Tudástár

Vagyoni és jövedelmi helyzettől függő támogatások

Juttatások sérült gyermeket nevelő családoknak II.

A sérült gyermeket nevelő családok nagyon kevés információval rendelkeznek a számukra biztosított kedvezményekről, támogatásokról. Sokszor a vizsgálatot végző szakértői bizottság vagy a diagnózist felállító szakorvos sem tud teljes körű felvilágosítást adni, és a gyermekorvosok vagy védőnők is csak az alapjuttatásokat ismerik. Az alábbiakban összefoglaljuk, milyen jövedelmi helyzettől függő támogatások illetik meg a sérült gyermeket nevelő családokat, illetve magát a sérült gyermeket.

Bizonyos ellátásokat a jog a család vagyoni és jövedelmi helyzetétől tesz függővé. Az alábbiakban röviden ismertetjük ezeknek a juttatásoknak a tartalmát, a jogosultság feltételeit, az igény benyújtásának helyét és formáját. A megadott jogforrások ennél is részletesebben tartalmazzák az ellátás folyósításának és a jogorvoslat lehetőségének feltételeit.

Az energiafelhasználás szociális támogatása

Fontos tudni!

Némely ellátási formát a tárgyévi öregségi nyugdíjminimum összegéhez kötnek; ez 2008-ban 28 500 Ft (nettó 25 795 Ft).

Energiatámogatásra az a gáz- illetve a távhőszolgáltatást igénybe vevő fogyasztó jogosult, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a három és félszeresét. A fogyasztási egység kiszámításánál magasabb értékűnek veszik azokat a személyeket, akik fogyatékossági támogatásban vagy magasabb összegű családi pótlékban részesülnek, illetve akikre tekintettel magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak (tehát nem egyszerűen a családtagok számával osztják el a nettó jövedelmet). Az igényt a Magyar Államkincstár regionális igazgatóságain lehet benyújtani, a megfelelő igénylőlapon.
(Lásd 231/2006. (XI. 22.) Kormányrendelet.)

Közlekedési támogatás

A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeinek egyik fajtája, ami különböző összegben illeti meg az érintetteket.
Az alapösszegre (amely 7000 Ft/év) minden súlyos mozgáskorlátozott személy jogosult, aki nem áll munkaviszonyban, nincs tanulói jogviszonya és kiskorú eltartásáról háztartásában nem gondoskodik.
Az alapösszeg 1,5-szörösét kapja az a súlyos mozgáskorlátozott személy, aki háztartásában kiskorú ellátásáról gondoskodik.
Az alapösszeg 3,5-szörösét kapják az 1-62 év közötti súlyos mozgáskorlátozott személyek, akik munkaviszonyban vagy tanulói jogviszonyban állnak (ide tartoznak többek között a korai fejlesztésben, gondozásban részesülők, a bölcsődei gondozottak, továbbá a rehabilitációs intézményben képzésben vagy foglalkozáson részt vevők is), s 4-szeresét kapják azok, akik emellett még háztartásukban kiskorú ellátásáról is gondoskodnak.

A közlekedési támogatásra jogosult minden orvosi szakvélemény alapján súlyos mozgáskorlátozottnak minősülő személy (gyermekek 1 éves kortól), akinek a családjában a kérelem benyújtását megelőző évben az egy főre jutó havi jövedelem nem haladta meg a tárgyév január 1. napján érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250 %-át. Fontos tudni, hogy közlekedési támogatásban nem részesülhet az a súlyos mozgáskorlátozott személy, aki ápolást, gondozást nyújtó és rehabilitációs intézményi ellátásban részesül, kivéve a mozgásfogyatékosok rehabilitációs intézményében élő súlyos mozgáskorlátozott személyeket. Az igényt a települési önkormányzat szociális ügyekkel foglalkozó osztályán lehet benyújtani, megfelelő formanyomtatványon, mellékelve hozzá a körzeti gyermekorvos által kiállított orvosi szakvéleményt, a jövedelemigazolást, a munkaviszonyról, tanulói jogviszonyról való igazolást, illetve az eltartottak anyakönyvi kivonatát. Az igény a tárgyév április 30-ig nyújtható be!
(Lásd 164/1995. (XII. 27.) Kormányrendelet a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről.)

Személygépkocsi szerzési támogatás

A 2 millió Ft-ot meg nem haladó fogyasztói árú, belföldi kereskedelmi forgalomban értékesített személygépkocsi, segédmotoros rokkantkocsi, gépi meghajtású kerekesszék vételárának 60%-a, de legfeljebb 300 000 Ft, valamint az engedéllyel külföldről behozandó személygépkocsi, segédmotoros rokkantkocsi, gépi meghajtású kerekesszék magyarországi forgalomba helyezésével kapcsolatos költségek megtérítéséhez nyújtott maximum 300 000 Ft hozzájárulás. Az igényt a települési önkormányzat szociális ügyekkel foglalkozó osztályán kell benyújtani, módja megegyezik a közlekedési támogatás igénylésének módjával. Személygépkocsi szerzési támogatás 7 évente egyszer állapítható meg.
(Lásd 164/1955. (XII. 27.) Kormányrendelet a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről.)

Személygépkocsi átalakítási támogatás – a gyárilag automata sebességváltóval felszerelt személygépkocsi vásárláshoz, valamint a gépkocsi segédberendezéssel történő felszereléséhez, átalakításához nyújtott támogatás, illetve a személygépkocsi olyan átalakításához nyújtott támogatás, amely lehetővé teszi a súlyos mozgáskorlátozott személy személygépkocsival történő szállítását. Az átalakítási támogatás mértéke az átalakítás költsége, de legfeljebb 30 000 Ft. Az igényt a települési önkormányzat szociális ügyekkel foglalkozó osztályán lehet benyújtani. Igénylésének módja megegyezik a személygépkocsi szerzési támogatásnál leírtakkal. Egész évben igényelhető, ugyanannak a személynek 7 évente egyszer állapítható meg.
(Lásd 164/1995. (XII. 27.) Kormányrendelet a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről.)

 
Kölöknet hozzászólások  
(3 hozzászólás) 
2013 október 28.
Maczákné Erika
Ha az önkormányzat azt mondja, hogy megszünt a támogatás mint mozgáskorlátozott éves utiköltség támogatás mit tehet az egyszerü polgár
2009 november 17.
ff
Az lenne a kérdésem, hogy aki szénnel, fával fűt és 2 tartósan beteg gyermeket nevel, jogosult-e és milyen fűtési támogatásra?
2009 augusztus 05.
cs
Olyan kérdéssel fordulnék önökhöz, ha nekem egy 4éves gyermekem van aki allergiás, asztmás idő közönként laringitisszel kezelik a kórházban és mellé akadályozott beszédértés fejlődési zavar áll fenn és állandó fejlesztésekre járunk. Ezzel kapcsolatban milyen támogatás jár az útiköltség térítésen kívül, amit nem sokra tartok.
Kölöknet hozzászólás
aláírás

XMi bántja a gyerek lelkét? - Teakiadó