IskolaPedagógusIskola tipusok

A tehetséggondozó középiskolák

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium tavaly májusban pályázatot hirdetett a tehetséggondozó középiskola cím elnyerésére és az azzal járó tehetséggondozói feladatok ellátására. Azok a középiskolák pályázhattak, amelyek vállalták, hogy a tehetséggondozáshoz kötődő pedagógiai tevékenységüket összehangolják egy vagy több általános iskola programjával. Így azok a hátrányos helyzetű hetedikes és nyolcadikos tanulók, akik kiemelkedően tehetségesek, a középiskola szakmai programja segítségével már általános iskolás korukban tehetségkibontakoztató foglalkozásokon vehetnek részt. Ezek a foglalkozások térítésmentesek az adott középiskolával együttműködő általános iskolák halmozottan hátrányos helyzetű diákjai számára.

Hátrányos helyzetű, tehetséges diákok

A tehetséggondozó középiskolában a foglalkozások hetedikesek számára októbertől májusig, a nyolcadikosoknak pedig októbertől januárig tartanak, hetente legalább egy napon, minimálisan 135 perc (azaz három 45 perces tanóra) időtartamban. A csoportkereteken túl az iskola egyéni fejlesztést, illetve önálló tanuláson alapuló aktivitásokat (önállóan használható tananyagok) is biztosíthat a diákok számára.

A program halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat kíván bevonni, ezért alaposan eltér a megszokott tehetségkibontakoztató vagy felvételire előkészítő foglalkozásoktól. A program felépítésében a diákok tudásának gyarapításán túl a hátrányos helyzetből fakadó egyéb tényezőket is számításba kell venni. Nem csupán a tanárok mérik fel az egyes diákok kompetenciáit; a programot úgy kell alakítani, hogy a tanulók is megtanulják reálisan felmérni a saját képességeiket. A halmozottan hátrányos helyzetű diákoknak általában nincs olyan otthoni hátterük, ami segíthetné őket a középfokú felvételi eljárásban, így a foglalkozások keretében mind a szabályokkal, mind pedig a sikeres írásbeli vizsgához szükséges stratégiákkal megismerkednek.

A tehetséggondozó középiskola nemcsak az általános iskolás tehetségekkel foglalkozik, hanem legalább két évig további foglalkozásokat biztosít az iskolába felvett halmozottan hátrányos helyzetű tanulóknak.

A tehetséggondozó középiskola cím

A tehetséggondozó középiskola címet a pályázat nyomán 2008 szeptemberében 19 iskola nyerte el, s a 2009-ben kiírt pályázat eredményeképp számuk várhatóan néhánnyal bővül (erről az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapján tájékozódhatnak).

Csak olyan iskolák vehettek részt a pályázaton, ahol már legalább öt éve folyik emelt szintű oktatás, és ahová ugyancsak öt évig legalább másfélszeres volt a túljelentkezés (azaz legalább másfélszer annyi diák nyújtotta be első helyként a jelentkezését, mint ahány helyet meghirdettek). Ezeken túl is szigorú feltételeket szabott a pályáztató minisztérium: a tehetséggondozást szerepeltetni kell az iskola pedagógiai programjában, az iskola tanárainak speciális ismeretekkel kell rendelkezniük a tehetséggondozásról, illetve magasan képzettnek és szakmailag kiemelkedően aktívnak is kell lenniük. Előírás az is, hogy az iskola előkelő helyezéseket érjen el minden évben tanulmányi, sport- és művészeti versenyeken, valamint az is, hogy könyvtára és informatikai felszereltsége is kimagasló legyen. Ezek a feltételek meglehetősen leszűkítik a szóba jöhető iskolák körét. A követelményeknek csak a kiemelkedő és népszerű intézmények képesek megfelelni.

A tehetséggondozó középiskola címet elnyert iskolákba a normál eljárástól eltérő napon van a központi írásbeli felvételi, mivel ők a felvételi eljárás során használhatják az emelt szintű, „a kiemelkedő tehetséget kibontakoztató felkészítést nyújtó középiskolák számára készített” magyar nyelvi és matematikai kompetenciákat mérő feladatlapokat (lásd A felvételi eljárás és A felvételi eljárás dátumai című írásunkat).

Mindez természetesen nem azt jeleni, hogy tehetséggondozás csak a tehetséggondozó középiskola címet elnyert intézményekben zajlik, azonban nekik központilag szigorúan szabályozott keretek között, a Tehetséggondozó Pedagógiai Rendszer szerint kell ezt a feladatot végezniük, néhány szempontból pedig (és ezek közül a felvételi a legmarkánsabb) a többségtől eltérő szabályozás érvényes rájuk.

:

Tehetséggondozó középiskolák regionális listája

Budapest

ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium, Budapest

Berzsenyi Dániel Gimnázium, Budapest

Eötvös József Gimnázium, Budapest

Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, Budapest

Karinthy Frigyes Két Tanítási nyelvű Gimnázium, Budapest

Szent István Gimnázium, Budapest

Városmajori Gimnázium, Módszertani Információs Felnőttképzési Továbbképző és Vizsgaközpont Budapest

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Szent László Gimnázium és Szakközépiskola Budapest

Közép-Magyarország

Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola, Hatvan

Közép-Dunántúl

Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola, Székesfehérvár

Lovassy László Gimnázium, Veszprém

Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi

Vetési Albert Gimnázium, Veszprém

Nyugat-Dunántúl

Zrínyi Miklós Gimnázium, Zalaegerszeg

Dél-Dunántúl

I. Béla Gimnázium, Informatikai Szakközépiskola, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda, Szekszárd

Dél-Alföld

Bolyai János Gimnázium, Kecskemét

Katona József Gimnázium, Kecskemét

Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium, Szeged

SZTE Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium, Szeged

Észak-Magyarország

Avasi Gimnázium, Miskolc

Földes Ferenc Gimnázium, Miskolc

Bercsényi Miklós Gimnázium és Kollégium, Törökszentmiklós

 
Hasonló tartalmakért iratkozz fel ingyenes hírlevelünkre!
 

Kölöknet hozzászólás

aláírás