Tudástár

Iskolai kedvezmények

Ingyen tankönyv, kedvezményes étkezés

Az ingyenes tankönyvellátásról

Az elmúlt években sok változáson ment át és sok félreértésre adott okot az úgynevezett „ingyen tankönyv” rendelet, ezért érdemes áttekinteni, hogy aktuálisan kinek, és milyen formában jár a tankönyvek ingyenes biztosítása. Az erre vonatkozó rendelkezéseket A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény tartalmazza.

Eszerint az iskolától történő tankönyv-kölcsönzés, napköziben, tanulószobában elhelyezett tankönyvek igénybevétele, használt tankönyvek biztosítása, illetőleg tankönyvek megvásárlásához nyújtott pénzbeli támogatás útján minden olyan tanuló részére, aki
a) tartósan beteg,
b) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos,
c) pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar),
d) három- vagy többgyermekes családban él,
e) nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult,
f) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül
a tankönyveket ingyenesen kell biztosítani.

A fenti szöveg két fontos információt hordoz: a felsorolás pontosan jelzi, hogy kiknek jár az ingyenes tankönyvellátás, a kísérőszöveg pedig felsorolja azokat a szolgáltatási módokat, ahogyan az ingyenes tankönyvellátás biztosítható. Vagyis az iskolák nemcsak az új tankönyvek finanszírozásával teljesíthetik ingyenes tankönyvellátásra vonatkozó kötelezettségeiket. Egyre inkább terjed az a gyakorlat, hogy a tovább használható, tartós tankönyveket (atlaszok, feladatgyűjtemények stb.) könyvtári kölcsönzés útján bocsátják a rászoruló gyermekek rendelkezésére.

Az ingyenes és kedvezményes étkezésről

Az óvodás, 1-5. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek után az intézményi térítési díj 100%-át kedvezményként kell biztosítani (ingyenes étkezés).

Az e körbe nem tartozó, de
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek és tanulók után,
- a három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként,
- a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermekek, tanulók után
az intézményi térítési díj 50%-át kell biztosítani.

Közös háztartásban élő gyermekként kell figyelembe venni:
- a tizennyolc éven aluli,
- a huszonöt évesnél fiatalabb, közoktatásban nappali rendszerű oktatásban részt vevő, illetve felsőoktatásban nappali tagozaton tanuló, valamint
- az életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos gyermekeket.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

A kedvezményre jogosult, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg
a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 135%-át,
-  ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy
-  ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy
-  ha a nagykorúvá vált gyermek megfelel egyéb a törvényben meghatározott feltételeknek;
b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 125%-át az a) pont alá nem tartozó esetben, feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg a törvényben meghatározott értéket.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság lehetőséget biztosít a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, a pénzbeli támogatások (évi két alkalommal), az ingyenes tankönyvellátás és egyéb kedvezmények igénybevételére.

A kedvezményre való jogosultságot a települési önkormányzat jegyzője állapítja meg.

Pénzbeli támogatás

A helyi önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága
-  2008. július 1-jén fennáll, július hónapban 5 500,- Ft, továbbá ha
-  2008. november 1-jén fennáll, november hónapban 5 500,- Ft
pénzbeli támogatást állapít meg gyermekenként.

 
Kölöknet hozzászólások  
(54 hozzászólás) 
2014 október 05.
Tóthné
3 gyermeke van a lányomnak. Egy általános iskolás, egy gimnazista és egy egyetemista külföldön. A tankönyv kedvezményhez júniusban kellett beadni az iskolalátogatási igazolást. A külföldi egyetem nem ad igazolást, csak, ha a diák beiratkozott a következő tanévre, emiatt az általános iskolás gyermek nem kapott a mai napig tankönyv kedvezményt.Be kellett fizetni a teljes összeget. A gimnazista kapott kedvezményt, mert megelőlegezték a bizalmat. Azóta az igazolást leadták az Államkincstárnak, ennek ellenére nem kapja meg, mert az általános iskola szerint a rendszert lezárták. Ez milyen RENDSZER ? Hogyan, merre léphetnénk tovább. Tud valaki segíteni ? Megköszönném !
2013 január 28.
színesbőrű
L: Gy.
Minálunk is megszüntette a tízórait és az uzsonnát az önkormányzat,sőt nyári étkeztetésben sem részesülnek a gyerekeim,holott más a bőröm színe.Szerintem ezek a dolgok nem bőr színre mennek.Egyedül nevelem,két kiskorú gyermekemet,dolgozom keményen az erdőn,holott vagyok vagy 40-kg (nő). Menj el dolgozni,és akkor nem érzi meg a pénztárcád a tízórai meg az uzsi hiányát!!!!!
2012 augusztus 31.
 
