Szülő- és gyereknevelés

Nem érti Aspergeres gyermeked, amit olvas? Ilyen egyszerűen vezesd rá a gyereket az olvasásra!

Bár nem minden Aspergeres gyereknek jelent nehézséget az olvasás, ám akinek mégis, ott általában az elvont gondolkodás és a koncentráció hiányáról van szó.
Az alábbiakban szülőnek adunk tippeket Aspergeres gyerekek olvasásértésének fejlesztéséhez.


- Viszonylag későn, már bőven az óvodás kor végén tűnt fel, hogy hiába olvasok fel mesét a kisfiamnak esténként, a mese részleteit vagy lényegi mondanivalóját nem érti, nem tudja visszaidézni. Számomra csak később vált világossá, hogy a gyerek inkább a meseolvasás rituáléját, az összebújást, a hangomat élvezte, mintsem magát a történetet. Rá kellett döbbennem, hogy a fiam komoly szövegértési nehézséggel küzd... - idézi fel a kezdeteket Ági, egy ma már általános iskolás, Aspergeres fiú édesanyja.

A jó szövegértés a sikeres tanulás alapja

Míg a diszlexiás gyermekeknek rendszerint a dekódolás (a betűk hangokká és szavakká alakítása) okoz problémát, addig az autista gyermekek esetén általában a szöveg megértése és feldolgozása jelenti a nehézséget.

Ági Aspergeres kisfiánál is hasonló volt a helyzet: alsó tagozatban ugyan korának megfelelően, technikailag jól olvasott (hangosan, betűket nem tévesztve, megfelelő tempóban), ám, amit olvasott, azt sajnos nem értette pontosan - pedig a megfelelő szövegértés, a lényegkiemelés a tanulás alapja lenne.

- Kisfiamnál még egy korábbi rutin logopédiai vizsgálat feltárta, hogy ő a szöveg elejét követi, a közepén azonban már teljesen elveszti a figyelmet, illetve meglepő módon még a szöveg végéről  tud könnyebben visszaidézni részleteket - mondja az anyuka.

Azzal, hogy a kisfiú az elején még tud figyelni, de a közepén már elakad, azzal jár, hogy mégsem érti a szöveg teljes összefüggését, nem csoda, ha az érdeklődését is elveszíti olvasás közben. A mesék világában ez még nem okozott különösebb gondot Ágiéknál, de az iskolában már annál inkább - ahogy nehezedett a tananyag, és nőtt a tankönyvi szövegek hossza és bonyolultsága a tanulás is egyre görcsösebbé vált.

Elvont olvasmányok

Ágiék esetéhez hasonlóan a legtöbb autista gyermek szövegértése gyenge, mert a szövegértés elvont gondolkodást igénylő feladat. Az olvasónak meg kell tudnia különböztetni a lényeges és a lényegtelen információt egymástól. Az autista gyerekek nehezen értik meg az árnyalatokat, az átvitt értelmet, a célzásokat, a kétértelmű mondatokat, a történetben szereplők valódi szándékát - szó szerint "nehezen olvasnak a sorok között". A szövegek, történetek időrendiségének megállapítása szintén nehézséget okoz számukra.

Szerencsére a szövegértés szakemberek segítségével jól fejleszthető, amit a rendszeres otthoni gyakorlás támogathat meg.

Olvasásértés fejlesztése otthon – tippek szülőknek

1# Szakemberek szerint az autizmussal élő tanulók esetén a gondolatközlést szolgáló szókincs legtöbbször több évnyi elmaradást mutat. Ezért fontos, hogy ne csak a szülők olvassanak fel meséket, hanem a gyerek maga is olvasson hangosan. A bővebb szókincs által egyre gyorsabban fogja tudni beazonosítani a szavakat.

2# Kisebb bekezdésenként beszéljük át közösen az olvasottakat. Ha a gyereknek eleinte még ez is gondot okoz, akkor akár mondatról mondatra haladjunk.

3# Válasszunk nagyon egyszerű, csak kevés ismeretlen szót tartalmazó történetet. Bátran nyúljunk vissza akár a 2-3-4 évvel korábbi olvasmányokhoz. Kudarchoz vezet, ha a gyerek nem érti, amit olvas.

4# Lehetőleg realisztikus meséket olvassunk, a csodás elemeket tartalmazó mesék elvontságuknál fogva nehezebben értelmezhetők.

5# Felolvasáskor a párbeszédeket eleinte mély-magas cserélt hangon olvassuk fel, hogy a gyerek meg tudja különböztetni, hogy melyik szereplő szólal meg éppen.

6# Szépen illusztrált, színes, nagy képes mesékkel kezdjünk, később jöhetnek a saját érdeklődési körből merített könyvekkel hozhatjuk meg igazán a kedvet az olvasgatáshoz, ám fontos, hogy ne ragadjunk le a ”szokásos” témáknál.

7# Az egyik legjobb módszer szövegértés fejlesztésére, ha megkérjük a gyereket, hogy keressen ki a szövegből egy-egy kulcskifejezést, húzza is alá.

8# Világítsunk rá az ok-okozati összefüggésekre. Érzelmi viszonyulásokat folyamatosan magyarázzuk, merítsünk példákat a hétköznapjainkból.

9# Kerüljük az egyszerre túl sok ismeretlen szó megtanítását.

10# Végezetül, meséljük el először mi magunk az egész történetet. Később már csak a történet elejét meséljük mi magunk, és a rövid összegzést bízzuk rá a gyerekre. Idővel érjük el, hogy a gyerek saját maga, saját szavaival mondja el, hogy mit értett meg az adott bekezdésből, fejezetből, meséből.

Hasonló tartalmakért iratkozz fel ingyenes hírlevelünkre!
 

Kölöknet hozzászólás

aláírás