Szülő- és gyereknevelés

Így tanultok ti

hallgatói felmérés az egyetemisták tanulási szokásairól, egyetemválasztásáról, tantárgypreferenciáiról

 „Az egyetemi élet egyik legnagyobb hozadéka a kapcsolatépítési lehetőség” és „A tanár személyisége szeretteti meg a tantárgyat” – mondják az egyetemisták abban a legfrissebb kutatásban, ami az UNIside.hu, a HÖOK és a mateking.hu közös szervezésében, a HSUP (Hungarian Startup University Prog-ram, az NKFIH segédszervezeteként) támogatásával készült. A kutatás célja, hogy a fiatalokat támogassa abban, hogy könnyebben és hamarabb megtanuljanak tanulni, egymás tapasztalataira, jó gyakorlataira építeni, a karrierjükre felkészülni. A legfrissebb hallgatói felmérés eredményei következnek pandémiáról, tanulásról, karriertervekről…


A segítő szervezetek és egyetemek számára is fontos információkat ad a kutatás arról, hogyan és miképpen érdemes a hallgatók teljesítményének javítása érdekében további eszközöket bevonni. A kutatás fókuszában az egyetemisták tanulási szokásai, eszközhasználatuk, motivációik és a tanulás körülményei, feltételei álltak.

Tanulási módszerek és körülmények

Az eredményekből kiderült: a kérdőívet kitöltő egyetemisták 28 százaléka összesen 3-5 órát tölt tanulással, készüléssel egy héten, míg 26 százalékuk ugyanerre hetente 5-10 órát fordít. Szintén hasonló volt azok aránya (16-16 százalék), akik 3 óránál kevesebbet, vagy 10 óránál is több időt töltenek készüléssel vagy tanulással.

A legnépszerűbb tanulási környezetnek a saját szoba bizonyult. Ettől lényegesen elmarad a könyvtár és az egyetem tanulásra kialakított helyisége. A legalacsonyabb értékelést a kollégiumi tanulószoba kapta – még kávézókban, éttermekben is jobban szeretnek tanulni az egyetemi hallgatók (legalábbis felmérésünk alapján-lásd az 1. számú ábrát).

  1. ábra - A tanulás helyszínei

 


Forrás: UNI in&out 2022 Nyár

A tanulás helyszíne mellett fontos tényező a napszak is. Nagyon jól kirajzolódik, hogy egy nagy többség inkább a délutánt és egy másik nagy többség az esti órákat preferálja, ha tanulásról van szó. A kitöltők csaknem háromnegyede tehát a déltől éjfélig tartó időszakra időzíti a tanulást. A reggel 6 és dél közötti idősávra összesen a kitöltők 18 százaléka voksolt (lásd a 2. ábrát).

  1. Ábra - A tanulási idők megoszlása

 


Forrás: UNI in&out 2022 Nyár

Arra kértük a kérdőív kitöltőit, hogy egy ötfokozatú skálán értékeljék, mennyire igazak rájuk különböző, tanulási módszerekkel, tanulási stílussal kapcsolatos állítások (1 – egyáltalán nem igaz, 5 – teljes mértékben igaz). A 3. ábra az ezen állításokra adott értékelések átlagát szemlélteti. Jól látszik, hogy a kérdőív kitöltői az anyag többszöri elolvasásával tudnak/szoktak a leghatékonyabban tanulni (átlag = 4,3), s tanulás közben preferálják a csendes környezeteket (átlag = 3,9). Sokukra jellemző, hogy olvasás közben jegyzeteket (átlag = 3,7) vagy épp ábrákat, rajzokat (például elmetérképeket) készítenek (átlag = 3,0).