Az a röhej hogy akinek jár az se kapja meg a támogatásokat, ezek után mit vár.
2012 augusztus 31.
Brigitta
Röhej,hogy aki egyedül neveli a gyermekét,annak nem jár kedvezmény.ez felháboritó!
2012 augusztus 30.
L: Gy.
Ezek amik le vannak írva nagyon szépek. De nekem négy gyermekem van kis jövedelemmel jár a rendszeres gyermekvédelmi ehez képest az önkormányzat átadta az iskolát az egyháznak aki azzal kezdet megszüntette az ingyenes tízórait és uzsonnát.
És most még az ingyen tankönyveknél is különcködik mert kötelez a nyelv oktatást de a könyvet ki akarja fizettetni. Kérdem én akkor hol az ingyen tankönyv hol a rászorultsági ingyenes 3 étkeztetés. Mi mivel vagyunk rosszabak azoktól akiknek más a bőrük színe ők ha a gyerek iskolába jár és a tanulmányi eredménye jó akkor plusz pénzt kapnak, hol az egyenlőség ilyenkor.
2012 augusztus 29.
GM
Érdeklődnék:
Fiam 20. életévében van, tartósan beteg. Emelt családipótlékot kapunk utána. Iskolát váltott, szakkiskolából nappali tagozatos felnőttképzéses éretségit szeretne szerezni. Az iskolában elutasították az ingyen tankönyv kéralmünket. Idézet az iskola weboldaláról: "Felvett tanulóinkkal diákigazolvánnyal is tanúsított tanulói jogviszonyt létesítünk. Az arra jogosultak szülei, gyermekeik 20. életévének betöltéséig iskoláztatási támogatást kapnak." Kérdésem, jogosan jártak-e el az iskola?Válaszát előre is köszönöm:
2012 augusztus 28.
 
Családi pótlék tényleg nem jár a felsőoktatásban tanuló eltartott gyermek után, de a kisebbekre a 3 gyemekeseknek járó összeg jár (2 X 16e vagy 17e forint).
1998. LXXXIV. 12. §(1) A családi pótlék összegének megállapítása szempontjából azt a vér szerinti, örökbe fogadott vagy nevelt gyermeket kell figyelembe venni,
a) aki az igénylő háztartásában él, és
ab)aki közoktatási intézmény tanulója vagy felsőoktatási intézményben első felsőfokú szakképzésben, első alapképzésben, első mesterképzésben vagy első egységes, osztatlan képzésben részt vevő hallgató és rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik.
A családi adókedvezményt a két kisebbre továbbra is 3 gyermekesként lehet igénybe venni, vagyis havonta max. 2 X 33e forintot lehet jóváíratni.
2012 augusztus 28.
SE
@Andika: ha a főiskolás gyermeke akkreditált képzésben első diplomája megszerzésére készül, akkor be kell számítani őt is a kedvezmény megállapításánál, és így a két kisebb jogosult lehet az ingyenes tankönyvellátásra. Az iskolában kellene megkérdezni, hogy milyen igazolást fogadnak el erről. Valószínűleg a főiskoláról kell majd iskolalátogatási igazolást kérni. Családi pótlék azonban nem jár a főiskolás gyermek után.
2012 augusztus 27.
 
