IskolaMérés és értékelésPISA

A PISA tesztek tartalmi kerete

A PISA a világ legfejlettebb demokráciáit tömörítő, gazdasági irányultságú szervezete – az OECD – megrendelésére készül, ezért a modern globális gazdaság nézőpontjából értelmezi a minden oktatási rendszerben mindenki számára fontosnak tartott alapműveltséget. Azt vizsgálja, hogy a tanulók milyen sikeresen képesek felhasználni olvasási képességüket a köznapi helyzetekben megjelenő szövegek megértésekor és értelmezésekor; illetve mennyire képesek felismerni, megérteni, értelmezni és megoldani a matematikai vagy természettudományi jellegű problémát, ha hétköznapi helyzetben találkoznak ilyennel.

A tesztek és a kérdőívek tartalmát – ennek megfelelően – a résztvevő országok egyetértésével meghatározott mérési terv alapján alakítják ki. A tervet ciklusonként újra egyeztetik, így lehet követni a követelményekben bekövetkezett változásokat. Így került újonnan a mérési tervbe a „digitális olvasás” mérése is (egy szűkebb mintán).

Az olvasási képesség mérésének tartalmi kerete a következő alapelvekre épül:

Mit jelent  a szövegértés a PISA mérésben?

Írott szövegek megértése, felhasználása és az ezekre való reflektálás, illetve a velük való elkötelezett foglalkozás képessége annak érdekében, hogy az egyén elérje céljait, fejlessze tudását és képességeit, és hatékonyan vegyen részt a mindennapi életben.

Milyen típusú szövegek megértését mérték?

 • folyamatos szöveg (próza)
 • nem folyamatos szöveg (pl. táblázat, dokumentum)
 • kevert szöveg (pl. magyarázó ábrákat, táblázatokat, képleteket tartalmazó szöveg
 • többszörös szöveg (hipertextus: szöveg, amelyből újabb szövegek nyílnak)

Milyen gondolkodási műveleteket kellett elvégezni a szövegekkel kapcsolatban?

 • információkhoz való hozzáférés és információk visszakeresése
 • a szövegösszefüggések értelmezése
 • az olvasottakra való reflektálás, az olvasottak értékelése

Milyen szituációkra írt szövegekkel kellett foglalkozni?

 • Személyes (pl. levél)
 • Iskolai (tanulási célú szövegek)
 • Munkahelyi (pl. szabályok)
 • Nyilvános (közéleti, illetve közérdekű információk)
 

Kölöknet hozzászólás

aláírás
 
X
Nem születtél anyának! - TeakiadóMi bántja a gyerek lelkét? - TeakiadóKamaszmentő - Teakiadó
Nem születtél anyának! - Teakiadó