  1.  ábra – Általában hogyan tanulsz? Kérlek jelöld meg, mennyire igazak rád az alábbi állítások (1 - egyáltalán nem igaz, 5 - teljes mértékben igaz). Átlag (n = 1704)

    Forrás: UNI in&out 2022 Nyár

Kedvenc tárggyá a tanár miatt válik egy kurzus

A válaszadók kedvenc tantárgyai nagyon széles spektrumot fednek le, azonban ezek áttekintésénél sokkal érdekesebb azt megvizsgálni, hogy vajon miért az adott tantárgyra tekintenek kedvencként. A válaszok tematikus elemzése azt mutatta, hogy a tantárgyak, kurzusok gyakorlatorientáltsága, valamint a tanár, oktató felkészültsége, sok esetben a személyisége az, ami miatt szerethetővé válik egy-egy tantárgy, kurzus. Természetesen ezek mellett markánsan megjelenik még a hallgatók saját érdeklődési körének jelentősége is. Arra a kérdésünkre, hogy mi a legnehezebb tantárgy az egyetemen, szintén rengeteg különböző választ kaptunk, és itt is inkább a miérteket vizsgáltuk meg. Az előzőekben ismertetekkel összhangban, sokan az elméleti, „magolós” tárgyakat tartják nehéznek, azonban a tanár felkészültsége, személyisége itt is markáns enyhítő vagy nehezítő tényezőként jelenik meg.

Azt is megkíséreltük feltérképezni, hogy a kitöltők egyetemi környezetben hogyan próbálják megoldani a tanulással kapcsolatos problémáikat. A válaszadók jelentős része (85 százalékuk) keres az interneten olyan anyagot, forrást, amely elmagyarázza a problémás témakört, valamint a válaszadók körülbelül fele (53 százalék) fordul családtaghoz, baráthoz segítségért. A kitöltőknek csupán kevesebb mint negyede kérdezi meg az órán, ha valamit nem ért, illetve 19 százalékuk dönt úgy, hogy különtanárhoz fordul segítségért.

 


Forrás: UNI in&out 2022 Nyár

Az előző kérdésünkre építve arra is kíváncsiak voltunk, hogy milyen platformokról, online forrásokról hallottak már a megkérdezettek. Ahogyan azt a 12. ábra is szemlélteti, a zanza.tv és a mateking.hu weboldalakról hallottak a legtöbben, de a matekmindenkinek.hu és a webuni.hu weboldalak sem ismeretlenek a válaszadók körülbelül ötödének körében. A Nemzeti Köznevelési Portálról hallottak a legkevesebben – a válaszadók mindössze 8 százaléka ismeri ezt a platformot.

Az előző kérdésünkre építve arra is kíváncsiak voltunk, hogy milyen platformokról, online forrásokról hallottak már a megkérdezettek. A zanza.tv és a mateking.hu weboldalakról hallottak a legtöbben, de a matekmindenkinek.hu és a webuni.hu weboldalak sem ismeretlenek a válaszadók körülbelül ötödének körében. A Nemzeti Köznevelési Portálról hallottak a legkevesebben – a válaszadók mindössze 8 százaléka ismeri ezt a platformot.

https://lh6.googleusercontent.com/y3uAJH-pQs-WhvGqhCtL5DRMgO5gjeXpIC2QBAETqNVVxgssySFvSPJZUxBt7d4ZQiuLkm83uXZE5_TXRCMq1GFdKZ7faMa_v984YSNsdUq57sqiYSyANbiy-67q46L_-2eoKbriXQW9um_A7g

Forrás: UNI in&out 2022 Nyár

Munka világa - elvárások

A karriercélok kialakítása nem könnyű feladat. A kérdőívben olyan kérdéseket is feltettünk, amelyek alapján felvázolhatjuk a fiatalok jövőről alkotott elképzeléseit. Megkérdeztük, hogy a végzést követően milyen munkakörülmények között szeretnének majd dolgozni. Nem meglepő, hogy a legmotiválóbb tényezőnek a magas fizetést jelölték be – a válaszadók 86 százaléka gondolja ezt így. Ezen kívül kimagaslóan fontosnak tűnik, milyen a közösség, mennyire „jófejek” a kollégák, illetve, hogy adottak-e az előre lépési lehetőségek. Középmezős tényező volt a felmérés alapján, hogy a munkaadó biztosít-e utazási lehetőséget, hogy olyan-e a főnök, akire fel lehet nézni, valamint, hogy biztosítottak-e belső képzések.