Igen a munkafüzet 9 ben 8990 ft
2012 augusztus 27.
bbbb
Igaz-e, hogy ingyen "csak" a tankönyv jár, de a munkafüzet nem? Most kezdi a legidősebb az rldő osztályt, és azt mondták, hogy a munkafüzetet ki kell fizetni. (3 kiskorú gyermek mamája)
2012 augusztus 21.
Andika
Azzal kapcsolatban érdeklődnék, hogy három gyermekem van, egy általános iskolás, egy középiskolás, a legnagyobb egy év kihagyás után nappali tagozaton kezdi meg a főiskolát. 8. évfolyama után a családi pótlékot már nem folyósítják utána, így az ingyenes tankönyvre sem vagyunk jogosultak. Tavaly be kellett nyújtani az ingyenes tankönyvre való jogosultságról a családi pótlékról igazolást. Ugy tudom, hogy a felsőoktatásban nappali tagozaton tanuló gyermek után is jár a családi, vagy ha nem, akkor is beszámítható a családi kedvezmény megállapitásánál. Tudomásomra jutott az idei tankönyvárak, közel 40 ezer forint a két gyermekre, a főiskolásét meg még nem tudom. Ez nagyon sok, nem tudjuk megfizetni, ezért kérdezem, van-e arra mód, hogy ingyen kapjuk meg a könyvet, vagy a legnagyobb főiskolás tanulmányai miatti ingyenes tankönyvellátást mikor és hogyan vehetjük igénybe. (a fenti összegben még nincs benne a füzetek, irószerek, táska, testnevelés holmi ára...).
Köszönöm mielőbbi válaszát.
2011 november 22.
Gabika
Szeretnék elköltözni a szüleimtől 18 évesen külön lakásba..Mit lehet ilyenkor csinálni?Kapnék támogatást az önkormányzattól vagy az iskolától?Egy évem van hátra az éretségiig,de már addigra betöltöm a 18-at.tudnék valamilyen módon pénzt keresni?
2011 szeptember 06.
Kedves H. Zsuzsa!
Az ingyenes tankönyvellátásról szóló 2001. évi XXXVII. tv. 8. §. (4) bekezdése az iskola számára lehetővé teszi, hogy a törvényben felsorolt tanulóknak az ingyenesen járó könyveket vagy új tankönyvek vásárlásával, vagy használt tankönyvek biztosításával, vagy könyvtárból kikölcsönözhető tankönyvekkel biztosítsa. Ha tehát Önök ingyenes tankönyvre jogosultak, akkor az iskola megteheti, hogy használt tankönyveket ad a rászorulóknak (ha azok elfogadható állapotban vannak, például nincsenek lapokra hullva).
2011 szeptember 06.
H Zsuzsa
Miért kap a gyerek használt tankönyvet?
2011 szeptember 06.
H Zsuzsa
Miért kap a gyerek használt tankönyvet?
2011 szeptember 01.
Kocsis Renáta
Iskola kezdés elötti nap,tankönyvosztásnál derült ki,hogy az idén az inyenes tankönyvre jogosultaknak is fizetni kell a munkafüzetekérvagyis minden osztály esetében,ez 10000ft-ra jön ki,hol van itt az ingyenesség?Egy 4 gyermekes családnál ez már 40000ft.Az Államkincstár azt mondja ezt az iskola hívatott eldönteni,az iskola azt mondja ez a kormány rendelet,én kerestem ilyen rendeleteket,de nem találtam!Jó lenne tudni,hová fordulhatok panaszommal,kötelez-e kifizetnem 10000ft-ot,ha én jogosult vagyok az ingyenes tankönyvekre?
2011 augusztus 24.
Éva
Az lenne a kérdésem, hogy az ingyenes tankönyvellátásra jogosultaktól a munkatankönyvek árát elkérhetik-e, ha igen akkor milyen jogszabály alapján. Az iskolában minden jogosulttól bekérik az árát, így például nekünk kb 3.000 Ft-ba fog kerülni az ingyen tankönyv.
Válaszát előre is köszönöm!
2011 augusztus 20.
Kedves Barbara!
A jogszabályban megfogalmazottak az általános iskolában ÉS a középiskolában is érvényesek. Tehát ha van 3 eltartott gyermeke, akkor jár az ingyen tankönyv mindegyikőjüknek. Ha a középiskolásra kap gyermekvédelmi kedvezményt vagy ő a tartós beteg, akkor a gyermekek számától függetlenül is jár az ingyenes tankönyv neki. (Egy korábbi kommentben bemásoltam az ide vonatkozó paragrafusokat. Ott meg tudja nézni a részleteket.)
2011 augusztus 20.
Boldogné Bujdosó Barbara
Engem az érdekelne,hogy közép iskolában is jár az ingyenes tankönyv,Három gyerekem van kettő tartósan beteg és gyermekvédelmi támogatást is kapok!Várom a választ és előre is köszönöm!
2011 augusztus 17.
Szakál Béla
Végig olvasom az igényeket,van egy példám.
A szülök nem dolgoznak,de 50mill háza van plusz ingatlan kocsik,jó menő mezögazdaság,
Az igazság csupán a három gyerek.
Nem kelenne jobban utána nézni a dolognak.
2011 július 28.
Kedves D. Kriszti!
A jelenleg érvényes jogszabály a következőket mondja:
"A települési önkormányzat jegyzője megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg
a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 140%-át, 2011.-ben a 39.900 forintot,
– ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy
– ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy
– ha a nagykorúvá vált gyermek nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem töltötte be, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be.;

b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%-át, – 2011.-ben a 37.050 forintot – az a) pont alá nem tartozó esetben, feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg
– külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének húszszorosát (570.000 forintot), vagy
– együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét (1.995.000 forintot). [19. § (7)]

