ExtraTanulásszervezésFrontális tanulásszervezés

Hatása a pedagógusokra

Egyik véglet a frontális tanulásszervezés azon oldala, amely szerint az ún.tananyagot a tanulókhoz való alkalmazkodás nélkül rendszeresen, akár éveken keresztül ugyanúgy lehet „leadni.” Ez segítheti a pedagógust főként akkor, ha több évfolyamon és több osztályban kell tanítania

Lássuk be, hogy komoly nehézséget okoz a felkészülés, ha két, három, négy évfolyamon kell tanítani, netán nem is egy, hanem két tantárgyat. Aki ezt az utat választja, valószínű minimális felkészüléssel képes évekig tanítani ugyanazt ugyanúgy.

Az „igy szoktam”, valamint a „korábban, évtizedeken keresztül bevált, miért változtassak„ veszélye a rutinból végzett munka kialakulása.

A szürke rutin már nem igényli a folyamatos önreflexiót, a folyamatos figyelmet, amely alkalmas arra, hogy értékelje munkája folymatát, eredményét és módosítsa az alkalmazott módszereket, és közben tudatosan irányítsa szakmai fejlődését is. Kihat a reflexióra, azaz megfigyelésre, elemzésre és értékelésre való képesség amely pedagógiai professzió alapköve. Érdektelenség, a tudás megújulásának hiánya jellemző, már nem kísérik figyelemmel a szakirodalmat, csökken az új iránti igény. a megrekedés, az elszürkülés, és egy idő után a kiégés. A „kiégett”, nehezen motiválható pedagógusok az újítási törekvésekben nem szívesen vesznek részt, tanításuk csak a hagyományos módszerekre épül. Ellentét képződik az új iránt fogékony és a hagyományokon alapuló oktatást előnyben részesítők között. Egyrészt irigylik újító szándékukat, másrészt megpróbálják visszahúzni őket. Ez komoly ellentéteket szül a nevelőtestületeken belül, kivéve, ha az egész ugyanezt a módszert és konzervatív pedagógia szemléletét vallja.

De a frontális tanítás nem feltétlenül jelenti a tananyag változatlan letanításának igénytelenségét. A pedagógusok szakmai igényességén múlik, hogy mennyire van akár személyes igény is arra, hogy óráról-órára megújítsa, kiegészítse, érdekessé tegye a tantervi anyagot. Természetesen van olyan pedagógus réteg, aki a tantárgya és a mögötte lévő tudomány változásait követve, kissé eltávolodva a tankönyvi anyagtól érdekesen, új információkkal gazdagítja előadását, magyarázatát, netán még más információ forrásokat is bevon és felhívja a figyelmet ezekre. Ők azok, akik a konzervatív pedagógia elemeit megtartva a korszerű információszerzés lehetőségeit felhasználva képesek a frontális stratégiát érdeklődésfelkeltővé, eszközeit motiválóvá tenni korszerű szemléltetéssel, tanulói kiselőadásokkal, az IKT eszközeivel fűszerezve.

Ha Ön a frontális tanulásszervezés szerint dolgozik, mely okokat, következményeket érzi igaznak munkájára?

 

 

Kölöknet hozzászólás

aláírás

XMi bántja a gyerek lelkét? - Teakiadó