Arról is megkérdeztük a kitöltőket, hogy mennyire érzik, hogy a tanulmányaik során olyan készségeket sajátíthattak el, amelyek egy vállalkozás indításához, fenntartásához szükségesek. Az erre a kérdésre válaszoló 870 válaszadó egy ötfokozatú skálán értékelte a kérdést: a válaszok átlaga 2,68. Jelentős eltérés mutatkozik azonban, ha képzési területenként vizsgáljuk e kérdést. Leginkább a gazdaság-tudományok, a jogi és az agrár képzési terület hallgatói/végzettjei érzik úgy, hogy a tanulmányaik során olyan készségeket sajátíthattak el, amelyek egy vállalkozás indításához, fenntartásához szükségesek, míg ez legkevésbé a bölcsészettudomány, az orvos- és egészségtudomány, illetve a pedagógusképzés képzési területekre jellemző.

A kutatásról

A kutatás keretében kérdőíves felmérést végeztünk. A kérdőív az UNI weboldalán, a HÖOK közreműködésével az egyetemi HÖK-ök Facebook oldalain, és a Mateking.hu levelezőlistáján keresztül jutott el a célközönséghez. A kitöltésre március 19. és április 18. között volt lehetőség. Összesen 1704 cél-csoportnak megfelelő kitöltője volt a három nagyobb témakörre bontott kérdőívnek. Az elemzés a-lapját az ő válaszaik jelentik, a minta ennek megfelelően reprezentatívnak tekinthető. A kérdőívben zárt (feleletválasztós, Likert-skála) és nyílt kérdések egyaránt megtalálhatóak voltak.

Az 1704 kitöltő közel 70 százaléka nő, 30 százaléka pedig férfi volt. A korosztály tekintetében a válaszadóink zöme (78 százaléka) a 18-23 év közötti korosztályhoz tartozott, 17 százaléka 27-29 év közötti, a fennmaradó 5 százalék pedig 30 év feletti volt. A legtöbb válaszadó a BGE-n folytatja tanulmányait (15,7 százalék). Nagy volt az érdeklődés a kérdőív iránt a BME (10,1 százalék), az ELTE (8,2 százalék), a PTE (7,7 százalék), az SZE (7,3 százalék), a DE (6,9 százalék) és az SZTE (6,3 százalék) hallgatóinak körében is. A legtöbb kitöltő (32,3 százalék) a 2021/22-es tanévben kezdte meg tanulmányait.

 


Forrás: UNI in&out 2022 Nyár

Háttér

A kutatási eredmények részletesen a napokban megjelent UNI in&out 2022 Nyár című kiadványban érhetőek el. Az UNI koncepció kidolgozói nemcsak új rangsormódszertanon, hanem egy felsőoktatást támogató ökoszisztémán dolgoznak, melynek első elemei közé tartoznak a tavaly december óta fél évente megjelenő UNI kiadványok. Legújabb munkájuk az itt és a kiadványban közzétett „Így tanultok ti” kutatás, melyben a mateking.hu, a HÖOK és a HSUP is partnerei voltak. A kiadványban ezen túlmenően a várható átlagbérek alapján összeállított képzési területi rangsorokat, vállalati-, egyetemi- és ágazatirányítási vezetőkkel készített, máshol nem olvasható interjúkat találnak a felsőoktatás iránt érdeklődők.

Hasonló tartalmakért iratkozz fel ingyenes hírlevelünkre!
 

Kölöknet hozzászólás

aláírás