvét?
Megértek én tyúkot, medvét.

Mit meséltek hát a tyúkok?
Ha elmondom, bajba jutok.
Mondd el apa, nagyon kérlek!
Nem lehet, mert kibeszélnek.

Fából készül Luca széke?
Fából, melynek vas a széle.
Hogyan lehet azt faragni?
Fakovácshoz kell szaladni.

Hol laknak a fakovácsok?
Megmondják a fakopácsok.
Ki beszél fakopács nyelven?
Én, ha arra szottyan kedvem.

Kimehetnénk az erdőbe?
Ott lehetünk egykettőre.
Találunk majd fakopácsot?
Ha nem lesznek ott az ácsok.

Érted majd a fakopácsot?
Kopog nekünk fakovácsot.
Biztos meg fogjuk találni?
Ha nem fogunk kiabálni.

Megtudjuk, majd hogyan készül?
Késő van már, besötétül.
De ha ezt ma elszalasztjuk?
Pont egy évvel elhalasztjuk.

7. Tóthárpád Ferenc: Luca, Luca

Luca, Luca, Luca-szék
jó embernek menedék.
Luca-búza, Luca-rozs,
ez a kis ház takaros!

Bújjon elő a gazda,
ne várjon a tavaszra!
Fokhagymával hadd kenjük be a fejét
a tehénnek, el ne veszítse a tejét;
a disznó meg vastag legyen,
a tyúkja meg sokat egyen!

Luca, luca-népség
ne féltse a pénzét!

8. Luca, Luca ma vagyon,

Luca, Luca ma vagyon,
Elcsúszkáltam a fagyon.
Azért jöttem nálatok,
Pár koronát aggyatok!
Ha nem adtok, meghaltok,
Rám marad a házatok.

9. Luca, Luca, kity-koty!

Luca, Luca, kity-koty!
Tiktyok, lúdgyok jó ülősek legyenek!
Fejszéjek, fúrójuk úgy megálljon a helibe,
Mint a cserfa a tövibe!
Annyi tojások legyen, mint az égen a csillag!
Annyi pénzek legyen, mint a pelyvakutyóban a pelyva!
Akkora disznót öljenek, mint a falu bikája!
Olyan hosszú kolbászuk legyen, mint a falu hossza!
Olyan vastag szalonnájuk legyen, mint a mestergerendájuk!
Annyi zsírjuk legyen, mint a kútban a víz!

10. Heverő legyen a tyúkjok

Heverő legyen a tyúkjok, lúdjok
bornyazzon meg a tehenjek,
csikozzon meg a lovok,
fiazzon meg az asszonyok,
vas legyen fazekok,
cin legyen tányérjok!
A lánnak szép mátkát,
A leginnek azon szerint,
Dicsértessék az Úr Jézus.

11. Acélt hoztam kendteknek

Acélt hoztam kendteknek, cin legyen táljuk, vas legyen fazekjuk, ólom legyen kanaljok!
Adj Isten gazdának bort, búzát, gazdasszonynak egy kas gyereket!

12. Mentovics Éva: Luca, Luca, december…

Luca, Luca, december,
vessen ráncot a pendely!
Koppanjon a csizmád sarka,
tele legyen majd a kamra!

Eresz alatt költsön fecske,
boldog legyen a menyecske!
Pördüljön a szoknya fodra,
sose legyen pénzre gondja!

Sárguljon a búzatábla,
kalács keljen majd a tálba’!
Szalmát rejtsen majd a pajta,
görbüljön a koca farka!

Luca, Luca, kitty-kotty, kitty-kotty,
tojást tojjon minden tíkod!
Csorduljon a tőkéd leve,
minden hordód legyen tele!

Jó az Isten, hidd el, jót ád,
keljen sok-sok szárnyas jószág!
Babbal teljen a talicska,
jól tejeljen majd a Riska!

Sparhelteden főjön lencse,
legyen társad a szerencse!
Újuljon a vályogtornác,
rúdon lógjon száz szál kolbász!

Luca, Luca tizenhárom,
kedves gazda, Isten áldjon!
Spájzod legyen mindig tele,
szerencse is férjen bele!

13. Bárdosi Németh János: Lucázás

Luca, luca, kitykoty,
Sok csibe, lúd keljen,
Aludttejes köcsög
Száradjon a kerten,
Vetés, virág megeredjen,
Luca, luca, kitykoty.
Luca, luca, kitykoty,
Vizük borrá váljon,
Hosszú kolbász,
Hurka
Lógjon a padláson,
Házuk népe bajt ne lásson,
Luca, luca, kitykoty

Fotó: Getty Images
Forrás: Wikipédia, tarrdaniel,com, Rímtündér Facebook oldal, moderniskola.hu, nepszokasok.hu

Hasonló tartalmakért iratkozz fel ingyenes hírlevelünkre!
 

Kölöknet hozzászólás

aláírás