Tudástár

Vagyoni és jövedelmi helyzettől függő támogatások

Juttatások sérült gyermeket nevelő családoknak II.

A sérült gyermeket nevelő családok nagyon kevés információval rendelkeznek a számukra biztosított kedvezményekről, támogatásokról. Sokszor a vizsgálatot végző szakértői bizottság vagy a diagnózist felállító szakorvos sem tud teljes körű felvilágosítást adni, és a gyermekorvosok vagy védőnők is csak az alapjuttatásokat ismerik. Az alábbiakban összefoglaljuk, milyen jövedelmi helyzettől függő támogatások illetik meg a sérült gyermeket nevelő családokat, illetve magát a sérült gyermeket.

Bizonyos ellátásokat a jog a család vagyoni és jövedelmi helyzetétől tesz függővé. Az alábbiakban röviden ismertetjük ezeknek a juttatásoknak a tartalmát, a jogosultság feltételeit, az igény benyújtásának helyét és formáját. A megadott jogforrások ennél is részletesebben tartalmazzák az ellátás folyósításának és a jogorvoslat lehetőségének feltételeit.

Az energiafelhasználás szociális támogatása

Fontos tudni!

Némely ellátási formát a tárgyévi öregségi nyugdíjminimum összegéhez kötnek; ez 2008-ban 28 500 Ft (nettó 25 795 Ft).

Energiatámogatásra az a gáz- illetve a távhőszolgáltatást igénybe vevő fogyasztó jogosult, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a három és félszeresét. A fogyasztási egység kiszámításánál magasabb értékűnek veszik azokat a személyeket, akik fogyatékossági támogatásban vagy magasabb összegű családi pótlékban részesülnek, illetve akikre tekintettel magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak (tehát nem egyszerűen a családtagok számával osztják el a nettó jövedelmet). Az igényt a Magyar Államkincstár regionális igazgatóságain lehet benyújtani, a megfelelő igénylőlapon.
(Lásd 231/2006. (XI. 22.) Kormányrendelet.)

Közlekedési támogatás

A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeinek egyik fajtája, ami különböző összegben illeti meg az érintetteket.
Az alapösszegre (amely 7000 Ft/év) minden súlyos mozgáskorlátozott személy jogosult, aki nem áll munkaviszonyban, nincs tanulói jogviszonya és kiskorú eltartásáról háztartásában nem gondoskodik.
Az alapösszeg 1,5-szörösét kapja az a súlyos mozgáskorlátozott személy, aki háztartásában kiskorú ellátásáról gondoskodik.
Az alapösszeg 3,5-szörösét kapják az 1-62 év közötti súlyos mozgáskorlátozott személyek, akik munkaviszonyban vagy tanulói jogviszonyban állnak (ide tartoznak többek között a korai fejlesztésben, gondozásban részesülők, a bölcsődei gondozottak, továbbá a rehabilitációs intézményben képzésben vagy foglalkozáson részt vevők is), s 4-szeresét kapják azok, akik emellett még háztartásukban kiskorú ellátásáról is gondoskodnak.

A közlekedési támogatásra jogosult minden orvosi szakvélemény alapján súlyos mozgáskorlátozottnak minősülő személy (gyermekek 1 éves kortól), akinek a családjában a kérelem benyújtását megelőző évben az egy főre jutó havi jövedelem nem haladta meg a tárgyév január 1. napján érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250 %-át. Fontos tudni, hogy közlekedési támogatásban nem részesülhet az a súlyos mozgáskorlátozott személy, aki ápolást, gondozást nyújtó és rehabilitációs intézményi ellátásban részesül, kivéve a mozgásfogyatékosok rehabilitációs intézményében élő súlyos mozgáskorlátozott személyeket. Az igényt a települési önkormányzat szociális ügyekkel foglalkozó osztályán lehet benyújtani, megfelelő formanyomtatványon, mellékelve hozzá a körzeti gyermekorvos által kiállított orvosi szakvéleményt, a jövedelemigazolást, a munkaviszonyról, tanulói jogviszonyról való igazolást, illetve az eltartottak anyakönyvi kivonatát. Az igény a tárgyév április 30-ig nyújtható be!
(Lásd 164/1995. (XII. 27.) Kormányrendelet a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről.)

Személygépkocsi szerzési támogatás

A 2 millió Ft-ot meg nem haladó fogyasztói árú, belföldi kereskedelmi forgalomban értékesített személygépkocsi, segédmotoros rokkantkocsi, gépi meghajtású kerekesszék vételárának 60%-a, de legfeljebb 300 000 Ft, valamint az engedéllyel külföldről behozandó személygépkocsi, segédmotoros rokkantkocsi, gépi meghajtású kerekesszék magyarországi forgalomba helyezésével kapcsolatos költségek megtérítéséhez nyújtott maximum 300 000 Ft hozzájárulás. Az igényt a települési önkormányzat szociális ügyekkel foglalkozó osztályán kell benyújtani, módja megegyezik a közlekedési támogatás igénylésének módjával. Személygépkocsi szerzési támogatás 7 évente egyszer állapítható meg.
(Lásd 164/1955. (XII. 27.) Kormányrendelet a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről.)

Személygépkocsi átalakítási támogatás – a gyárilag automata sebességváltóval felszerelt személygépkocsi vásárláshoz, valamint a gépkocsi segédberendezéssel történő felszereléséhez, átalakításához nyújtott támogatás, illetve a személygépkocsi olyan átalakításához nyújtott támogatás, amely lehetővé teszi a súlyos mozgáskorlátozott személy személygépkocsival történő szállítását. Az átalakítási támogatás mértéke az átalakítás költsége, de legfeljebb 30 000 Ft. Az igényt a települési önkormányzat szociális ügyekkel foglalkozó osztályán lehet benyújtani. Igénylésének módja megegyezik a személygépkocsi szerzési támogatásnál leírtakkal. Egész évben igényelhető, ugyanannak a személynek 7 évente egyszer állapítható meg.
(Lásd 164/1995. (XII. 27.) Kormányrendelet a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről.)

Hasonló tartalmakért iratkozz fel ingyenes hírlevelünkre!
 

Kölöknet hozzászólás

aláírás