Szülő- és gyereknevelés

Milyen hatással van a gyerekre a nárcisztikus anya? Milyenek a nárcisztikus anyák?

Hogyan ismerhető fel, hogy valaki nárcisztikus anya-e? Milyen hatással van a kisgyerekekre a nárcisztikus anya viselkedése? Később, felnőttkorban milyen hatással lesz a fiúkra és milyen a lánygyermekekre? Mit lehet kezdeni, ha valaki felismerte, hogy az anyukája nárcisztikus? Cikkünk ezeket a kérdéseket járja körül.

Amint megszületik a baba, a legtöbb édesanya számára az egész világ a gyermeke körül forog, csupa szeretettel árasztja el, és a családi élet másról sem szólt, mint a babáról. Egészen más a helyzet a nárcisztikus anyák esetében.

A nárcisztikus viselkedést tanúsító anyák mindenekelőtt egy dologgal törődnek: önmagukkal. Számukra minden a saját személyük körül forog egész életükben. A nárcisztikus anyák gyermekei gyakran felnőttkorukban is szenvednek az anyjukkal való sérült kapcsolattól, amit legtöbbször csak terápiásan tudnak feldolgozni.

Milyenek a nárcisztikus anyák, és hogyan lehet felismerni őket?

Sok nárcisztikus személyiségzavarral élő anya vágyik figyelemre, elismerésre és egyfajta csodálatra, mert gyakran maguk is alacsony önértékeléstől szenvednek. Önértékelésük erősítése érdekében lekezelően, arrogánsan viselkednek másokkal. A kudarcot és a kritikát a nárcisztikus anyák nehezen viselik, ezért dühössé vagy bántalmazóvá válnak, és a felelősséget magukról másokra, gyakran a gyerekekre hárítják.

A nárcisztikus anyák viselkedési jellemzői:

 •     empátia hiánya (nehezen tudnak együttérezni másokkal)
 •     saját szükségleteikre összpontosítanak
 •     felsőbbrendűnek érzik magukat másokkal szemben
 •     nem ismerik be saját hibáikat és gyengeségeiket
 •     manipulatívak
 •     bántalmazóak
 •     gyorsan dühbe gurulnak
 •     erős igényük van a csodálatra

Ezek a viselkedésformák nemcsak a férjekre, partnerre vannak erős hatással, hanem főképpen a gyerekekre. A szeretet megvonása, a manipuláció és az érzelmi bántalmazás súlyosan csorbítja a gyermekek pszichéjét és önértékelését.

A nárcisztikus anyák gyermekeire gyakorolt hatásai:

 •     átélt megaláztatás
 •     az anya általi erős kontroll
 •     elhanyagolás az anya részéről
 •     düh, kiabálás és szidalmazás az anya részéről
 •     be nem tartott ígéretek
 •     zavart önkép
 •     a gyermek csökkent önbecsülése

A nárcisztikus anyák gyermekei közül sokan számolnak be olyan helyzetekről, amikor az anya mások előtt cirkuszolt, vagy az anyjuk részéről hiányzott a bátorítás, biztatás, esetleg sok elutasítást kaptak, vagy éppen erősen kontrolálta őket gyerekkorban. Mások viszont túláradó szeretetről számolnak be. Vannak olyan felnőtt gyerekek, akik képesek a saját anyjukat annyira csodálni, hogy a végletekig hagyják, hogy az anyjuk a mindennapjaik középpontjában lehessenek. A nárcisztikus személyiségzavarral élő anyák gyakran nem veszik komolyan gyermekeik szükségleteit, például a pihenést, az éhezést, a barátokkal töltött időt és a játékidőt, önmagukat helyezik a középpontba. Nem ritkán feltétel nélküli csodálatot is követelnek gyermekeiktől, hogy önbecsülésüket ezáltal erősítsék, és hatalmukat saját céljaikra használják fel. Célzott manipulációkkal, például szúrós pillantásokkal, elhallgattatással vagy saját gyermekeik személyiségének leértékelésével sikerül megőrizniük az irányítást.

A gyermekekre gyakorolt pszichológiai következmények

Bár a nárcisztikus anyák és lányaik vagy fiaik közötti kapcsolati dinamikája eltérő lehet, a gyermekekre gyakorolt pszichológiai következmények általában ugyanazok:

 •     alacsony az önbecsülés
 •     instabil személyiség
 •     gyakran háttérbe szorítják magukat
 •     egyedül érzik magukat
 •     mindenkinek a kedvében akarnak járni
 •     nehezen ismerik fel és fejezi ki az érzéseiket
 •     szorongóvá és depresszióssá válhatnak
 •     nehezen fejezik ki saját szükségleteiket
 •     gyakran választanak nárcisztikus partnert a párkapcsolatukban
 •     bűntudat gyötri őket
 •     alacsonyabb rendűnek érzik magukat másokkal szemben
 •     maguk is nárcisztikus viselkedési mintákat mutathatnak

Következmények a nárcisztikus anyák felnőtt gyermekei számára

A nárcisztikus szülők hatása mérgező a kamaszok személyiségfejlődésére, hiszen a nárcisztikus szülők gyermekei teljesen hamis képet kapnak magukról és másokról is, nem tanulják meg, hogyan kell szeretetteljes kapcsolatokat kiépíteni, és alacsony lesz az önértékelésük. A nárcisztikus anyák érzelmi bántalmazásának további következményei azonban eltérőek lehetnek a fiúk és a lányok esetében.

