Tudástár

A települési önkormányzat hatáskörébe utalt ellátások

Juttatások sérült gyermeket nevelő családoknak III.

A sérült gyermeket nevelő családok nagyon kevés információval rendelkeznek a számukra biztosított kedvezményekről, támogatásokról. Sokszor a vizsgálatot végző szakértői bizottság vagy a diagnózist felállító szakorvos sem tud teljes körű felvilágosítást adni, és a gyermekorvosok vagy védőnők is csak az alapjuttatásokat ismerik. Az alábbiakban összefoglaljuk, melyek a települési önkormányzat hatáskörébe utalt ellátások.

Vannak olyan ellátási formák, amelyeket az ország valamennyi települési önkormányzata kell, hogy biztosítson a családok/személyek számára. Csak az igénylés feltételeiben fordulhat elő kis mértékű eltérés. Az alább felsoroltakon kívül az önkormányzatok helyi rendeleteikben meghatározhatnak más, nem kötelező érvényű helyi támogatásokat is, mint pédául a gyógyszersegély, tüzelőtámogatás, temetési segély, méltányossági közgyógyellátási igazolvány, adósságcsökkentő támogatás, stb. Tájékozódni a települési önkormányzatok segélyezéssel foglalkozó osztályán érdemes. Az alábbiakban az önkormányzatok (bizonyos esetekben a jegyző) hatáskörébe utalt, kötelező ellátási formákat ismertetjük röviden.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

:

Fontos tudni!

Némely ellátási formát a tárgyévi öregségi nyugdíjminimum összegéhez kötnek; ez 2008-ban 28 500 Ft (nettó 25 795 Ft).

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény többféle jutattás igénybevételére jogosít: ilyen a gyermekétkeztetés normatív kedvezménye, az évente kétszeri pénzbeli támogatás (július és november hónapban), valéamint további, külön jogszabályban meghatározott kedvezmények. Többek között jogosult a gyermek a gyermekvédelmi kedvezményre, ha a családban az 1 főre jutó jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át, ha a gyermek tartósan beteg illetve súlyosan fogyatékos. Az igényt a települési önkormányzat szociális ügyekkel foglalkozó osztályán lehet benyújtani. A gyermekétkeztetés normatív kedvezménye a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermekek esetében 50%. A normatív kedvezmény megállapításánál közös háztartásban élőként kell figyelembe venni életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermeket.
(Lásd A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Tv. 19-20/A §, valamint 149/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet.)

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

Kizárólag pénzbeli ellátásként megállapítható ellátás. Összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 22%-a. Erre a támogatásra a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek gyámjául rendelt és tartására köteles hozzátartozó jogosult, aki vagy nyugellátásban illetve baleseti nyugellátásban, vagy nyugdíjszerű rendszeres szociális pénzellátásban, vagy időskorúak járadékában részesül. Az igényt a települési önkormányzat szociális ügyekkel foglalkozó osztályán lehet benyújtani, a megfelelő formanyomtatványon, kiegészítve a felsorolt ellátásokról szóló igazolásokkal.
(A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 20/B. §.)

Lakásfenntartási támogatás

A szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásokhoz nyújtott hozzájárulás. A helyi lakásfenntartási támogatás feltételei településenként jelentősen eltérhetnek. Normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, és a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 20%-át meghaladja. Az igényt a lakcím szerint illetékes települési önkormányzat szociális ügyekkel foglalkozó osztályán lehet benyújtani, formanyomtatványon.
(Lásd 1993. évi II. tv. 38.§ (2)-(4) bek. A lakcím szerint illetékes település önkormányzatának helyi rendelete. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (II.27.) Kormányrendelet, A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény 98-111.§.)

Ápolási díj

A tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. Ápolási díjra jogosult a súlyosan fogyatékos vagy a tartósan beteg 18 év alatti személy gondozását, ápolását végző személy. Az igényt a települési önkormányzat szociális ügyekkel foglalkozó osztályán lehet benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a háziorvos igazolását a súlyos fogyatékosságról (illetve tartós betegségről), és arra vonatkozó szakvéleményét, hogy az ápolt állandó és tartós gondozásra szorul. A háziorvos az igazolást szakorvosi szakvélemény vagy a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján állítja ki. Az ápolási díjat az illetékes települési önkormányzat jegyzője állapítja meg, a megfelelő feltételektől függően az összeg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének bizonyos százaléka lehet.
(Lásd A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45.§.; A lakóhely szerinti települési önkormányzat helyi rendelete; A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (II.27.) Kormányrendelet.)

