IskolaIskolaérettség

Iskolaérettség

Iskola: Igen? – Nem?

Amikor gyermekünk hatodik életéve felé közeledik, szülőként egyre többet gondolunk az iskolára. Sok tanács hangzik el: hova írassuk a gyereket és hova ne, melyik tanító nénihez kérjük magunkat, s kit kerüljünk el mindenképpen. S arról is rengeteg tanácsot kapunk, hogy várjunk-e még egy évet, vagy mindenképpen fussunk neki az iskolának. A helyzetet csak bonyolítja, ha van már egy-két iskolás gyermekünk, és így sok-sok, akár egymásnak ellentmondó saját tapasztalatunk.

A sikeres iskolakezdés két alapkérdése, hogy alkalmas-e a gyermek az iskolakezdésre, és hogy melyik iskolába írassuk. Ezek közül kezdetben az elsőre kell megnyugtató választ találni. Támaszkodhatunk az óvónő véleményére, a saját tapasztalatunkra és a legfontosabbra, a gyermekre.

Bizonytalanság esetén lehetőség van szakember – pszichológus, gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus – felkeresésére is, de mindezek előtt érdemes végiggondolni gyermekünkkel kapcsolatban a következőket:

Mit jelent pontosan a fizikai alkalmasság?

o Megfelelő testi fejlettség elérése (kb. 110 cm-es testmagasság, 18 kg-os testsúly);
o Alakváltozás (eltűnik a kisgyermekekre jellemző pocak, a test megnyúlik, karcsúbb lesz);
o Megkezdődik a fogváltás, az első tejfogak kihullanak, megjelennek a maradandó fogak;
o Általánosan jó fizikai erőnlét, ami részben az iskolatáska cipelése, főleg azonban a huzamosabb egyhelyben ülés miatt fontos;
o Jobb- illetve balkezesség egyértelmű felismerhetősége;
o Érzékszervek épsége (jó hallás, látás);
o Megfelelő általános egészségi állapot (az óvoda utolsó évében ne legyen sok hiányzás).

Mit jelent pontosan a pszichés alkalmasság?

o A gyermek várja az iskolát, készüljön rá, ez játékaiban is jelenjen meg;
o A rábízott feladatokat végezze el, tevékenységeit ne hagyja félbe;
o Tudjon kapcsolatokat kialakítani és fenntartani kortársaival;
o Találja meg helyét a közösségben, tudjon beilleszkedni a csoportba;
o Legyen képes felnőttekkel kapcsolat kialakítására, fenntartására;
o Munkatempója megfelelő legyen (általában fejezze be a munkáit a megadott időn belül),
o Legyen képes önállóan elvégezni egy feladatot, ne igényeljen állandó irányítást, megerősítést.

Mit „tudjon” a gyerek

o Tartósan (10-15) percig kösse le a rajzolás, a feladatlap kitöltés, a színezés, a mesehallgatás;
o Ne okozzon számára problémát a versek, rövid mesék megjegyzése és elmondása;
o Ne legyen beszédhibája, tudja magát szóban, egyszerű összetett mondatokat használva kifejezni;
o Legyen „barátságban” a ceruzával, színezzen, rajzoljon (persze a rajzolás ténye a fontos, nem a rajz minősége);
o Igazodjon el egytől tízig a számok között, ismerje és használja helyesen a „több-kevesebb”, „nagyobb-kisebb” fogalmát.

Ezeket a „képességeket” nem kell külön tanítani, mivel a fejlődés során maguktól megjelennek. Egy egészséges, megfelelően ingergazdag, a gyermekre figyelő környezetben az „átlagos” gyermek saját érdeklődésétől vezérelve, a neki megfelelő tempóban sajátít el mindent, ami az iskola megkezdéséhez szükséges. Ebben az életkorban azonban még nagyok az egyéni eltérések, jelentősek a gyermekek közötti különbségek. Van olyan iskolaérett gyerek, aki az óvoda végére már felismeri a betűket, s esetleg olvas; van olyan, aki a számolás iránt érdeklődik; és van olyan is, aki egyszerűen csak szeretne iskolába járni, de még nem ismeri a betűket.

Miért fontos az iskolaérettség?

A gyermek életében az iskolába kerülés mindenképpen nagy változást jelent. Legfőbb tevékenységévé a tanulás válik, az iskolában tölti napja nagy részét, innen kerülnek ki barátai is, s az élete önállóbb, szüleitől függetlenebb lesz. Az iskola több szempontból is különbözik az óvodától: az iskolai tanulás erőfeszítést (figyelmet, akaratot) kíván, az elsajátított ismereteket számonkérik, a gyermek teljesítményét valamilyen formában minősítik. Miközben folyamatosan új ismereteket kell megtanulnia, be is kell illeszkednie egy új közösségbe, barátokra kell találnia, alkalmazkodnia kell a felnőttekhez, ugyanakkor meg kell felelnie az otthoni elvárásoknak is. Ezek nagy próbatételek a 6-7 éves gyerekek számára.

Az iskola felfedezése

"Legyünk egy kicsit csalafinták, és érkezzünk az iskolába kicsivel a megadott időpont előtt, így kényelmesen szemlélődhetünk még a program kezdetéig." Bővebben...

Az iskolában az elsős tanítónak igen fontos szerepe van. A 6-7 éves gyerek számára a felnőtthöz való kötődés még elsődleges fontosságú. Önmagát, társait még a tanító és a szülők „szemüvegén” át látja. Ezért fontos, hogy az iskolába íratás előtt lehetőleg találkozzunk a tanítóval, esetleg beszélgessünk vele, figyeljük meg munka közben. Mivel gyermekünk számára a mi véleményünk az irányadó, a mi beszámolónk alapján alkot képet a pedagógusról is! A sikeres iskolakezdés és később a folytatás is elképzelhetetlen a gyermek-szülő- pedagógus együttműködése nélkül.

Hasonló tartalmakért iratkozz fel ingyenes hírlevelünkre!
 

Kölöknet hozzászólás

aláírás