Szülő- és gyereknevelés

Hogyan ne vegyük el a gyerek kedvét a nyelvtanulástól?

Motiváció nélkül nehéz nyelvet tanulni. De nincs is olyan ember, aki nyelvtanulási motiváció nélkül jött volna a világra. Enélkül nem tanulta volna meg az anyanyelvét. Viszont sok mindentől függ, hogy ebből marad-e a második nyelvre.
Máté Zita, a tobbnyelvuseg.hu szakértője napi szinten nyújt segítséget módszereivel a külföldön élő magyar családok és itthon élő, többnyelvű családok számára egyaránt.
A szakember írása következik, akinek tanácsai ezúttal bármely idegen nyelvet tanuló gyerek számára hasznosak lehetnek, akár itthon, akár külföldön igyekszik az idegen nyelvet elsajátítani.
(Nyitókép: Getty Images)

Amikor egy kisgyerek egyszerre tanul több nyelvet, akkor változó lehet a nyelveihez kapcsolódó motivációja attól függően is, hogy a környezete például szépnek vagy hasznosnak találja egyiket, vagy másikat. S az ellenkezője is igaz, ha rossz véleménnyel van róla, az gyöngítheti a gyerek motivációját.

Hogyan lehet ezt megelőzni? Például érdemes elkerülni a két F-et: Feladatnak vagy Feleslegesnek tekinteni a nyelveit. Mert több nyelv egyszerre történő elsajátítása egy gyermek számára ugyanolyan normális, mint egyetlen nyelvé. Ez az egyik fő támasza egy több nyelven felnövő kisgyerekek motivációjának. Ezért hasznos, ha kellemes légkört biztosítunk számára minden nyelvének a használatakor.

A közös élmények gazdagsága és a jó hangulat kizárja a szorongást, ami a nyelvtanulásban a motiváció ellenpólusa.

Hibázni ér, idegen nyelv tanulása közben főleg!

Kellemes légkörben a hiba kevésbé tragikus, ami serkentőleg hat a kockáztatásra, mert ez a tanulás alapja. Jobban mondva a többnyelvű gyerekek tanulásának az egyik alappillére. Több nyelv ismeretéből és tanulási folyamatuk tapasztalatából indíttatva előfordul, hogy mondanivalójukat nem tudják az összes nyelvükön hibátlanul elmondani. Egy édesanya mesélte, hogy fia 3 éves korában gyakran kapott dührohamot, amikor a francia édesapának mondott volna valamit, de nem azon a nyelven jutott eszébe, vagyis nem tudta a többi nyelvein deaktiválni azt a kifejezést, amit azokon is ismert.

A gyerek karaktere is válogatja, hogy milyen mélyen érinti egy-egy ilyen helyzet, aszerint, hogy hogyan viszonyul a saját nehézségeihez. De ha ilyenkor pozitív visszajelzést adunk, például ismételten megerősítjük abban, hogy hiba nélkül nincs tanulás, akkor megtanul elfogadóbbnak lenni magával szemben is, és amint halad nyelvei elsajátításában, egyre ügyesebben fogja megoldani a nyelvi nehézségeit is. Tehát ezzel is motiváljuk.

Kreatívan motiválni a gyereket mindkét nyelv használatára

Aztán évekkel később, amikor mégis előfordul, hogy az egyik nyelvén sokkal könnyebben fejezi ki magát, mint a másikon, szintén elbillen a motiváció mérlege. Hiszen több kedve lesz azon a nyelvén megszólalni, amelyiken a beszéd kisebb erőfeszítésébe kerül. Ilyenkor van nagyobb szüksége, hogy a tanárai vagy a szülei növeljék a másik nyelv használatának az intenzitását. Otthon például hasznos lehet, ha kiválasztanak egy könnyebben behatárolható helyzetet, mint például a társasjátékozást vagy a főzést, amikor kiszámíthatóbb, hogy miről folyik a beszélgetés, vagy egyéb olyan témákra összpontosítanak, amelyek a közvetlen környezetükben található dolgokkal kapcsolatosak, hogy ezekre rá is lehessen mutatni. Könnyebb a származási nyelvet megerősíteni egy ilyen ismétlődő helyzetben, és ha egy-egy ilyen tevékenység közben a gyerekek nyelvi biztonságot szereztek, akkor lehet tovább haladni akár absztraktabb szókincs felé is.

EZ IS ÉRDEKELHET: Melyik nyelvet tanítsuk a gyereknek először a többnyelvű családokban? Min múlik a gyerek nyelvérzéke külföldre költözéskor?

Hogyan segítsen a szülő?

Egy nyelven felnövő gyerekek esetében az iskolában tanult idegen nyelvhez kell a motiváció. Ilyenkor is meghatározó a környezet hozzáállása, de ami még fontosabb, az a tanár módszertani felkészültsége és személyes viselkedése. Ha azonban az iskola és az osztálytársak nem motiválják a tanulót, attól még lehet belső motivációja, ami arra készteti, hogy saját maga keressen anyagokat, amelyek által tovább tud fejlődni.


Fotó: Freepik

Manapság szerencsére számtalan kiváló lehetőség áll a nyelvtanulók rendelkezésére. Szülőként segíthetünk nekik például az érdeklődési körüknek megfelelő anyagokat találni. Ha a vonatok érdeklik, vagy a focisták, vagy van egy kedves színésze, énekese, akkor olvasson, vagy akár hallgasson podcastokat róluk az adott idegen nyelven. S engedjük, hogy ő válasszon közülük.

Illetve gondoljunk csak bele, nincs olyan, hogy valakinek egy nyelv tanulásakor minden, vagy semmi nem megy. Van, aki könnyebben megérti a hallott szöveget, van, aki jobb az írott szöveg olvasásában, van, akire ragad az új szókincs, másnak a nyelvtani rendszer összefüggéseinek megértése megy gyorsabban. Ha erre is felhívjuk a figyelmét, akár dicsérettel is, akkor lesz valóban tudatában az erős pontjainak, és ezzel is motiváljuk.

A már eleve többnyelvű gyerekek jellemzően gyorsabban haladnak az iskolában oktatott idegen nyelv elsajátításában, mint egynyelvű társaik. Ilyenkor előfordulhat, hogy átbillen a mérleg, és ettől annyira fellelkesülnek, hogy ez az iskolai nyelv - számukra nem első, vagy nem egyetlen első nyelv - rovására megy. Például egy külföldön élő magyar családban felnövő gyerek esetében, ahol az iskolában idegen nyelvként az angolt tanítják.

EZ IS ÉRDEKELHET: Miért fontos, hogy a többnyelvű gyerekek szülei ismerjék gyermekük összes nyelvét?

Ilyenkor lesz szüksége motivációra, hogy az adott ország nyelvén is tudjon fejlődni ahhoz, hogy ez ne gátolja jövőbeli terveit. Ehhez az első lépés az, hogy beszéljünk vele a többnyelvűségnek erről a jelenségéről, mert nem biztos, hogy érti, hogy mi is történik vele. Hogy miért van ennyi nehézsége az egyik nyelvén és miért sikeres a másikban. Idővel azonban minden gyereknek saját magának kell megtanulnia életben tartani a saját motivációját. Addigra remélhetőleg annyi pozitív tanulási tapasztalattal gazdagodik, amelyek által saját magára, mint jó nyelvtanulóra tekint és bátran nekivág majd további nyelvek tanulásának is.

Hasonló tartalmakért iratkozz fel ingyenes hírlevelünkre!
 

Kölöknet hozzászólás

aláírás