Tudástár

Módosult a közoktatási törvény

A szülő együttműködési kötelezettsége

Az ez év tavaszán nagy port felvert erőszakos iskolai események nyomán változtak a közoktatási jogszabályok szülői kötelességekkel kapcsolatos rendelkezései. A több helyen is felvetődött ötletet – mely szerint az erőszakos gyermeket kötelezni kell a pszichológiai ellátásra – törvénybe iktatta a jogalkotó.

Az  1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról az alábbi bekezdéssel egészült ki:

13. § (8) A szülő joga, hogy gyermeke neveléséhez igénybe vegye a pedagógiai szakszolgálat intézményét. A szülő kötelessége, hogy gyermekével megjelenjen a nevelési tanácsadáson, továbbá biztosítsa gyermekének az iskolapszichológusi vizsgálaton és a fejlesztő foglalkozásokon való részvételét, ha a tanulóval foglalkozó pedagógusok kezdeményezésére a nevelőtestület erre javaslatot tesz. A jegyző kötelezheti a szülőt, hogy az e bekezdésben meghatározott kötelezettségének tegyen eleget.

A rendelkezés 2008. VII. 3-tól hatályos.

Ezzel együtt a szülő együttműködését kikényszerítő rendelkezéssel egészült ki a  14/1994 MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról:

18/A. § A gyermek, tanuló érdekében a közoktatási törvény 13. § (8) bekezdése alapján államigazgatási eljárás megindítását kezdeményezi a nevelési-oktatási intézmény vezetője, ha a gyermek, tanuló iskolapszichológusi vizsgálaton való részvételének szükségességével a szülő nem ért egyet, illetve a vizsgálaton a gyermekével nem jelenik meg.

 A rendelkezés 2008. VIII. 21-től hatályos.

Hasonló tartalmakért iratkozz fel ingyenes hírlevelünkre!
 

Kölöknet hozzászólás

aláírás