Óvoda

Gyermekek napközbeni ellátása

Egységes óvoda-bölcsőde

Idén szeptembertől szervezhető a kicsinyek ellátása az új intézményformában. A 2-6 éves gyerekeket fogadó intézménytípustól azt várják, hogy enyhíteni fogja a kétéves gyermekeik mellől a munkába visszatérő anyák gondjait.

Az egységes óvoda-bölcsőde új többcélú közoktatási intézmény. Egységes óvoda-bölcsőde a legalább második életévüket betöltött, illetve az óvodai nevelésben ellátható (3-7 éves) gyermekek közös neveléséhez hozható létre. A szabályozás célja az volt, hogy a bölcsődei ellátásra nem kötelezett településeken is segíthesse a települési önkormányzat az anyák munkába állását.

Egységes óvoda-bölcsőde azokon a településen hozható létre, ahol a lakosságszám tízezer főnél alacsonyabb, vagyis ahol a bölcsődei ellátás nem kötelező feladata a települési önkormányzatnak. Csak akkor hozható létre, ha minden, a településen lakóhellyel, illetve tartózkodási hellyel rendelkező gyermek óvodai felvételi kérelmét teljesíteni tudja az önkormányzat, és az alacsony gyermeklétszám miatt nem alakítható ki önálló bölcsődei és önálló óvodai csoport.

Egy csoport maximum húsz gyermekből állhat, ebből legfeljebb öten lehetnek három év alattiak. A többcsoportos óvodában is létrehozható egységes óvoda-bölcsődei csoport, ha az óvodai csoportok létszáma eléri a húsz főt.

Egységes óvoda-bölcsőde csoportból minden intézményben csak egy működhet. Így, ha a gyermekek száma megengedi, külön bölcsődei és külön óvodai csoportot kell létrehozni.

Az egységes óvoda-bölcsődében az óvodapedagógus mellett bölcsődei gondozót, illetve szakgondozót, valamint dajkát is foglalkoztatni kell. Az óvodapedagógusoknak el kell sajátítaniuk a három évnél fiatalabb gyermekek gondozásához szükséges alapismereteket. A háromévesnél fiatalabb gyermekek ellátásánál figyelembe kell venni a kisgyermekkor sajátosságait, alkalmazni kell a korosztály igényeihez igazodó módszereket, eljárásokat.

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium honlapján részletes szakmai útmutató található az egységes óvoda-bölcsőde kialakításához és működtetéséhez. Az előzetes adatok szerint 71 települési önkormányzat, illetve társulás szervezi meg az egységes óvoda-bölcsődei ellátást.

A költségvetési törvény szerint a bölcsődébe járó gyermek utáni normatíva összege 540 150 Ft/év/gyermek. Ez az összeg azonban csökken minden olyan ellátási napra jutó összeggel, amelyről a gyermek hiányzott. Az egységes óvoda-bölcsőde költségvetési támogatása ezel szemben gyermekcsoport után jár. A három év alatti gyermek a csoportlétszám számításánál két gyermeknek számít, a hiányzásokat pedig nem kell figyelembe venni. Amennyiben egy egységes óvoda-bölcsődei csoportban napi 8 óránál rövidebb a nyitvatartási idő, a támogatás mértéke 20 fős csoport esetén 4 292 600 Ft/év, a napi 8 órát meghaladó nyitvatartásnál pedig 5 156 200 Ft/év.

Cikkünk az OKM közleménye nyomán készült.

Hasonló tartalmakért iratkozz fel ingyenes hírlevelünkre!
 

Kölöknet hozzászólás

aláírás