A fiúkat érintő következmények felnőttkorban

A nárcisztikus anyák egészen különleges szerepet akarnak játszani a fiaik életében - és ezt egész életükben meg is teszik. Nem ritka, hogy az anyák nárcisztikus viselkedésükkel elriasztják fiaik barátnőit. Így akarják elérni, hogy ők maguk maradjanak mindig a fiaik legfontosabb "gondviselője". Nem ritka, hogy a nárcisztikus anyák manipulatív viselkedésükkel, érzelmileg zsarolják fiaikat, hogy továbbra is ők maradhassanak a középpontban.

Ennek az érzelmi bántalmazásnak az eredményeként a felnőtt férfiak gyakran nehezen válnak függetlenné és autonómmá az anyjuktól. Kevésbé tudnak párkapcsolatokat kialakítani, kisebb rendűnek és alárendeltnek érzik magukat.

Következmények a lányokra nézve felnőttkorban - miért gyűlölik a nárcisztikus anyák a lányaikat?

A helyzet különösen nehéz a lányok esetében. A nárcisztikus anya saját magát ismeri fel a lányában, és elvárja tőle, hogy teljesítse azokat a beteljesületlen életálmokat, vágyakat vagy ideálokat, amelyeket az anya maga nem tudott megvalósítani. Ha ez nem történik meg, a lányoknak megaláztatásra és leértékelésre kell számítaniuk. Ez a pubertáskorban és felnőttkorban még súlyosbodhat. A kisgyermekek ugyanis könnyebben manipulálhatók és követik szüleik példáját. Minél idősebbek és önállóbbak lesznek a lánygyermekek, annál gyakrabban látják a nárcisztikus anyák a lányaikat versenytársnak, ahogy azok saját személyiséggé fejlődnek. Sok anya erre nagyobb nyomással, dühvel és megalázással reagál, és megakadályozza a saját teljes értékű személyiség kialakulását. Ez felnőttkorban gyakran önértékelési hiányhoz és identitáskonfliktusokhoz vezet az érintett nárcisztikus anya típusú nőknél. A nárcisztikus anyák lányai nem ritkán azzal töltik az életüket, hogy megpróbálják kivívni az anya elismerésének hiányát.

Rejtett nárcisztikus anyák

A rejtett nárcizmust nehezebb felismerni, mert a nárcisztikus viselkedés gyakran finomabb, mint a nyílt nárcizmus. A rejtett nárcizmus az anyáknál introvertált és látszólag önzetlen viselkedésen keresztül mutatkozik meg. Fölényesen gondoskodnak a gyerekekről, és így a rejtett nárcisztikus anyák pontosan azt követelik, amit akarnak: elismerést. Ami azonban valójában emögött áll, az a képesség, hogy érzelmileg függővé teszik a gyerekeket, manipulálják őket, és a bűntudat és a félelem érzésével magukhoz kötik őket.

Mit tehetek, ha nárcisztikus anyám miatt szenvedek?

Mindenekelőtt fontos, hogy az érintettek egyáltalán felismerjék, hogy nárcisztikus anyával nőttek fel. Csak így lehetséges megérteni, hogy az anya viselkedése vezethetett a saját bizonytalanságukhoz, önértékelésük hiányához és félelmeikhez. A legjobb esetben a környezetből más emberek adnak felvilágosítást, és már gyermek- vagy serdülőkorban segítenek az érintett gyermekeknek az érzelmi bántalmazásból való kilábalásból. A legrosszabb esetben a nárcisztikus anyák gyermekei csak felnőttkorukban döbbennek rá. Sokan kérnek pszichológiai segítséget és szakmai támogatást.

A lelki bántalmazáson egyedül túljutni nagyon nehéz, és általában csak az anyával való kapcsolat megszakításával sikerül. De még ekkor is ajánlott terápiát igénybe venni, hogy az érzelmi bántalmazást teljes mértékben feldolgozhassuk.

Hol vannak a nárcisztikus apák?

Amikor nárcisztikus szülőkről beszélünk, sokkal gyakrabban beszélünk az anyákról, mint az apákról, pedig statisztikailag a férfiakat gyakrabban érinti a nárcizmus, mint a nőket. Az, hogy még mindig többet beszélünk a nárcisztikus anyákról, a nők helyzetének és az elavult gondolkodási mintáknak köszönhető.

Fotók: GettyImages
Forrás:

van Schie CC, Jarman HL, Huxley E, Grenyer BFS. Narcissistic traits in young people: understanding the role of parenting and maltreatment. Borderline Personal Disord Emot Dysregul. 2020 May 12;7:10. doi: 10.1186/s40479-020-00125-7. PMID: 32426139; PMCID: PMC7216544.

Farzand M, Cerkez Y, Baysen E. Effects of Self-Concept on Narcissism: Mediational Role of Perceived Parenting. Front Psychol. 2021 Sep 30;12:674679. doi: 10.3389/fpsyg.2021.674679. PMID: 34658999; PMCID: PMC8514997.

Gabbard GO, Twemlow SW. The role of mother-son incest in the pathogenesis of narcissistic personality disorder. J Am Psychoanal Assoc. 1994;42(1):171-89. doi: 10.1177/000306519404200109. PMID: 8182244.

Psychological Bulletin, 2015; doi: 10.1037/a0038231

via

Hasonló tartalmakért iratkozz fel ingyenes hírlevelünkre!
 

Kölöknet hozzászólás

aláírás