(3) Az egy főre jutó jövedelem megállapításánál az
irányadó időszak a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a három hónapot, egyéb jövedelmeknél pedig, az egy évet nem haladhatja meg. [131. § (2)]
Ettől eltérni akkor lehet, ha a jövedelmi viszonyokban igazolható ok miatt tartós romlás vélelmezhető."

A tartósan beteg gyermekre tehát vonatkozhat más összeghatár.

2011 július 26.
d.kriszti
Azt szeretném megtudni, hogy ha az egyik gyermekem tartósan beteg, csak nála kell figyelembe venni a magasabb összeghatárt a gyermekvédelmi elbírálásánál? Mert én most igy jártam hogy az egy főre jutó jövedelmünk 37.448Ft ezért csak a tartós beteg gyermekemre kaptam meg a gyermekvédelmit, a másikra nem.
2011 július 05.
andi197140@freemail.hu
Az ingyenes nyári étkezés{elhordás}miért nincs meg a 3 gyereknek megfelelő adaqg. Ha a gyerek megy érte,kevesebbet kap.Miért?????????? Ha van valaki aki hasonló helyzetben van írjon.Köszi Andi
2011 május 27.
Kedves Kriszti!
A 2011. XXXVII. tv. 8. §.-a rendelkezik az ingyenes tankönyvre jogosultakról: "(4) Az iskolai tankönyvrendelésnek biztosítania kell, hogy - az iskolától történő tankönyv-kölcsönzés, napköziben, tanulószobában elhelyezett tankönyvek igénybevétele, használt tankönyvek biztosítása, illetőleg tankönyvek megvásárlásához nyújtott pénzbeli támogatás útján - a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő minden olyan tanuló részére, aki
a) tartósan beteg,
b) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos,
c) pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar),
d) három- vagy többgyermekes családban él,
e) nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult,
f) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül
a tankönyvek ingyenesen álljanak rendelkezésre (normatív kedvezmények).
(5) Abban a kérdésben, hogy a normatív kedvezményre való jogosultság elbírálásánál kit kell
a) tartósan beteg, súlyosan fogyatékos, három- vagy többgyermekes családban élő, nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosultnak tekinteni - kivéve, ha az iskoláztatási támogatásra való jogosultság a legmagasabb életkor elérése miatt szűnt meg - a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény II. fejezetében,
b) sajátos nevelési igényűnek tekinteni, a közoktatásról szóló törvény 121. §-a (1) bekezdésének 29. pontjában
foglaltakat kell alkalmazni.
1993. LXXIX. Kt. 121. § 29.: "sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a gyermek, tanuló, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján
a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd,
b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd."
Ha az Ön gyermekének van szakértői bizottság által kiadott papírja, amelyben szerepel, hogy sajátos nevelési igényű, akkor a törvényértelmében jár neki az ingyenes tankönyv, amelyet az iskola a törvényben meghatározott módokon biztosíthat a gyermeknek (vagyis nem kötelezhető például arra, hogy teljesen új könyveket adjon a tanulóknak).
2011 május 27.
Kriszti
Azt szeretném megkérdezni hogy az SNI A gyereknek jár az ingyen tankönyv??Mert mi bementünk a jegyzőhöz és ö azt mondta, hogy nem jár!Mások meg aszt mondják ,hogy pedig jár az ingyen tankönyv?Most jár vagy nem??Várom válaszotok????
2011 május 17.
Tajti Éva
Kedves Renáta!
Ha októberben születik meg a harmadik gyermekük, akkor az iskolába járó gyermekre az étkezési normatív támogatás a születés után vehető igénybe. Hogy pontosan melyik naptól, és milyen igazolást szükséges hozzá bemutatni, azt az iskolában érdeklődje meg.
A tankönyvtámogatást a 2011/12-es tanévben nem tudják igénybe venni. A 2001. évi XXXVII. törvény 8.§ (7) bekezdése úgy rendelkezik, hogy "ha az igényjogosultság az igénybejelentésre megadott időpont eltelte után állt be", akkor a kedvezmény nem jár. A tankönyveket a tanév kezdetéig biztosan meg kell rendelni (iskolánként változó, hogy mikor, de általában legkésőbb májusban), és a kedvezményre való jogosultságot is ilyenkor kell bejelenteni és igazolni. Ha a bejelentés későbbi időpontban történik, az iskola a tankönyvek kölcsönzésével, a napköziben, tanulószobán elhelyezett tankönyvek rendelkezésre bocsátásával köteles az igényt teljesíteni. Javaslom, hogy erről is érdeklődjön az iskolában.
