IskolaPedagógusOktatáspolitika

Változások az oktatási rendszerben

Az Országgyűlés decemberben elfogadta az új köznevelési törvényt, amely 2012. szeptember 1-jén lép hatályba. Sok olyan intézkedés van azonban, amely késleltetve, vagy fokozatosan kerül bevezetésre. Ezek közül a családokat leginkább érintő változásokat szedtük csokorba.

 

A köznevelési intézmények állami fenntartásba kerülnek 2013.I.1.
A tankötelezettség felső határa 16 évre csökken 2013.I.1.
Általános iskolában az oktatás és nevelés 16 óráig tart 2013.IX.1.
Elindul a Híd-program* 2013.IX.1.
Bevezetésre kerül általános iskolában felmenő rendszerben az erkölcstan, illetve helyette választható a hittan 2013.IX.1.
Nyolc gyermek esetén a szülők kérésére meg kell szervezni az óvodát/alsó tagozatot a kistelepüléseken 2013.IX.1. 
3 éves kortól kötelező az óvodába járás** 2014.IX.1.
Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele 50 óra közösségi szolgálat 2016.I.1.

* A tanköteles, de általános iskolát elvégezni nem tudó vagy általános iskola elvégzését követően továbbtanulni nem tudó vagy nem akaró tanulók számára a köznevelési Hídprogramok biztosítanak lehetőséget a tanulás folytatására. Ezek a programok egyénre szabott segítséget nyújtanak a tanulóknak a középfokú nevelés-oktatásba, szakképzésbe való bekapcsolódáshoz, vagy a munkába álláshoz, valamint az önálló életkezdéshez szükséges ismeretek megszerzéséhez.

** A gyermeknek főszabály szerint három éves korától kötelező napi négy órában óvodai foglalkozáson részt venni. A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével a gyermek ötödik életévének betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

Hasonló tartalmakért iratkozz fel ingyenes hírlevelünkre!
 

Kölöknet hozzászólás

aláírás