Óvoda

BUKFENC - Játékkatalógus a tanulási zavarok megelőzéséhez 3. rész: Térorientáció

A testséma és egyensúly gyakorlatoknál a belső történéseken volt a hangsúly, a térorientációs gyakorlatoknál a gyerekeknek önmagukat kell a külső környezetben elhelyezni. Az ember önmaga a központja világának, a dolgokat önmagához viszonyítva éli meg a térben – előtte, mögötte, alatta felette vagy mellette. Fontos, hogy ezek a relációk biztosan, tisztán működjenek, különben összerendezetlenné válik minden mozgás, észlelés.

Különösen nehéz a jobb-bal oldal megkülönböztetése, mert az emberi test szimmetriája miatt nincs könnyű támpont. Iskoláskorra éppen ez a viszonyítás nem alakul ki sok gyereknél, pedig az írás, olvasás, számolás lehetetlenné válik a relációk birtoklása nélkül.

Tanulási zavarokkal küzdő gyerekeknél ez igen jellemző probléma. Számukra nincs különbség d-b, kép-pék stb. között, a számtani műveleteknél nem értik, hogy például a kivonásnál mit miből vegyen el stb. Ezeket a viszonyokat nem lehet megtanultatni, a gyereknek magának kell elsajátítani sok tapasztalat alapján. Amelyik gyereknél ilyen jellegű problémát találunk, mindenképpen próbáljuk megnyerni a szülőt, hogy otthon is játszanak fejlesztő játékokat.

Sorakozó

A gyerekek egymás mellet, egymás mögött állva képeznek sort adott jelre, vagy kört alkotnak. Előtte gyakorolni kell egy kicsit. Nagyobb csoport esetén két csapatot lehet alakítani. A gyerekek különböző jelekre a társaikat megkeresik, és a jelnek megfelelő formában sorakoznak.

Figuraalakítás

Egyszerű formákat rajzolunk fel a táblára, ezeket kell a gyerekeknek a testükkel képezni. Meg lehet próbálni a nagybetűk közül az egyszerűbbeket kialakítani a testükkel.

Figurajárás

A táblára rajzolt figurát kell eljárnia a gyerekeknek - nyolcas, kör, csigavonal, “s” betű, “s” csigavonallal, négyzet, háromszög stb. Lehet kitalálós játék, egy megnézi az ábrát és eljárja, a többi kitalálja, lerajzolja stb.

Két fal között sötétben

Először a terem két végpontja között átmennek és számolják a lépéseket, majd csukott szemmel igyekeznek elérni a falat. A csoportvezető segít az irányeltéréseknél. Később lehet akadályokkal felépíteni az utat.

Hány lépésre van szükséged?

Az előző játék folytatása lehet a következő alkalmakkor. A gyerek mondja meg, hánylépéssel tud bizonyos tárgyat elérni, vagy a csoportvezetőhöz menni stb.

Akadálypálya

Székekből, asztalokból akadálypályát építünk. Meghatározott módon kell átjutni a gyerekeknek - fölötte, alatta, mellette, jobbra vagy balra, valamik között stb. Tudatosítsuk kimondással az irányokat!

Figurarajzolás

Kockás papírra rajzolnak a gyerekek utasítás szerint. Előre elkészitett rajzot diktálunk nekik – egy lépés (kockányi) lefelé, jobbra, fel stb. A rajz legyen egyszer és fordítsunk elég időt a feladat magyarázatára. Mikor egy rajz kész, össze lehet hasonlítaniuk a csoportvezető kezében lévővel. Ugyanolyan-e, jó, ha a kezdőpontot megadjuk. Minták lehetnek lépcső,négyzet, vastag kereszt, "T" stb. betűk, formák.

"Kint a bárány bent a farkas"

Az ismert gyerekjáték szerint körbeállnak a gyerekek, a körön kívül egy gyerek a farkas, belül pedig a bárány. A farkas igyekszik megfogni a bárányt.

Előtt-mögött-mellett-alatt-felett

Utasítás szerint helyezik el a tárgyakat a megfelelő relációba. Lehet egy vagy több tárggyal, ülve, állva, fekve, lehet kombinálni. Pl. „babzsák felettem, könyv alattam, labda előttem, könyv alatt a füzet“, de lehetőleg egyszerűbb utasításokkal kezdjük.

Hol a lámpa?

Az osztályban lévő tárgyakat sorolják a gyerekek, és mondják a helyzetüket - magasan, mélyen, valami alatt, valamitől jobbra stb. Lehet játszani “gondoltam egy tárgyra" kitalálóst. A csoportvezető fokozatosan közelítve jelöli meg a tárgy helyét, a gyerekek csak akkor tippelhetnek, mikor már biztosak a dolgukban. Később ügyesebb gyerekek is “gondolhatnak”.

Navigátor

Elmagyarázzuk, hogy mi a dolga a repülőn a navigátornak. Utána mindenki választ egy párt, egyik a repülő, aki vakrepülést végez, a navigátor irányítja - egy lépés jobbra, kettő előre stb. A földre rajzolt kis célba kell elvezetnie így a társát, akinek be van kötve a szeme. Akadályokat is elhelyezhetünk a teremben.

Találj a célba

Fölrajzolunk a padlóra egy céltáblát, ahova a gyerekeknek be kell találniuk. Először nyitott szemmel megtanulják az utat, majd háromszor próbálkoznak (mindig megnézheti az eredményét), a legjobbat jelöljük a padlón. Utána sorra a többiek, mindenkinek a legjobb eredményét jelöljük, a végén megnézzük, hányan találtak a célba?