2011 május 17.
Renáta
Érdeklődni szeretnék, hogy ha van két gyerekünk és októberre várjuk a harmadikat, akkor jár-e az ingyenes tankönyv, étkezés a most szeptemberben iskolát kezdő nagyobbiknál?
Köszönöm!
2010 december 03.
Tajti Éva
Kedves Márta! Ingyenes tankönyvre jogosult többek között az, aki 3 vagy több gyermeket nevel. A felsőoktatási intézmény hallgatója után nem jár ugyan családi pótlék, de a kisebbekre a családi pótlék összegét a Magyar Államkincstár 3 gyermek után állapította meg Önnek (gyermekenként 16e forint). A kérelemhez a családi pótlékról szóló igazolás mellett csatolnia kell majd a felsőoktatásban tanuló gyermekének a tanulói jogviszonyáról szóló igazolást is. Fontos, hogy a tankönyvtámogatást a 2011/2012-es tanévre fogja kérni, tehát a legnagyobbik gyermekének rendelkeznie kell jövőre is tanulói jogviszonnyal, amely után a magasabb összegű családi pótlék megállapítható.
2010 december 03.
Veszelkáné Maul Márta
Szeretném megkérdezni ,kérhetünk -e ingyenes tankönyvet a következő tanévre :3 gyermekünk van 8 ,15,és 19 évesek . A legnagyobb Németországban jár egyetemre. A mostani családi pótlékom összege .32000 Ft Köszönettel !
2010 augusztus 28.
SNI
Szjulinak köszönöm a választ!
2010 augusztus 28.
Szjuli
A diszgráfia nem feltétlenül indokolja a kedvezményes étkezés biztosítását. A jogszabály szerint a helyzet pontos ismeretében a helyi jegyző állapíthatja meg a konkrét jogosultságot.
2010 augusztus 27.
SNI
Szerintetek az SNI A-s gyerek (diszgráfiás) jogosult a kedvezményes étkezésre? Mert nálunk azt mondják, hogy nem, csak a tankönyvre. A szakvéleményben ez áll:...funkciók organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd. Ez alapján nem jár az étkezésre a kedvezmény?
2010 augusztus 26.
Szabóné
Miután megkaptuk az 5.osztályos ingyen tankönyveket,(mivel kedvezményezettek vagyunk)sajnos otthon vettük észre,hogy három használt könyv,amit az újak helyett kapott a lányom,szinte használhatatlan,mert nagyon csúnyán össze van firkálva több helyen.Kérdésem az lenne,van -e lehetőségem kérni az iskolát ,hogy mi is megkapjuk az új könyveket tőlük ,ugyanúgy mint azok a gyerekek akik fizetnek érte.Köszönettel:Szabóné
2010 augusztus 26.
julcsi
4 gyermekem van , 3gimiben nem probléma az ingyenes tk ellátás viszont a 4.-ben,amely egyébként jó nevű iskola meg kellett harcolni érte!tanulmányoztam a törvényt,az Oktatási Hivatal honlapján,(ami nem az én dolgom lenne ugyan hanem az iskoláé!)és minden általuk felhozott ellenérvre megtudtam felelni.Végül a felettes szerv(Megyei Főjegyző)említésére nevetségesen "megnyíltak az ajtók"!Úgy látszik a törvények nem egyformán vonatkoznak ránk...Mindenkit arra bíztatok,hogy ne hagyja magát,amit törvény biztosít számunkra,az nem könyöradomány,szégyelje magát az aki a szemünkbe hazudva nyerészkedni akar rajtunk,és törvénytelenséget követ el!
2010 augusztus 02.
Nena
Sziasztok!
Sajnos én is azt vettem észre hogy nagyon sok helyen nem adják meg nekünk azt,ami alanyi jogon járna. Nekünk is van egy 5 és fél éves fiunk aki tartós beteg erről papírunk -igazolványunk és minden dokumentumunk megvan, és már járt bölcsődébe, óvodába jelenleg a nagycsoportot fogja kezdeni, és eddig minden évben és minden hónapban kikellet fizetnünk 100%.n az étkeztetést. Pedig csak 50%-t kellett volna. A víz és csatornadíj támogatást sem kaptuk meg, mert ők ilyenről nem hallottak, és amikor megszületett a második kisfiam januárban, benne volt az ügyintézésben hogy ahol be vagy jelentve az ottani polgármesteri hivatal ad egy egyszeri juttatást, de azt a hivatal dönti el hogy mennyit. Na mi semennyit nem kaptunk mert nálunk erre sincs keret. Csak azt mondja meg nekem valaki hogy ami jogilag is és alanyi jogon is jár, azt miért ne kapjuk meg, és kihez lehet ez ügyben fordulni, hogy segítsen. mert valószínű hogy nem valaki olyan személy találta ki ezeket a szabályokat, aki nem értene hozzá, és miért nem kapjuk meg egy csomóan....????
2010 július 29.
 