Átmeneti segély

Eseti ellátási forma. Pénzben, átutalásban vagy természetben adható. Mértékét és formáit a települési önkormányzatok helyi rendeletükben szabályozzák. Elsősorban azokat a személyeket indokolt átmeneti segélyben részesíteni, akik alkalmanként jelentkező többletkiadásaik (pl. betegség) miatt átmeneti segítségre szorulnak, illetve önmaguk és családjuk létfenntartásáról gondoskodni nem tudnak. Az igény benyújtásának helye a települési önkormányzat szociális ügyekkel foglalkozó osztálya. A kérelemhez a jövedelemigazolást, illetve a rendkívüli helyzetet igazoló dokumentumokat szükséges benyújtani.
(Lásd A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45.§.; A lakóhely szerinti települési önkormányzat helyi rendelete; A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 98-111.§.)

 
Kölöknet hozzászólások  
(8 hozzászólás) 
2014 július 04.
Csoboth Zolltán
Én is segítséget kérnék ! 48 éves rokkantnyugdíjas lettem . 60 e. Ft nyugdíjjal. 20 e Ft MÁK segélyt kapok . Van e valamilyen további lehetőség? Merre kersgélhetnék még ? Jelenleg mozgásképtelen vagyok . Bármilyen segítséget hálásan megköszönnék . Csoboth Zoltán
2013 augusztus 23.
Torma Imréné
Én emelt ápolási díjat kapok a férjemre ami 34.515 forint már több illetékes helyen kérdeztem,hogy miért nem emelik fel ezt a díjat legalább minimál bérre ugyanis ez a helyzet olyan mint egy 24 órás állás.Elég szomorú,hogyha valaki ilyen helyzetbe van de hogy még mégjobban megalázzák és a minimális megélhetést sem biztosítja az állam ez már az emberek sárbatiprása!Mivel érdemeltük ezt ki?.A családi pótlékról "csak" annyit, hogy ezer éve ugyan annyi az összeg holott az árak már az egekbe járnak."UNIÓS ÁRAK ÉS SZÍNVONAL"AZ EGYÉBKÉNT IS KÜSZKÖDŐ EMBEREK még lehetetlenebbé tétele.Remélem valahol "fennt"észbe kapnak és változtatnak nem csak az egyébként is jómódban levők helyzetén hanem a valóban rászorulókén is!
2012 március 21.
Gáspár Dorottya
Nem ártana frissíteni a juttatások rendszerét.
Sokminden változott a cikkek megjelenése óta.
2010 április 21.
Paulikné
Segítséget kérnék! Valahol olvastam a neten,hogy ha kicsivel gyesen vagy,de van fogyatékos gyermeked,az ápolási díj max.50%-át igényelheted az önkormányzattól,ha a gyerek fokozott ápolást igényel!Tud róla valaki valamit? köszönöm
2010 február 13.
kocsis attila
súlyosan beteg tartósan fogyatékos gyermekemmel gyesen vagyok ill dolgozomis főállásban mellette.ez rendjén van hiszen ápolási díjból megélni nem lehet.az lenne a kérdésem hogy fiam után állítólag jár havonta egy nap szabadság,ez igaz -e.
2010 január 08.
csontos katalin
én 3 árva gyermekemet egyedül nevelem,egy tartósan beteg,de sha semmivel nem segítene az önkormányzat,de munkát is hiába kérek!
2010 január 06.
SZABÓ FERENCNÉ:NAPKOR
MI SEM KAPUNK A HIVATALTÓL SEMMI JUTTATÁST.PEDIG HÁROM GYERMEKEM VAN.EGY-4ÉVES ÉS KÉT KORASZÜLÖTT BABA.ŐK 19-HÓNAPOSAK.MINDEN HÉTEN JÁRUNK GYÓGYTORNÁKRA,KÖTELEZŐ VIZSGÁLATOKRA.IMMUNOLÓGIA-PULMONOLÓGIA-KORASZÜLÖTTREHAB-SZEMÉSZET-STB...TARTÓSAN BETEGEK VAGYUNK 29-HÉTRE SZÜLETTEK,ÚJRA KELLETT ÉLESZTENI A KISFIAMAT.ÉS A TÜDEJÉVEL IS GOND VAN.A KISLÁNY VALAMIVEL ERŐSEBB DE Ő IS BETEGES.KÉT HÓNAPIG VOLTAM BENT VELÜK AZ INTENZÍVEN.AZÓTA JÁRUNK EGYIK ORVOSTÓL A MÁSIKIG.MIT VEHETNÉNK IGÉNYBE?MERT MINDENKI A KIEMELT CSALÁDIPÓTLÉKRA HAGYATKOZIK,HOGY NAGY AZ ÖSSZEG ÉS ÉLJÜNK MEG ABBÓL.DE HOGYAN????
2009 december 16.
Lakatos Dezsőné:Botpalád
Nos ez mind szép.De az szent igaz,hogy eza mi önkormányzatunkra nem igaz.Mert tapasztalta a lányom,hogy a 4éves gyereknek a 2000ft értékü gyógyszerét nem voltak szivesek segiteni kiváltani.Továbbá,nállunk,szept,és dec,az az idő,mikor gyermekvédelmit utalnak.
Összes hozzászólás (8) megtekintése »
Kölöknet hozzászólás
aláírás

XMi bántja a gyerek lelkét? - Teakiadó