Óvoda

Mérünk, mérünk, mérünk...

Szűrések és mérések az óvodában

A gyermekek későbbi tanulási nehézségeinek, zavarainak megelőzése céljából már az óvodában elkezdődnek a különböző szűrések. Sokszor a szülők nem is tudják, hogy gyermeküket „felmérik”, ha pedig tudják, nem minden esetben kapnak tájékoztatást arról, mit is vizsgálnak pontosan gyermeküknél, s az eredmények mit mutatnak valójában.

A következő kép nem jeleníthető meg, mert hibákat tartalmaz: „http://www.koloknet.hu/files/381_ovi_meres_cikkbe.jpg”.Szeptemberben az óvodákban elkezdődnek a logopédiai, (gyógy)pedagógiai szűrések. Ahol nagyobb hangsúlyt fektetnek a megfelelő tájékoztatásra, a szűrés előtt szülői értekezletet tartanak. A szülők hozzájárulásával végzik el a vizsgálatot, majd annak lezajlása után beszámolnak nekik gyermekük teljesítményéről, s beleegyezésükkel kezdik csak el a szükséges fejlesztő vagy logopédiai segítségnyújtást.

Fontos tudni, hogy a szülők előzetes tájékoztatása mindenütt elvárható lenne: ugyanis mind a vizsgálathoz, mind a terápiás munka megkezdéséhez szülői beleegyezés szükséges!

Szűrések az óvodában

Az óvodák egy részében már középső csoportban végeznek megfigyeléseket és szűréseket a logopédusok. Ezzel a vizsgálattal felmérik a beszédszervek állapotát, megfigyelik a gyermek artikulációját, beszédhangjait, spontán beszédét. A beszédhibás gyerekekkel logopédus kezd terápiás munkába.

A nagycsoportos gyerekek körében szeptemberben több területre kiterjedő vizsgálatot végeznek a szakemberek. Általában az óvónők által veszélyeztetettnek ítélt gyerekeket választják ki, bár többen a teljes körű felmérést tartanák célravezetőnek. Ebben a vizsgálatban az olvasás-írás-számolás alapjainak elsajátításához szükséges képességeket térképezik fel. Többnyire diszlexia prevenciós és beszédvizsgálatot tartanak, mozgásérettségi vizsgálatot végeznek.

Diszlexia prevenció

Ha már az óvodában felvetődik a diszlexia veszélyeztetettség gyanúja, célszerű az időt már az óvodáskorban kihasználni. Bővebben...

Előszeretettel alkalmazzák az MSSST tanulási zavart előrejelző szűrőtesztet, a DPT diszlexia-előrejelző gyorstesztet, illetve a Sindelar vizsgálati eljárás óvodás változatát, az Inizan prognosztikai tesztet. Előfordul, hogy egyénileg kidolgozott, a részképesség-zavarokat feltáró diagnosztikus feladatsort használnak. A szűrést általában az óvodai logopédus, fejlesztő pedagógus, vagy a nevelési tanácsadó, a logopédiai szakszolgálat, illetve a pedagógiai szakszolgálat munkatársai végzik. Amennyiben szükséges, diszlexia prevenciós terápiát kezdenek el a gyermeknél, vagy egyéb szükséges terápiát, mozgásfejlesztést, szenzoros integrációs terápiát alkalmaznak (pl. Alapozó terápiát, Ayres-terápiát).

Az iskolába lépés előtt a nevelési tanácsadó szakemberei iskolaérettségi vizsgálatot végeznek az óvodás gyermekek körében, ahol fizikai alkalmasságuk, szociális készségeik, képességeik megfelelő szintjét nézik meg. Ha szükségesnek ítélik, ilyenkor tesznek javaslatot arra, hogy a gyermek még egy évet az óvodában töltsön.

Hasonló tartalmakért iratkozz fel ingyenes hírlevelünkre!
 

Kölöknet hozzászólás

aláírás