Sziasztok! Kétgyermekes anyuka vagyok. A férjem tavaly hunyt el, rokkant vagyok és 100%-os munkaképesség csökkenésem van. A rokkant nyugdíjam összege havi 44.000,-Ft. emelett munkaviszonnyal rendelkezem, havi jövedelmem kb. 65.000,-Ft. Azután érdeklődnék, hogy ezek alapján jogosult vagyok-e az ingyenes tankönyvellátásra, illetve milyen jövedelmeket kell beleszámolni az egy fő jutó jövedelembe (pl.: árvaellátás is?). Segítségeteket előre is köszönöm.
2010 július 29.
ildi
érdeklödni szeretnék 3kiskoru gyermekünk van én nem dolgozom de a férjem ausztriában dolgozik kintröl kapjuk a családi potlékot akkor itt az ingyenes tankönyv jár e?
2010 július 07.
Gina
Érdeklődnék, hogy gyermekeimet egyedül nevelem 2004. óta. Jár-e a tankönyvben vagy az iskolai étkeztetésben valmi féle támogatás?
2010 június 17.
dobe
Kár az ingyenes étkeztetés, mert az ebéd amit kapnak a gyerekek igencsak kivan porciózva. Viszont ebédosztás után csak azt látom hogy, a konyhán dolgozó alkalmazottak nagy szatyrokban hordják haza a számukra megmaradt ebédet. Talán az ellenőrzésen is szigorítani kellene.
2010 június 16.
erika
Ha valaki rendszeres gyermakvédelmi támogatásra jogosult akkor kérdésem az volna hogy nálunk miért nem jár a nyáriétkeztettés a 10év feletti gyermeknek is , hol ott ő is jogosult a gyermekvédelmi támogatásra.és mért van az hogy más településsen meg úgyan úgy jár.hát erre lennék kiváncsi,hogy most ez törvényileg van így ,vagy csak önkormányzata válogassa.Erre szeretnék választ kapni?
2009 november 30.
 
gyermekem figyelemzavaros bno kodja F9000 jár e neki ingyenes vagy kedvezményes étkezés?
2009 október 16.
T.Kriszti
a fiam 7,osztályos ált. iskolás. jár-e neki a bérlettámogatás miskolcon? sajnos másképp nem tud eljutni a suliba köszönöm
2009 október 07.
ÉVI
Mi 4 kk.germeket nevelünk.Gyermekvédelmitámogatást kapunk,és a nagyobbik gyermek sajátosnevetetésü.8.osztályos.Ő utána kell fizetni50százalékot.A 2 re nem mert 3. 6. osztályosok.Ezt nem értem miért van igy.Az ovi is ingyenes.8.as gyermekre hol a havi 5500ft támogatás.Nagy csa.vagyunk.És ezekel a feltételekkel szerintem járna az ingyenétkezés a 8.as utánis.de elutasitottak .
2009 október 07.
eri
Mi 4 kk.germeket nevelünk.Gyermekvédelmitámogatást kapunk,és a nagyobbik gyermek sajátosnevetetésü.8.osztályos.Ő utána kell fizetni50százalékot.A 2 re nem mert 3. 6. osztályosok.Ezt nem értem miért van igy.Az ovi is ingyenes.8.as gyermekre hol a havi 5500ft támogatás.
2009 október 02.
Niki
Sziasztok! Dávid Ilonának válaszolnék.Neked már eleve járna a 3 gyermek után az ingyenes tankönyv,abban az esetben ha nem kapsz iskoláztatási támogatást a Pol.hivataltól.Ha pedig van rendszeres gyermekvédelmi támogatásodról papírod akkor az étkezésnek is ingyenesnek kell lennie.Ez mindenkinek jár!
2009 szeptember 18.
 