Napsugarak

Körbe járnak a gyerekek, amikor kisüt a nap, kifelé mennek, ha beborul, akkor befelé. A változást nemcsak szóval jelezzük, hanem pl. hangszer, vagy más zene megszólalása jelentheti a nap kisütését, az elhallgatás a beborulást.

Szem–kéz

Páros játék. Az egyik gyerek a szem - ő nézheti meg az ábránkat, a másik a kéz, - ő rakja ki az ábrán aszerint, ahogy a szem mondja. Elötte gyakoroltassuk a gyerekekkel a kifejezésnek ezt a teljes módját, hogy pl. a pálcika fölé egy piros korong, mellé egy zöld pálcika stb. Az ábránk eleinte nagyon egyszerűen kirakható elemekből álljon, majd lehet nehezíteni. Előre hívjuk fel a figyelmet arra, hogy a szemen és a kézen egyformán múlik a siker, és se a kezünk, se a szemünk nem szokott veszekedni, ha egy másolás nem sikerül rögtön.

Csak jobbra!

Körbe állnak a gyerekek és apró tárgy van mindegyiknek a jobb kezében. Jelre átadja a jobboldali szomszédjának, közben balról átveszi a neki jutó tárgyat. Újabb jelre mindenki kifeléfordul a körből, de megint jobbra adogat stb.

Robot irányítás

Egy gyerek kimegy a szobából, a többiekkel kijelölünk egy tárgyat vagy személyt, amit, ill.akit meg kell érintenie a robotnak. Mikor a gyerek bejön, ő mint robot megáll az ajtóban, és csak a többiek utasításai szerint cselekszik. A gyerekek irányítják, de csak irányt jelölő szavakat használhatnak – előre, balra stb. – majd ha már elért a célhoz - lent, feljebb stb. Mikor a megfelelő helyre nyúl a robot, akkor tapsolnak neki.

Kutyavezetés

Egy labdát bottal vezeti akadályok között az egyik gyerek, majd átadja a "pórázt" egy másik gyereknek. A botnak mindig érintenie kell a labdát, különben elszökik a kutyus.

Labdapattogtatás a tetőn

Rajzolunk egy sematikus házat minden gyereknek a padlóra (ők is rajzolhatják maguknak), és labdát pattogtatnak utasítás szerint - a házban, a ház mellett, alatta a pincében, fenn a tetőn.

Tolatás

Páros játék. Egyik gyerek hátrafelé megy, a másik irányítja az akadályok között - jobb kezed felé egy lépés, bal kezed felé stb. Ezt akkor játszhatjuk, ha már a gyerekek egy része biztosabb a jobb-bal megkülönböztetésben és irányítani tudják a társukat így.

Autók a benzinkútnál

Dobozokból kétszemélyes autókat csinálunk, vágunk egy lyukat, ahol betöltik a benzint. A csoportvezető, vagy egy páratlanul maradt gyerek a benzinkutas. A benzinkúthoz pontosan kell odaállni, hogy tankolhassanak - egy botot tart a benzinkutas.

Bábuszedés

Három - négy gyereket összekötünk ugrókötéllel, így kell a kuglibábukat, labdákat gyűjteni. Melyik "sokláb" tud a legtöbbet összeszedni?

Karikahordás

Három gyerek visz egy karikát, mindenki csak a mutatóujjával tarthatja. Utasítás szerinti irányba kell menniük, akadályokat kell kerülniük, stb.

Kígyó

Egymás vállát fogva kígyót alkotnak a gyerekek. A kígyó feje megpróbálja elérni a farkát és megérinteni. Ha elérte a fej lesz az utolsó, és most ő vigyáz, hogy el ne érje az új fej.

Marakodó kígyók, sárkányok vagy őshüllők

Két kígyót alakítanak a gyerekek (mint az előbbi játékban), a fej a másik kígyó farkából szerezhet. Az elkapott utolsó gyerek lesz most már a fej és próbálja elkapni a következő gyereket. Csak az utolsót lehet megfogni és csak az első foghatja meg.

Árnyékok

Egy gyereket utánoz mindenki, mintha az árnyékai lennének, így járnak ide-oda. Először a csoportvezető legyen akit utánoznak, hogy mintát adjon a nem túl gyors, látványos mozgásra. Lehet páronként is játszani.

Képkirakós

Képeslapokat darabokra vágunk, így készítünk egyszerű puzzle-t a gyerekeknek. Érdekes állatképeket használjunk! Néhány különböző alapszínű kép darabjait összekeverve csapatjáték lehet, melyik csapat rakja ki a képét először?

Labirintus

Egyszerű labirintust rajzolunk a táblára vagy papírra minden gyereknek. Ezen kell végigmennie.

Képösszeillesztés

Képeslapot, vagy más képet nagyobb darabokra vágunk, és a gyerekeknek össze kell rakni. Sokféle kirakójátékot lehet használni, a "puzzle" kedvelt és divatos játék, sokfélét lehet kapni.

BUKFENC - Játékkatalógus a tanulási zavarok megelőzéséhez

 

BUKFENC - Játékkatalógus a tanulási zavarok megelőzéséhez 1. rész: A testséma

BUKFENC - Játékkatalógus a tanulási zavarok megelőzéséhez 2. rész: Az egyensúly

 

Hasonló tartalmakért iratkozz fel ingyenes hírlevelünkre!
 

Kölöknet hozzászólás

aláírás