IskolaPedagógusTanárportrék

A legfrissebb országos adatok!

A tanárok és a számítógép

A legfrissebb országos kutatás szerint tízből hét pedagógus már tanórán is használja a számítógépet. Bár a fiatalok valóban aktívabbak, az idősebbeknek sem kell szégyenkezniük. Érdekes módon azonban a budapesti pedagógusok elmaradnak a vidékiek mögött...

A Microsoft Magyarország megbízásából készült kutatás során az ország 264 érettségit adó középiskolájának mintegy 2200 tanára válaszolt a Felvételi Információs Szolgálat számítógéphasználattal kapcsolatos kérdéseire. A kutatók ügyeltek arra, hogy valóságos eredményt kapjanak: 72 % nő és 28 % férfi töltötte ki a kérdőíveket, és a mérés reprezantatív a vidéki és fővárosi, kezdő és gyakorlott pedagógusok, illetve a különböző évfolyamokon oktatók arányait tekintve is. A megkérdezettek 15 %-a tanít 5 éve vagy rövidebb ideje, 11 százaléka több mint 30 esztendeje, míg a többiek 6-30 éve dolgozik iskolában. Mindössze 12 százalékuk tanít informatikát vagy számítástechnikai szaktárgyat, így a vizsgálat jól szemlélteti a pedagógusok általános viszonyulását az informatika felhasználásához.

10-ből 9-en: Órai felkészülés internetes adatgyűjtéssel

Az internetes adatgyűjtés viszi a prímet: az órákra történő felkészüléshez tíz pedagógusból kilencen több-kevesebb rendszerességgel az interneten gyűjtenek információkat; közel kétharmaduk a felkészülés 20-40 százalékában, vagy annál is gyakrabban fordul ehhez az eszközhöz.

Számítógép óra közben:- Tízből heten

A tanárok háromnegyed része prezentációk, képek, filmek bemutatására is használja a számítógépet az órán, ám csak alig több mint a felük építi be az internetes információkeresést a tanórába. Az online tesztek kitöltetése kullog a sor végén: az oktatók alig negyede él még csak ezzel a lehetőséggel. Érdemes megjegyezni: az informatikatanárok átlagosan ugyanúgy, sőt, esetenként kevesebbszer használják az említett (felhasználói) célokra a számítógépet illetve az internetet, mint más tárgyakat tanító kollégáik!

Nem csak a húszéveseké a világ(háló)

A legfeljebb 10 éve és a több mint 30 éve tanítók internethasználatában nincs olyan jelentős eltérés, mint sokan feltételeznék (a fiatalok harmadrésze, míg az idősebben ötödrésze használja a tanórák közel felében az informatikát), és a más jellegű számítógép- és internethasználat terén sem kiugróan nagy a különbség. A fiatalabbak természetesen gyakrabban veszik igénybe az informatikai lehetőségeket, de idősebb kollégáiknak sincs szégyenkezni valójuk! A felmérés a férfi és női tanárok aktivitása terén nem mutatott releváns eltérést.

Lemaradó budapestiek?

Kissé árnyaltabb a kép, amikor a fővárosi és a vidéki intézmények pedagógusait hasonlítjuk össze. Érdekes, hogy míg a vidéken élőknek már csak 8 százaléka nem használ egyáltalán internetet, a budapestiek esetében ez az arány kétszer ekkora! Hasonló a helyzet az órai vetítések, multimédiás bemutatók használatában, és a prezentációk, képek, animációk, filmek készítésében is: a budapesti tanárok a vidékiekkel szemben alapos hátrányban vannak! Lényegében csak az online teszteknél „vezetnek” a fővárosi pedagógusok, ám e téren még gyerekcipőben jár az egész magyar oktatás.

Számítógép és pedagógus - látványos haladás

Roppant figyelemreméltó a számítógép-, internet- és e-mail használat szokásainak 2005 és 2009 közötti összehasonlítása.
Négy éve a pedagógusok 63%-a, míg ma 84%-uk használ rendszeresen számítógépet. Az internethasználat aránya 51%-ról 78%-ra, az e-mail használat pedig 52%-ról 73%-ra nőtt a szóban forgó időszakban. Átlagban tehát mintegy harmadával-felével több magyar tanár él a számítástechnika és a világháló adta lehetőségekkel mint négy évvel ezelőtt, és a számítógépet döntő többségben a tanítás során is használják, ami mindenképpen biztató a jövőre nézve.

A cikkhez felhasználtuk az Interaktív Oktatástechnika Portál anyagát.

 

Kölöknet hozzászólás

aláírás