CsaládÉletszakaszokKisiskolás

Miről árulkodnak a számok?

Középiskola-választás

Kit ne izgatna, hogy mi zajlik az iskolában, ahova gyermeke jár, vagy ahova járni fog? Főképp ilyenkor, amikor a középiskolába készülőknek igyekszünk a megfelelő sulit megtalálni. Minden vérbeli szülő, akárcsak egy vérbeli kutató, ilyenkor, anélkül, hogy tudna róla, általában kvalitatív és kvantitatív vizsgálatot végez a szóban forgó iskolákkal kapcsolatban. Mit is jelent ez?

Kvalitatív módon közelítjük meg a problémát, amikor beszélgetünk a szomszéddal, akinek a gyereke szintén oda jár, vagy bemegyünk az iskolába és szétnézünk az épületben, vagy amikor beszélgetünk az ott tanítókkal, esetleg az iskola honlapját böngészgetjük. Rengeteg benyomás ér így minket, és megpróbálunk eligazodni közöttük. A kvantitatív megközelítéshez viszont adatok szükségesek, amelyek lehetőleg összehasonlíthatóak. Vagyis olyan információk, amelyek abban segítenek, hogy az adott iskolát elhelyezzük a többi közt.

Adatok az iskolai infrastruktúráról

A Kölöknet jóvoltából az Iskolakeresőben most már a szülők számára is érthető formában elérhető az oktatásstatisztikai adatok jó része. Megnézhetjük többek között, hogy az adott iskolában hány gyerek jut egy számítógépre, egy pedagógusra vagy egy osztályra. Ezeket össze is hasonlíthatjuk a többi szóba jövő iskola adataival (egyszerre három iskola adatait, egymással párhuzamosan letölthetjük). Persze ezeket a számokat is óvatosan kell értelmezni, hiszen a kisebb osztályméret például nem jelent automatikusan jobb oktatást. Fontos lehet az is, hogy van-e tornaterem, tornaszoba az iskolában, és - különösen egy nagyobb középiskola esetében - az sem lényegtelen, hogy mennyi.

A Kölöknet Iskolakeresőben megtaláljuk és összehasonlíthatjuk a középiskolák 10. osztályos kompetenciamérés-eredményeit is. De érdemes lehet összehasonlítani az adott iskolán belül is a szövegértési és matematika eredményeket. Vannak iskolák, ahol inkább matekzsenik, és vannak, ahol potenciális szónokok, költők tanyáznak.

A Kölöknet adatbázisában egyszerre találunk adatokat a személyi- tárgyi feltételekről és a tartalmi munka eredményességéről. Ez utóbbi számokban egy másik forrás segítségével még mélyebben is elmélyedhetünk:

Adatok a gyerekek szövegértéséről és matematika tudásáról

Hazánkban 2001 óta végeznek olyan méréseket, ahol a gyerekek szövegértési és matematikai kompetenciáit mérik fel. Ezeket az adatokat országosan is feldolgozzák, az eredményeket pedig az iskoláknak is elküldik. Mintegy másfél éve ezek az információk már a világhálón is elérhetők (www.kompetenciameres.hu) az Oktatási Minisztérium és az Oktatási Hivatal jóvoltából. Ezen az oldalon az adott iskolát megkeresve (egy szoftver letöltése után) megnézhetjük a róla szóló, részletes iskolai jelentést.

De mit is mondanak az adatok? Megmutatják, hogy hol helyezkedik el az adott iskola a felmért tanulóinak eredménye alapján a többi iskolához viszonyítva. Az 500 pont jelenti az átlagot, ehhez képest értelmezhetjük az adott iskola eredményét. Azt is láthatjuk, mennyire eredményes az iskola a hasonló típusú iskolákhoz viszonyítva (gimnázium, szakközépiskola, szakiskola, illetve településméret szerint).

Mit jelent a hozzáadott érték?

A telephelyi jelentésen (ennek letöltése hasonló az iskolai jelentéshez) találhatunk hozzáadott érték típusú adatokat is. Itt az úgynevezett családi háttér index alapján megpróbálják kiszűrni az eltérő családi háttér hatását az eredményekre. Egy bonyolult számítással kiszámítják, hogy a családi háttér alapján mi lenne a várható teljesítmény (tehát a „jobb” családok gyermekeitől ez alapján jobb teljesítmény várható), és utána ezt az értéket hasonlítják össze a mérésben mutatott eredménnyel. Ha ez az érték felette van a várható értéknek, akkor valószínű, hogy sikerült pedagógiai hozzáadott értéket termelni, az iskola hozzá tudott tenni valamit a gyermek fejlődéséhez.

Fontos szem előtt tartani, hogy ezek az adatok csak két – bár az életben való boldoguláshoz igen fontos – területen mérik a gyerekek kompetenciáit. A szövegértésen és matematikai kompetenciákon túl van egy harmadik igen fontos terület, a szociális kompetenciáké, amire ezek a mérések egyelőre nem terjednek ki. Ezt azért fontos hangsúlyozni, mert lehet egy iskola célja éppen ennek a területnek a kiemelt fejlesztése, ami így sajnos nem jelenik meg az adatokban. Vagyis az adatok alapos tanulmányozása után nem árt tovább folytatni "kvalitatív vizsgálódásunkat": a személyes tájékozódást!

:

Kölöknet Iskolakereső

A Kölöknet Iskolakeresőjét mindig a legfrissebb adatokkal töltjük fel. Jelenleg a 2007/2008-as tanév személyi- és infratsruktúra adatait tartalmazza az ország összes intézményéről, kereshető és összehasonlítható formában. Az adatokat kiegészítettük az összes középiskola 10. osztályos kompetenciamérési eredményeivel! A két adatsor együttes megjelenése egyedülálló az oktatási statisztikák körében.

 
Hasonló tartalmakért iratkozz fel ingyenes hírlevelünkre!
 

Kölöknet hozzászólás

aláírás