Szülő- és gyereknevelés

7 olyan viselkedés, amely a magas érzelmi intelligenciával rendelkező gyermekekre jellemző – A jó hír, hogy szülőként olyan alapvető szkilleket tudunk megtanítani gyermekeiknek, mint például az empáti

Sok szülő lényegesen nagyobb figyelmet szentel gyermeke tanulmányi eredményeinek, mint annak, hogyan fejlődik érzelmi intelligenciájuk. A más néven EQ-ként is emlegetett érzelmi intelligencia öt komponensből tevődik össze Daniel Goleman (pszichológus, újságíró) szerint – (ön)tudatosság, önszabályozás, empátia, szociális szkillek és (belső) motiváció –, aki teóriáját 1995-ben megjelent könyvében fejtette ki (Érzelmi intelligencia - “Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ.”)

Több kutatás is rávilágít arra, hogy a magasabb EQ-val rendelkező gyerekek sokkal elkötelezettebbek tanulmányaik során, valamint kapcsolataik és jegyeik is jobbak társaikénál. Nem meglepő, hogy ugyanez jellemző a magasabb érzelmi intelligenciával rendelkező felnőttekre is: minőségibb kapcsolatok, fejlettebb mentális egészség és a munkával kapcsolatos pozitív érzések.

„A jó hír, hogy az EQ nem isteni adomány”, mondja Michele Borba pszichológus, „hanem tulajdonképpen egy szkill, ami jól tanítható a gyerekeknek – azzal, hogy hogyan beszélünk, kommunikálunk velük – már egészen kicsi koruktól kezdve. Mert minél hamarabb elvetjük az érzelmi nevelés magjait, annál biztosabb, hogy ezek a képességek szárba szökkennek.”

Azok a szülők, akik nemcsak jó példával járnak elöl, hanem ösztönzik is gyermekeiket, az alábbi képességek fejlődését is elősegítik:

„Egy gyereknek olyan környezetre van szüksége, amelyben kifejezheti érzéseit, belső világát, ahol komfortosan érzi magát” mondja Dustin Plattner pszichológus. „A szülők csodálatos feladatot kaptak: hogy legyenek kíváncsiak és felkészültek gyermekeik érzéseinek, reakcióinak be- és elfogadására.”

Szakértőket kérdeztünk arról, hogy milyen viselkedések jellemzők a magas EQ-val rendelkező srácoknak. Az alábbi listát állítottuk össze:

1. Szavakkal ki tudják fejezni, jól körül tudják írni érzéseiket, érzelmeiket

A magas emocionális intelligenciával rendelkező gyerekek ügyesen felismerik és választékosan meg is tudják fogalmazni, ami bennük van és nem csak olyan szavakat használnak, mint „jó” vagy „rossz”.

Plattner példái: „Szomorú vagyok, mert nem lóghatok a barátaimmal”, „Olyan izgatott vagyok az új biciklim miatt”, „Igazán oda vagyok az új tanáromért” vagy „Félek, amikor apának éjszaka kell vezetnie”

2. Ezeket az érzéseket másokban is képesek felismerik, nem csak magukban

Mert ezek a gyerekek pontosan képesen érzékelni a másokban megjelenő érzelmeket, gyakran nonverbális jelekből is.

„Mielőtt át- és megélnéd a dolgokat, képesnek kell lenned olvasni mások érzéseit,” állítja Borba. Például: „Mosolyog – fogadni mernék, hogy boldog”, „Vonszolja magát – talán nagyon fáradt” vagy „Sír – segítenem kéne neki” a lényeg, hogy a másikra tud hangolódni, képes beleélni magát annak helyzetébe.

3. Képesek a dolgokat a másik szemszögéből is látni

A magas EQ-val rendelkező fiatalok képesek a másik helyzetébe képzelni magukat, érezni, amit a másik, látni az ő szemszögükből a dolgokat – mondja Borba.

„A beleérzés képességének fejlesztése fontos egy mély, gondoskodó kapcsolat kiépítéséhez.” „Ez is egy olyan viselkedés, amelyre a gyermekeknek egész életük során szükségük lesz – ma a játszótéri viták, konfliktusok kezelésben, holnap a felnőttkori, munkahelyi problémák megoldása során.”

„Ezek a gyermek megértik mások szempontjait, empatikusak, képesek békésen konfliktusokat feloldani, nem bírálnak, értékelik a különbözőséget, kiállnak az elnyomottakért, képesek segíteni, vigasztalni és támogatni másokat” folytatja Borba.

