IskolaMérés és értékelésKompetenciamérés

Mindent a kompetenciamérésről

Minden évben május végén rendezik meg az Országos kompetenciamérést az összes magyar iskolában. Az egységes feladatlapokat az összes 6., 8. és 10. osztályos diák kitölti. Az eredményeket osztályok és iskolák szerint, valamint tanulónként is elemzik.

Mit mér és mire jó?

A kompetenciamérés arra a kérdésre keresi a választ, hogy a tanulók képesek-e a tudásukat az életben alkalmazni és további ismeretszerzésre felhasználni? Vagyis birtokában vannak-e annak az úgynevezett „eszköztudásnak”, amely sikeres továbbhaladásukhoz nélkülözhetetlen? Ezért a felmérés tesztjei alapvetően nem a tantervi követelmények teljesítésére, hanem valódi problémák, helyzetek megoldására irányulnak. Nem tantárgyi tudást, hanem bizonyos kompetenciákat, képességeket mérnek.

A szövegértési és matematikai teszteket az ország összes általános- és középiskolájában egységes feltételek között, azonos időben írja meg a kiválasztott évfolyamok minden tanulója, s közülük kerül ki iskolánként az a húsz diák, akiknek a tesztfüzetét az országos mérés értékelésében is feldolgozzák. Természetesen az iskolák a saját maguk számára minden tanulójuk eredményét feldolgozhatják, s tanulóik teljesítményét összehasonlíthatják az országos átlaggal. 

MIT IS JELENT A KOMPETENCIA?

A kompetencia az a képességünk és hajlan - dóságunk, hogy a bennünk lévő tudást sikeres problé - mamegoldó cselekvéssé alakítsuk. Ezt a bonyolult képességet nem írják le az olyan megszokott fogal - mak, mint a tudás, az ismeret, a készségek vagy a képességek. Ezt a bonyolult, komplex műkö - dést igyekszünk megra - gadni a „kompetencia” fogalmával. (A kompeten - cia – kihívások és értel - mezések című kötet előszava alapján – Országos Közoktatási Intézet, 2006.)

Mi történik a kompetenciamérésen?

A kompetenciamérés napján nincs tanítás. Az országos kompetenciamérést minden iskolában azonos időben, azonos körülmények között kell lebonyolítani. A felmérés reggel 8 órakor kezdődik (ettől legfeljebb akkor lehet eltérni, ha az adott iskolában az első óra kezdete nem 8.00-ra esik, hanem mondjuk 7.50-re).

A mérésben részt vevő diákok, csak a feladatlapokkal foglalkoznak ezen a napon. A kitöltés ideje 4x45 perc, amiből két munkafüzet magyar-, kettő pedig matematika feladatokat tartalmaz. A teszt kitöltése után a mérésben részt vevő osztályok számára befejeződik a tanítás. A feladatlapokat negyedórás szünetekkel oldják meg a diákok, így a reggel 8 órakor kezdődő kompetenciamérés körülbelül délben ér véget.

A felügyelő tanár minden óra elején kiosztja a kitöltendő munkafüzeteket, és megadja a szükséges instrukciókat. A kompetenciamérés a tanári instrukciót is szabályozza: szigorúan tilos a megadott utasításoktól eltérni, többet vagy másképp közölni a gyerekekkel. Kétféle,  A és B csoportos feladatsor van, ezek azonban ugyanazokat a kérdéseket tartalmazzák, csak eltérő sorrendben, hogy az egymás mellett ülő diákok biztosan ne tudjanak egymásnak segíteni.

A felmérésre külön nem kell készülni. Nem kell otthon ezzel gyötörni a gyereket. Az iskolában úgyis megkapta a szükséges információkat, és bizonyára megismertették a feladattípusokkal is. (Reméljük, „különleges kiképzést” csak kevesen kaptak erre az alkalomra.)

 A kompetenciamérésen mindenkinek kötelező részt venni. Aki nem tud megjelenni, annak ugyanolyan módon kell a hiányzását igazolnia, ahogyan azt más tanítási napok esetében is tenné. Bizonyos körülmények mentesíthetik a tanulót a feladatlapok megírása alól.

