Szülő- és gyereknevelés

Mitől lesz valaki jó olvasó?

Noha a sok olvasás segít, fontos, hogy hatékony is legyen stratégiánk. A Cambridge English Qualifications célja, hogy segítse a tanulókat a való világban szükséges különféle olvasási készségek fejlesztésében, lépésről lépésre haladva a rövid, egyszerű szövegek olvasásától a bonyolult és elvont szövegek megértéséig.


Öt részre bontottuk az olvasási készségek osztálytermi tevékenységekkel történő fejlesztését, melyekhez mind útmutatót is készítettünk. Az útmutatókban szereplő tanítási ötletek, tippek és stratégiák segítenek abban, hogy magabiztosabbnak érezze magát az olvasási készségek oktatásában, segítésében, valamint abban, hogy tanulói jobb olvasókká váljanak. Alább megvizsgálunk néhány tanítási-tanulási ötletet, és hogy mik a jó olvasó jellemzői.

Jó olvasók, akik rendszeresen olvasnak és sokféle szöveget

A sokrétű tartalom segít az olvasóknak gyorsan felismerni, hogy milyen típusú szöveget néz, kitalálni, hogy ki írhatta, kinek és miért – és megjósolni, hol lehetnek hasznos információk benne. Amellett, hogy javítja a szövegértést, segít a tanulóknak hatékonyabban olvasni.

Feladat

A gyorsolvasás egy szórakoztató módja, hogy segítsünk a tanulóknak felismerni a különböző szövegek jellemzőit. Csak néhány másodpercig hagyjuk, hogy nézzék a szöveget, majd kérjük meg őket, hogy azonosítsák a következőket:

  • a szöveg típusa
  • ki írta
  • kinek
  • mi a szöveg célja
  • miről van benne szó

Kérje meg a tanulókat, hogy magyarázzák el válaszaikat, mielőtt visszajelzést adnának. Meglepődhetnek, hogy mennyi mindent meg tudnak mondani ilyen rövid idő alatt, holott csak átfutották a szöveget.

A jó olvasók különböző készségeket használnak

A jó olvasók különféle módokon olvassák el a szövegeket: nézik az elrendezést, címsorokat, gyorsak, mert céljuk, hogy általános érzést kapjanak a szövegről, mielőtt intenzívebben olvasnának, vagy konkrét részleteket találnának, keresnének bennük.

Tipp!

Az olvasási tevékenységek felállításakor magyarázzuk el, hogy az egyes feladatokhoz milyen olvasási készségeket kell használni. Útmutatóink elmondják, hogy az egyes vizsgafeladatok során milyen készségeket használjanak. Például, hogy a tanulók figyelmesen olvassanak-e el minden szót, vagy igyekezzenek a lehető leggyorsabban megtalálni a konkrét információkat. Ez növeli ugyanis a tanulók figyelmét a különböző olvasási készségek fejlesztésére és arra, hogy azok mikor, milyen helyzetben hasznosak, használatosak.

Feladat

Fejlessze a szkennelési (gyorsolvasási) készségeket azáltal, hogy ráveszi a diákokat, hogy szavakat keressenek – versenyhelyzetben. Alakítsanak párokat vagy csapatokat. A feladat, hogy megtaláljanak egy-egy szót vagy információt a szövegben, amelyekért pontokat szerezhetnek.

• Gondosan állítsa párba, csoportokba a tanulókat, ügyelve arra, hogy hasonló olvasási szintűek versenyezzenek egymással, és adjon nekik, képességeiknek megfelelő szöveget.

• Először kérje meg őket, hogy keressenek meg benne gyorsan egy adott szót, majd azt, hogy hány példát találnak a szövegben a kiválasztott szóra.

• Növelje a kihívást a szavak szinonimáinak megadásával; például ha azt szeretné, hogy a tanulók megtalálják a „durva” szót a szövegben, mondjuk meg nekik, hogy találják meg a „nem sima” szinonimáját.

• Vagy adjon általánosabb leírásokat, például „Találjon ki egy épülettípust” vagy „Keressen egy időpontot”.

• Használjon szintjeiknek megfelelő szövegeket.

Fejlessze szkennelési készségüket azáltal, hogy ráveszi őket, versenytevékenység során is lelkesen dolgozzanak.

Jó olvasók kitalálják azoknak a szavaknak a jelentését is, amelyeket nem ismernek

A jó olvasó gyakran képes kitalálni egy számára ismeretlen szó jelentését is. Azok a tanulók, akik jól tájékozódnak a szövegben, jobban képesek kitalálni az új szavak jelentését is,és önállóan folytatják az olvasást. Például megtaníthatja nekik, hogyan vizsgálják meg a környező szöveget, a szó elhelyezkedését a mondatban, milyen típusú szóról van szó, valamint hogyan használják az elő- és utótagokat.

Feladat

Segítsen a tanulóknak beazonosítani az ismeretlen szavakkal kapcsolatos kulcsfontosságú információkat (amelyek segítségével jobban kitalálhatják a jelentésüket). Kezdje azzal, hogy olyan szövegeket ad a tanulóknak, melyekből néhány szó hiányzik. A csoportok időre dolgoznak. Javaslataikat indokolniuk kell, ügyelve arra, hogy azok nyelvtanilag illeszkedjenek a mondatba és értelmesek is legyenek – ennek megfelelően pontozzunk.

• Használjon a szintjüknek megfelelő szövegeket.

• Vegye rá a diákokat, hogy ők is készítsenek osztálytársaiknak hasonló feladatokat.

Jó olvasó gondolkodjon el az olvasottakon

A jó olvasók átgondolják, amit olvastak és feljegyzik az új szókincset. Azon elmélkednek, hogy mit találtak izgalmasnak, mit tanultak a szövegből és szeretnének minél többet tudni, megérteni, kíváncsiságot és motivációt nyernek a további olvasásra.

Feladat

Keltse fel az érdeklődést és irányítsa a diákokban a gondolkodást ebben az egyszerű, de hatékony olvasás előtti és utáni tevékenységben. Kérje meg a tanulókat, hogy rajzoljanak egy egyszerű, négy oszlopos táblázatot. Mielőtt elolvasnák a szöveget, kérje meg őket, hogy jegyezzék fel, mit tudnak már az adott témáról az első oszlopba, mielőtt a második oszlopba hozzáadnák azokat a dolgokat, amelyeket viszont meg szeretnének belőle tudni. Amellett, hogy ez motivációt generál az olvasáshoz, sok hasznos információval látja el a tanárokat tanulóik érdeklődéséről is. Olvasás után a diákok hozzáadhatják a tanult dolgokat egy harmadik oszlophoz, és azt, amit fel fognak, szeretnének még fedezni, kutatni, a negyedik oszlophoz.

Tipp!

• Az óratervben szánjon időt arra, hogy a tanulók az olvasási tevékenységek során talált új szavakkal frissítsék szókincsüket.

• Bővítse ki az olvasási tevékenységeket úgy, hogy ráveszi a diákokat, hogy utólag megvitassák vagy írjanak róla, lehetőséget adva nekik arra, hogy maguk is azonnal új szavakat használjanak.

 

 

A cikk forrása: Cambridgeenglish.org 

 

Hasonló tartalmakért iratkozz fel ingyenes hírlevelünkre!
 

Kölöknet hozzászólás

aláírás