Óvoda

Az óvodapedagógusok alapképzése érdekében

A Magyar Pedagógiai Társaság Kisgyermeknevelési Szakosztály állásfoglalással egybekötött felhívása

A magyar óvodapedagógia nemzetközi hírű. Ennek magyarázata egyfelől hagyományaiban rejlik. A XIX. század Európájában úttörő szerepet játszott az intézményrendszer létrehozásában, a XX. században elsők közt hallotta és őrizte meg a modern tudományok, ezek közt elsősorban a pszichológia és a szociológia üzenetét. E hagyományok biztosították, hogy a magyar óvodapedagógia mindvégig a pedagógia kívánatos modernizációjának, szakmai professzionalizációjának élharcosa volt.

Különös a története annak, hogy a változó politika és hatalmi küzdelmek árnyékában, olykor taktikusan a szakma által irányított fényében az óvodapedagógia szinte töretlenül fejlődhetett. Ez a fejlődés szólította meg a nemzetközi színtereket, Európában, Amerikában sok helyen példamutatóan felsőfokú képzéssé avatták az óvodapedagógus alapképzést (ezt a folyamatot tetőzi be a bolognai típusú felsőoktatás, melyben - minimum 3 éves képzés után - óvodapedagógusi végzettséggel neveléstudománymesterszakon tanulhatnak tovább a tehetségesek).

Az óvodapedagógus társadalom az értelmiségivé válás elszánásával igenelte e kihívásokat. Adatok szólnak arról, hogy a nevelési programok autonóm fejlesztésében, a  minőségi munka mutatóinak kidolgozásában és alkalmazásában, programokban, innovációkban lényegében felülreprezentáltan vettek részt az óvodák — az óvodai nevelés programjaiban megfogalmazódó modernizációs, egyben mindvégig gyermekközpontú szakmai elvárásoknak legjobb tudásukkal igyekeztek eleget tenni - olykor nehéz anyagi, infrastrukturális helyzetben is (adat van arra is Kapitány Gáborék kutatásából, hogy már a 80-as években a települések egyik legkomfortosabban, igényesebben berendezett terei voltak az óvodák)[1].

Ezért meglepő a felsőoktatás-politika reprezentánsának nyilatkozata[2], melyben a "szorgalmas, de nem jó képességű" fiatalok számára vizionált "közösségi főiskolákban" (a hagyományos főiskolai szint alatti felsőfokú szakképzésben) látja az óvodapedagógus alapképzés helyét.

Furcsa vízió ez akkor, amikor a kormányzati politika a kötelező óvodáztatásban látja a társadalmi esélyegyenlőtlenségek leküzdésének legfőbb eszközét. Nemzetközi szinten pedig az iskoláskor előtti nevelés magas szintű megvalósításában látják a kutatók-fejlesztők, oktatók, pedagógusok a fenntartható fejlődést, az egész életen át tartó tanulás megalapozását. Az óvodapedagógus hivatás nevében igényeljükaz átgondolatlan nyilatkozat korrekcióját s mielőbbi tárgyalásokat az óvodapedagógusok illetékes képviselőivel az óvodapedagógus alapképzés-továbbképzés szakmai biztonságának és fontosságának megerősítése érdekében.

Kérjük azon embertársainkat, akik egyetértenek állásfoglalásunkkal: támogató írásukkal, szóbeli nyilatkozataikkal segítsék a törvényhozókat az óvodapedagógusi szakma, hivatás további erősítése, megbecsülése és magas színvonalú megvalósítása érdekében.

2013-08-21.                                                                                                      Kisgyermeknevelési Szakosztály

 

[1] Kapitány Ágnes, Kapitány Gábor: Intézménymimika VITA Kiadó Budapest, 1989 ISBN:963-521-195-3; 312p.

[2] Klinghammer: Harsogni kell a jó eredményt – Csókás Adrienn interjúja, Magyar Nemzet, 2013, augusztus 16.

Hasonló tartalmakért iratkozz fel ingyenes hírlevelünkre!
 

Kölöknet hozzászólás

aláírás