ÉletmódSzabadidőünnep

15 vers és idézet pedagógusnap alkalmából nekik, róluk

Június első vasárnapja pedagógusnap, amelyet Magyarországon 1952. június 7-8-án ünnepeltek meg először. Ezen a napon adták át a kiváló tanítói és tanári okleveleket, később egyes kitüntetéseket is az ország legjobb pedagógusainak. 

A pedagógusnapi esemény mára már sokat veszített hivatalos jellegéből, és mostanára már sokkal inkább csak a gyerekek köszöntik fel tanítóikat, tanáraikat.

Ebben az évben ugyan egybe esik ez az ünnepnap pünkösdvasárnapjával, de azért ne felejtsük el azokat a kiváló pedagógusokat, akik ma is szívvel-lélekkel tanítják gyermekeinket.

E nap alkalmából összegyűjtöttünk nekik-, és róluk szóló verseket, idézeteket, mellyel szeretnénk mi is felköszönteni őket.

Tanító néni gyerekekkel
(fotó: Vimola Ágnes)

1./ Én azt hiszem, annál nincs nagyobb öröm, mint valakit megtanítani valamire, amit nem tud.

 Móricz Zsigmond

 

2./ Kosztolányi Dezső: Tanár az én apám

Tanár az én apám. Ha jár a vidéki

városban, gyermekek köszöntik ősz fejét,

kicsinyek és nagyok, régi tanítványok,

elmúlt életükre emlékezve, lassan

leveszik kalapjuk. Mint az alvajárók,

kik másfelé néznek. Hentesek, ügyvédek,

írnokok, katonák s olykor egy országos

képviselő is. Mert nagy az én családom.

Nagy az én családom. Kelettől nyugatig,

nyugattól keletig. Nagy a mi családunk.

Mikor vele megyek, fogva öreg karját,

vezetve az úton, a szívem kitágul,

s szívek közt énekel elhagyatott szívem.

Az én édesapám az emberek apja

s én az emberek testvére vagyok.

 

3./ Vörösmarty Mihály: Drága tanítóm!…

(részlet)

Drága Tanítóm! Mit nyujtsak végtére jutalmúl,

 

Hogy megháláljam teljesen amit adál.

Nincsen hatalmam alatt méltán lefizetni adómat,

 

Vedd Te csak, amit adok, szívem adózva fizet.

Engedd hálámnak buzgón kirebegni Nevedhez

 

Intézett szavait, s titkos hevére tekínts.

 

4./ Karinthy Frigyes: Magyarázom a bizonyítványom

(részlet)

Fizikából. Hát fizikából már novemberben feleltem, kérdezte a Föld mozgását, s én mondtam, hogy a Nap körül és ellipszis-alakú pályán, melynek egyik gyújtópontjában a Nap van, és ez a Newton érdeme. De akkor a mellettem ülő fiúval összetévesztett, akinek háromnegyede van a fizikából, és nekem írta be véletlenül. Akkor szóltam, a tanári kar megnézte a noteszt, mondta, hogy tényleg a Csekonics helyett írta be véletlenül, de ezt most már nem lehet kiigazítani, mert ebből neki a kormánynál kellemetlenségei támadnak, nagyon kért, hogy ne firtassam a dolgot most egyelőre, és tegyem meg neki, hogy most egyezzem bele a hármasba, év végére kijavítja jelesre, és nem is kell felelni a következő félévben. A jelest mindjárt be is vezette a születési bizonyítványomba, főigazgatói aláírással.

 

5./ Ha egyszer a pedagógus szereti a munkáját, akkor jó pedagógus lesz. Ha szereti tanulóit úgy, mint apja és anyja, akkor jobb pedagógus lesz annál, aki minden könyvet elolvasott, de nem szereti sem a munkáját, sem a tanítványait. Ha pedig egyesíti önmagában munkájának s tanítványainak szeretetét, akkor tökéletes pedagógus.

Lev Tolsztoj

 

6./ A boldog gyerek a helyes nevelés bizonyítéka. A tanár legnagyobb sikere, ha elmondhatja, a gyerekek úgy dolgoznak, mintha ő a világon se volna.

Maria Montessori

 

7./ Egy rosszabbul tanított jó tananyag rosszabb, mint egy rosszabb tananyag jól tanítva.

Lovász László

 

8./ Ha egy tanítványom valamilyen sikert arat, az leírhatatlanul jobb érzés, mintha engem díjaznak.

Máté Gábor

 

9./ Egy olyan tanárnak, aki a lelkét is beleteszi a tanításba, mindig megvan a hozadéka. Ott a diákok máshogy állnak a dolgokhoz.

Lovász László

 

10./ A diák, míg tanul, nem méltányolja a tanárait. Csak később, amikor már többet tud a világról, érti meg, milyen sokkal tartozik azoknak, akik nevelték. A jó tanár nem vár dicséretet, sem szeretetet a fiataloktól. Kivárja, hogy idővel megkapja tőlük.

Darren Shan

 

11./ Kezdeményezni, azután hagyni, hogy a gyermek szabadon kibontakoztathassa képességeit. Ez a pedagógus feladata.

Maria Montessori

 

12./ Az, hogy az iskola – és benne a tanár – milyen volt, csak jó 10 évvel az iskola elvégzése után kezd kiderülni.

Németh László

 

13./ Aki hisz a pedagógiában, az csak optimista lehet.       A pedagógusi hit, mely inkább a természet, mint nézet dolga, kettőt tételez fel: hogy az emberek (az eddiginél különbbé) nevelhetők s hogy (az eddiginél többre) taníthatók.

Németh László

 

14./ Azért vagyok pedagógus, hogy a természetnek nyers gyémántját, szép vigyázattal, csendben csiszoljam kristályba!

Németh László

 

15./ Jó oktató, aki virgács nélkül oktat!

Választott, hű barát, ki sohase zaklat,

de kész a hívásra, s mindig ad, ha adhat.

Babits Mihály

 

Forrás: citatum

http://jelesnapok.oszk.hu

 

Kölöknet hozzászólás

aláírás