Iskola

Minden gyereknek szüksége van egy bajnokra!

Az 1990 óta, évente megrendezett TED (Technology, Entertainment, Design – technológia, szórakoztatás, dizájn) konferenciák az „ideas worth spreading”, azaz gondolatok, amelyeket érdemes terjeszteni mottó szerint szerveződnek. Külön öröm, hogy a kezdeti évek technológia és dizájn központúsága után 2001-től, a kibővült kínálatban szinte minden témában találunk előadást. Mára az oktatással kapcsolatos felvételek is tömegessé váltak. A hazai érdeklődők számára napjainkban, mintegy 1300 magyar nyelvű felirattal ellátott videó érhető el.

Rita F. Pierson amerikai pedagógus 40 évet tanított különféle oktatási intézményekben. A TED színpadán 2013 májusában tett lelkesítő felhívását pedagógusoknak szánta. Bár előadása a megszabott időkeret felét sem töltötte ki, a felhasznált közel nyolc perc azonban kétséget kizáróan elgondolkodtatta a hallgatóságot.

Személyes indíttatású előadásában legfontosabbnak a gyerekek elfogadását, megértését tartotta, hogy a pedagógusok higgyenek diákjaikban. Hangsúlyozta a gyerekek és tanítójuk közötti valódi személyes kapcsolat kialakításának fontosságát. Sok évtizedes tapasztalata megtanította arra, hogy a mindenkori pedagógus gyerekekhez, tanításhoz való hozzáállása alapozza meg a tanítás eredményességét, ezáltal a diákok sikeres, örömteli életét. Bármilyen reformot, változást határoz meg, indít el felülről az oktatásirányítás, minden az intézményekben, a tanárok és tanulók közös munkája során valósul meg, vagy marad el.

Európai szemmel nézve, a színpadi elemek közül kiemelve, lecsupaszítva is érezhető mondanivalójának igazsága. Példáiban kimondatlanul is a humor az összekötő kapocs. Ez annál is inkább lényeges szempont, mivel a napjaink digitalizálódó világában átalakuló pedagógus-diák viszony, egyik lehetséges feszültségoldó eszközéről lehet szó. Ez utóbbi fontossága abban rejlik, hogy a gyerekek felnőttek felé megnyilvánuló kötődésének szintje is befolyásolja a tanulás minőségét. Ha sikeresen kiépül egy valós, személyes kapcsolat a diákokkal, a közösségépítés mellett a gyerekek motiválása is jóval könnyebbé, eredményesebbé válik.

A pedagógus megkerülhetetlen személyét elsősorban nem szakmai oldalról emelte ki előadásában, hanem ennél alapvetőbb, mélyebb, általános emberi értékekre hívta fel a figyelmet. Pedagógusként (is) úgy gondolom, hogy egyik legfontosabb mondata akkor hangzott el, amikor kiemelte annak fontosságát, hogy függetlenül attól, hogy nem egyformán szeretjük a gyerekeket, akkor végezzük jól munkánkat – cselekszünk valóban hivatásunk szerint –, ha egyikük sem érzi meg a különbséget. Ez nem egy arcunkra merevedett hazug maszkot jelent, hanem egy emberi és egyben pedagógus szerepet. Így már könnyebb elképzelni minden gyermek számára egy pedagógust, aki sosem mond le róla, aki az ő bajnoka.

Rita Pierson szakmai múltjának alig több mint felével rendelkezem, ám gondolatai több ponton is egyeznek az enyémmel. Nagyon örülök, hogy egyike vagyok annak a több mint 4 millió látogatónak, aki hallotta két évvel ezelőtti – nem sokkal halála előtt tartott – előadását.

Hasonló tartalmakért iratkozz fel ingyenes hírlevelünkre!
 

Kölöknet hozzászólás

aláírás