Diagram

Több mint kétszer akkor a korai iskolaelhagyás mértéke hazánkban, mint Szlovéniában

Az Európa 2020 stratégia szerint 2020-ig minden EU tagállamnak 10 százalék alá kell csökkentenie a korai iskolaelhagyók arányát. Ennek egyik oka, hogy az egész világon egyre csökken az alacsony iskolai végzettségűek iránti munkaerőpiaci kereslet. Magyarországnak ezt a célt egyelőre nem sikerült elérni, a 2012-beli 11,8-ról 2015-re mindössze 11,6%-ra csökkent az arány. 

A korai iskolaelhagyók számára sok tényező hat a gazdasági helyzettől az oktatási rendszer struktúrájáig, de biztosan nem elhanyagolható tényező az oktatásra fordított finanszírozás mértéke sem. Érdekes összevetni ezt a két arányszámot Magyrországon, és olyan országokban, akik már elérték, vagy megközelítették a 10%-os célt.  

A korai iskola elhagyók számával szorosan összefügg azoknak az aránya, akik felsőfokú végzettséget szereznek. Magyarországon 2015-ben a lakosság 34,4%-a rendelkezett ilyen végzettséggel, Szlovéniában ugyanez az arány 43,4% volt.

Korai iskolaelhagyók: a fiatalok azon csoportja, akik 18–24 éves korukban nem rendelkeznek középfokú végzettséggel, és nem vesznek részt képzésben.

 

A korai iskolaelhagyók aránya az oktatásra fordított állami kiadások tükrében

Forrás: Education and Training Monitor 2016

Hasonló tartalmakért iratkozz fel ingyenes hírlevelünkre!
 

Kölöknet hozzászólás

aláírás