a dyslexias gyermek úgy tudom sajátos nevelési igényűnek számít, ezért ingyenes tankönyvre jogosul. (az én gyermekem dyslexiás és dysgráfiá, ingyen kapjuk a könyvet) az étkezést fizetni kell
2009 szeptember 09.
szegedi gyöngyi 788-4056
kislányom dyslexiás, dyscalculiás. miért nem kapja meg az iskolájától a használt könyvtári tankönyveket vajon? kinél vagy hol lehet érdemben tájékozódni, mert ezidáig csak küldözgetnek a tisztelt pedagógusok fühöz-fához, miközben a tanév már javában elkezdődött!? nem egyértelmű a törvény? minden szakértői vélemény dokumentum formájában a rendelkezésükre bocsátva. valaki tudna ezügybe segíteni?
2009 szeptember 09.
szegedi gyöngyi 788-4056
kislányom dyslexiás, dyscalculiás. miért nem kapja meg az iskolájától a használt könyvtári tankönyveket vajon? kinél vagy hol lehet érdemben tájékozodni, mert ezidáig csak küldözgetnek a tisztelt pedagógusok fühöz-fához, miközben a tanév már javában elkezdődött. nem egyértelmű a törvény? minden szakértői vélemény dokumentum formájában a rendelkezésükre bocsátva. valaki tudna ezügybe segíteni?
2009 augusztus 26.
Dávid Ilona
Egyedülálló szülőként három iskolás korú gyermekem van/3-6-9-ikesek.Az egy főre jutó jövedelem 21.468.-FT.Hiába mutattam be a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való határozatot a tankönyveket 100%-san kikellett fizetnem. Van egy határozat ami csak egy papir ? Van ez csak bizonyos köröknek jár?
2009 augusztus 24.
 
Iskolai ifjúságvédelmis vagyok. Ingyenes tankönyvnél, a a normatív kedbezményre való jogosultság igazolásának beadási határidejét megelőző mennyivel régebbi családi pótlékot igazoló banki egyenleget fogadhatok el, Pld.: beadási határidő november 15., elfogadhatok-e egy augusztusi egyenleget? Truckai Emese
2009 augusztus 22.
hikkelne kovacs agnes
egyedulallo szulo vagyok.fiam most megy iskolaba.56.000 az egyfore juto jovedelem.fiam ket gyermeknek szamit.dyslexias.meg kell vennem a konyveket szaz szazalekosan es az etkezes is ennyi.
2009 augusztus 22.
hikkelne kovacs agnes
egyedulallo szulo vagyok.fiam most megy iskolaba.56.000 az egyfore juto jovedelem.fiam ket gyermeknek szamit.dyslexias.meg kell vennem a konyveket szaz szazalekosan es az etkezes is ennyi.
2009 augusztus 18.
 
A tartós betegséget mivel kell igazolni az iskolába? Most intézzük a papírokat az Államkincstár felé, de jövő héten már tankönyv árusítás lesz. Megkapjuk az ingyen tankönyveket?
2008 szeptember 17.
Tiksni
lenne egy olyan kérdésem hogy most kezdtem a suliban az 1/13 )ötödév) osztályt. Tartós beteg vagyok, felemelt családit kapok és ingyen tankönyvben részesültem eddig és ezek után most miért nem kapok ingyen tankönyvet és amúgyis egyáltalán miért nem is kapunk tankönyveket, azt mondták hogy szerezzük be magunknak úgy ahogy tudjük és onnan ahonnan tudjuk..... Járna még most is az ingyen tanköny? Egy 20 éves diák.....
Összes hozzászólás (54) megtekintése »
Kölöknet hozzászólás
aláírás

XMi bántja a gyerek lelkét? - Teakiadó