22/2010. (V. 13.) OKM-RENDELET A KOMPETENCIAMÉRÉSRŐL

9. § (1) A közoktatásról szóló törvény 99. § (4)-(5) bekezdése alapján a 2010/2011. tanévben országos mérés, értékelés keretében kell megvizsgálni az anyanyelvi és a matematikai alapkészségek fejlődését anegyedik, a hatodik, a nyolcadik és a tizedik évfolyamon valamennyi tanulóra kiterjedően.

(2) A közoktatásról szóló törvény 95. § (1) bekezdés p) pontja alapján a 2010/2011. tanévben országos mérés, értékelés keretében kell elvégezni a kisebbségi nyelvismeret alapozó mérését a kétnyelvű és anyanyelvű nemzetiségi iskolák negyedik évfolyamán. A hatodik, nyolcadik és tizedik évfolyamon a matematikai alapkészségek vizsgálatához szükséges mérőeszközt az adott kisebbség nyelvén is rendelkezésre kell bocsátani azokban az iskolákban, ahol a matematika tantárgyat az adott kisebbség nyelvén oktatják.

A szülő is részt vesz!

A méréssel együtt a diákok megkapják az úgynevezett Családi háttér kérdőívet, amit az iskolák már a mérés másnapján visszavárnak. A szülők sokat segíthetnek abban, hogy a mérés során keletkezett információk valóban  hasznosuljanak.

Fontos, hogy az iskolában a  pedagógusoktól, iskolaigazgatótól rákérdezzenek a mérés eredményeire. Hogyan teljesített a gyermekük? Milyen volt az iskola összteljesítménye? Hogyan viszonyul  ez más iskola teljesítményéhez? Hogy ítélik meg a pedagógusok az  eredményeket, mely területeket tartják megfelelőnek vagy kifejezetten jónak, s mely  területeken kell még fejlődni? Milyen elképzeléseik vannak a fejlesztés lehetőségeiről? Ezekkel a kérdésekkel arra késztetjük az  iskolákat, hogy használják és értelmezzék a kompetenciamérésen szerzett információkat,  reflektáljanak a teljesítményükre, és elképzeléseiket osszák meg a  szülőkkel is.

Hogyan ismerjük meg a kompetenciamérés eredményeit?

Sok szülőt nem csak az izgat, hogy vajon mit tud a gyermeke a többiekhez képest, de az is, hogy mit tud a gyermek iskolája a többi iskolához képest. A jó hír az, hogy van ilyen információ – s ráadásul mindenki számára hozzáférhető.

A kompetenciamérés feladatlapjait külön felkészített javítók értékelik, majd az eredményeket az Oktatási Hivatal Közoktatási Mérési Értékelési Osztálya munkatársai számos szempontból feldolgozzák. Ezeket az eredményeket hozzák nyilvánosságra a számítások elvégzése után, a mérést követő tavasszal. A tavalyi eredmények március óta már elérhetőek a fenti linken.

A diákok a méréssel egyidejűleg megkapják mérési azonosító számukat. Ennek segítségével később, az országos értékelés után a gyermek egyéni eredményei megtekinthetőek lesznek az Oktatási Hivatal Közoktatási Információs Iroda honlapján. (A tavalyi eredmények már elérhetőek ugyanitt, értelmezésükhöz pedig itt találnak segítséget.) Ugyanitt megtalálhatóak az eddigi évek tesztfüzetei, a megoldókulccsal együtt. A tesztek azért érdekesek, mert megmutatják, hogy mi is történik egy ilyen kompetenciamérés alatt; semmiképpen nem arra valók, hogy ezzel gyakoroltassuk a gyerekeket!

A mérési azonosító számot érdemes gondosan eltenni, hiszen ez a szám végigkíséri a gyereket a kompetenciaméréseken. Így kétévenként lehetővé válik eredményei összehasonlítása, fejlődésének nyomon követése. Ez akár már most is megtehető, a mérésben most részt vevő gyerekek 2008-as adatai már rendelkezésre állnak!

Hasonló tartalmakért iratkozz fel ingyenes hírlevelünkre!
 

Kölöknet hozzászólás

aláírás