4. Készek azonnal segíteni, tenni másokért

A srácok, magas EQ-val, sokkal tapintatosabbak másokkal, keresik, hogyan tudnak legjobban a másik segítségére lenni, a ház körüli tennivalókban részt venni, támogatni, segíteni egy újonnan érkezett osztálytársat, vagy akár önkéntes szolgálatot teljesíteni bárhol, ahol szükség lehet rájuk. Ezeknek a srácoknak jellemzően a „mi” van fókuszban az „én” helyett.

„Persze vannak olyan fiúk és lányok, akiknél ez természetesen jön. De sok fiatal – különösen, akik kiváltságos helyzetben vannak – javára válik, ha bármilyen segítő tevékenységben részt vesz. Például, ha szegényebb sorsú gyerekek javára gyűjt, ha egy idős szomszédnak sütit süt vagy olyan embereknek készít üdvözlő kártyát, meglepetést, akik menhelyeken élnek” meséli Maureen Healy (szerkesztő-író). „A segítségbe az is beletartozik természetesen, ha otthon végeznek valamilyen házimunkát és a család részeként tevékenykednek, élnek, nem elszigetelt egyénként.”

5. Képesek érzelmeik kontrollálására – ötletes megoldásokkal

Még a felnőttek is megküzdenek érzelmeik megregulázásával, indulataik kontrollálásával. Azok a gyerekek, akik magas EQ-val rendelkeznek, sokkal jobbak ezen a téren is, mit a többség. Ötletesen megoldják ezeket a helyzeteket, hogy ne essen ki kezükből az irányítás és a maguk urai tudjanak maradni.

„A gyerekek magas érzelmi amplitúdóval rendelkeznek, mégis, megfelelő vezetés és gyakorlás mellett, a fiúk és a lányok is képesek – különböző segédletekkel – a pozitív érzelmi töltet megtartására,” mondja Healy. „Ilyen eszközök például a mély lélegzetvétel, hogy időt nyerjenek maguknak, egy rövid séta a következő szavakkal: ’Egy kis időre van szükségem’ ahelyett, hogy kiabálnának, amikor mérgesek.”

A magas EQ-val bíró gyerekek általában kevésbé impulzívak és meggondolatlanok, mint társaik. Képesek cselekedeteik előtt átgondolni, megállni, hogyan is tovább, mielőtt valóban tettre szánnák magukat.

„Képesek felismerni és azonosítani érzelmeiket: boldogság, szomorúság, félelem, szégyen – és megérteni azokat a szükségleteiket, melyek a háttérben vannak épp abban a pillanatban,” meséli Plattner. „Az következik ebből, hogy ők sokkal inkább az érzelmi megértés hatására cselekszenek, mint hirtelen felindulásból.”

6. Nem okoz nekik kényelmetlenséget, ha nemet kell mondaniuk társaiknak

A gyerekek, magas EQ-juk miatt sokkal inkább képesek személyes határaikat kijelölni, mint mások. Például egy baráttal képesek elkerülni a veszekedést, mert kedves és kulturált módon tudják kifejezni óhajukat, problémájukat.

„Ezek a fiatalok meg tudják tartani határaikat, respektálnak másokat, magabiztosak és hallgatnak megérzéseikre, érzelmeikre” mondja Brandon Jones pszichoterapeuta.

7. Képesek a hálára és annak gyakorlására

Az emocionálisan intelligens gyerekek megtanulják, hogy hálásak legyen azért, amijük van. Nem csak annyit vetnek oda reflexből, hogy „köszönöm”, hanem képesek megérteni, mit kaptak, és miért is kell hálásnak lenniük.

„Sok család az esti vacsoraasztalnál beszélget arról, miért és kinek is kell hálát adnia az aznapi dolgokért – az esti pizzától kezdve a szomszéd kisállatának megsimogatásáig, mindenért,” meséli Hailey.

Különösen nehéz helyzetben voltak gyermekeink az elmúlt hónapok során. El voltak zárva valódi életüktől, szociális kapcsolataiktól, osztálytársaiktól és mindentől, amit normális életnek tartottunk. A szülők természetesen küzdöttek rendesen, hogy megoldják ezt a nehéz helyzetet. Érdemes tehát elgondolkodnunk, hogyan lehetne gyermekeink javára fordítani ezt a kényszerűségből otthon töltött időt és megtanítani nekik alapvető készségeket és elősegíteni emocionális intelligenciájuk fejlődését is.

 

Kölöknet hozzászólás

aláírás